Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgStrateeg Sociaal

Strateeg Sociaal

Vacature

Tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Informatie
Binnen de afdeling Sociaal is een doorontwikkeling gaande die ertoe moet leiden dat de afdeling:
 • In contact staat met het maatschappelijk (midden)veld;
 • Antwoord kan geven op de transformatie binnen de uitgangspunten van "de bedoeling";
 • Dit organiseert en realiseert binnen de netwerkorganisatie en samen met daar waar nodig met omringende gemeenten en partners uit het maatschappelijk veld;
 • Open staat voor maatschappelijke initiatieven en burgerparticipatie en klaar is voor de participatieve overheid;
 • In staat is om helder te adviseren naar haar bestuur en daar waar van toepassing de regio i.v.m. haar rol als gastheergemeente voor de jeugdzorg;
 • Beschikt over voldoende strategisch vermogen;
 • De basisprocessen op orde heeft en dus "in control" is.
Om dit proces te ondersteunen en verder te ontwikkelen zoeken wij een algemene strateeg die verantwoordelijk is voor o.a. de algehele P&C-cyclus van de afdeling Sociaal. Voorts ben je deskundig op het terrein van sturing, financiering en bekostigingssystematieken in het sociale domein en voorzie je daarbij de transformatie van passende inhoudelijke strategische ondersteuning (zoals jeugdhulp, wmo of participatiewet) tot de sociale basis. Je bent een belangrijke verbindingsofficier tussen de afdeling Sociaal en de overige bij de Sociale Domein betrokken afdelingen. Ook ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en monitoren van beleid (monitor sociaal domein), draag je bij aan het verdere inkoop- en subsidiebeleid in samenhang met de uitvoerende- en bedrijfsvoerende afdelingen en adviseer je daarbij aan het bestuur en management van de gemeente Tilburg en/of de regio Hart van Brabant. Tevens maak je deel uit van het MT en strategenoverleg van de afdeling Sociaal. Voorts kun je op bovengenoemde opgaven zelfstandig opereren en stevig in adviseren. Je bouwt een in- en extern netwerk op in Hart van Brabant met samenwerkende partners in regiogemeenten en andere betrokkenen en vertegenwoordig je de gemeente Tilburg in landelijke en regionale ambtelijke overleggen. En last-but-not least ben je de rechterhand van wethouders in bestuurlijke overleggen.

Je taken bestaan uit:
 • het signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen en dit te vertalen naar strategisch beleid;
 • verbinden van de organisatie- en programma doelen aan strategische opgaven m.b.t. het sociale domein;
 • het verzorgen en verbeteren van de volledige Planning & Control cyclus van de afdeling Sociaal; het leveren van een inhoudelijke bijdrage hoort hier ook bij;
 • het doorontwikkelen en verbeteren van het inkoop- en subsidiebeleid van de afdeling sociaal;
 • het voortouw nemen in sturing-, financiering- en bekostigingsvraagstukken op alle facetten van de afdeling;
 • het vormgeven en ondersteunen van de monitor sociaal domein;
 • het opstellen van bestuurs- en managementrapportages op je werkterrein;
 • het adviseren van bestuur en management van de gemeente Tilburg en/of de regio Hart van Brabant;
 • zorgen voor kennisontwikkeling, kennisdeling en sturing op het beleidsterrein;
 • het leiden van opgaven of projecten (met collega beleidsmedewerkers en andere partners) binnen de toegewezen opgaven;
 • het deelnemen aan projecten met betrekking tot het sociale domein;
 • verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met het rijk en andere landelijke platformen als het gaat om sturing, financiering en bekostiging van het sociaal domein en daarin lobbyen.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding: Beleidswetenschappen, Bedrijfskunde, Economie of vergelijkbaar

Kennis/Competenties:
We vragen dat:
 • je een brug kunt slaan tussen het Sociale Domein en daaraan grenzende beleidsvelden.
 • je over een ruime ervaring beschikt met het maken van beleid binnen het sociaal domein;
 • je strategisch kunt adviseren over brede beleidsterreinen en uitvoering daarin;
 • je kennis hebt van sturing, financiering en bekostiging in het sociaal domein en je affiniteit hebt met bedrijfsvoeringsaspecten;
 • je kennis hebt van inkoop- en subsidiebeleid;
 • je ervaring hebt met het strategisch projectleiderschap, project- en programmamanagement;
 • je een echte netwerker bent en zeer helder kan communiceren in woord en schrift;
 • je invulling kunt geven aan veelomvattende en complexe vraagstukken, je meerdere beleidsterreinen kunt overzien en waar nodig kunt integreren en met gezag en visie een beleidsterrein kunt coördineren.
Gevraagde competenties voor deze functie zijn:
Samenwerken, Verbinden, Overtuigingskracht, Probleemanalyse, Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, Omgevingsbewustzijn, Resultaatgerichtheid en Netwerkvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 13 (aanloopschaal 12). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand bij 36 uur per week. Voor externe kandidaten geldt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Erik Roest, afdelingshoofd Sociaal, telefoonnummer 06-21689100. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt, te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: SOC18-07 i & e. Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Afdeling Sociaal
De afdeling Sociaal heeft als opgave beleid te formuleren gericht op het versterken van de zelfredzaamheid, het verminderen van de participatieachterstand en het scheppen van voorwaarden voor ontplooiing van burgers. Ook heeft de afdeling een taak in het voeren van regie op de uitvoering van haar beleid. Dit doen we door beleid te ontwikkelen, actief de regierol te pakken waar nodig, advies te geven en te faciliteren. We signaleren ontwikkelingen in de samenleving waar we op inspelen en richting aan geven, samen met onze partners. De komende jaren zal er veel veranderen in het sociale domein met name door de komst van de nieuwe WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook door de transformatie van de sociale basis. Deels verricht de afdeling deze taken niet alleen voor de gemeente Tilburg, maar ook voor de regio Hart van Brabant op het terrein van de jeugdhulp, beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Marjon Kriellaars-Helden van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013