Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgSr bedrijfseconomisch medewerker met aandachtsgebied stedelijke ontwikkeling en grondexploitaties

Sr bedrijfseconomisch medewerker met aandachtsgebied stedelijke ontwikkeling en grondexploitaties

Vacature

Tijdelijk voor 12 maanden via payroll-organisatie 18K. Verlenging is afhankelijk van functioneren en organisatieomstandigheden.

Wij zijn partner in resultaat
De afdeling Planning & Control staat voor een gedegen advisering en ondersteuning met betrekking tot de financiën in de brede zin van het woord. Onze missie is dan ook: "Planning & Control is de hoeder van de financiële positie en rechtmatigheid van de gemeente Tilburg".
Wij ondersteunen met zo'n 95 medewerkers de gemeente Tilburg bij het behalen van resultaten. Dit doen wij door hulp en advies bij - en het verzorgen van: de financiën, de verantwoording en sturing, de financiële administratie en de interne beheersing. Wij doen dit met plezier, lef en passie voor de Raad, het college en de ambtelijke organisatie. We doen dit met de volgende teams: Consolidatie, Financiële Inrichting & Beheer en drie adviesteams (Sociaal & Bestuur, Vestigingsklimaat en Leefbaarheid). De financiële administratie is nu nog onderverdeeld over verschillende teams en afdelingen. Op dit moment zijn we bezig met een doorontwikkeling om de financiële administratie samen te voegen tot één team.

Team Advies Vestigingsklimaat
Het team Vestigingsklimaat adviseert en ondersteunt met haar financiële kennis en expertise de afdelingen Ruimte, Vastgoed en Economie & Arbeidsmarkt evenals een aantal projecten.
Wij doen dit accountgericht zodat elke afdeling of project zijn eigen adviseur, projectcontroller dan wel ondersteuner heeft. De controller is op inhoud de verbindende schakel binnen het programma Vestigingsklimaat. De lijnen zijn kort en informeel. Onze medewerkers zijn politiek-bestuurlijk sensitief, kennen hun netwerk en zijn resultaatgericht. Door onze werkwijze stellen wij de klant in staat om het werk zo goed mogelijk te doen en dat die in control is met als resultaat: het beste voor de stad. Jij gaat aan de slag bij dit team.

Ben jij?
Die HBO'er of WO'er met bijvoorbeeld een diploma bedrijfseconomie of accountancy op zak en ben je een sociale, energieke persoonlijkheid, die senioriteit uitstraalt en draagvlak organiseert? Lef heeft om nieuwe dingen uit te proberen, met als doel daadwerkelijk meer toegevoegde waarde creëren, waarbij altijd de verantwoordelijkheid wordt gedragen voor een betrouwbare administratie en managementinformatie? Lees dan snel verder!

Concrete taken/resultaten
 • Jij bent en voelt je verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de administratieve processen m.b.t. de grondexploitatie, zowel voor wat betreft een juiste en volledige verantwoording van de kosten als een volledige en tijdige verantwoording van de opbrengsten. De jaarrekening is hier onderdeel van.
 • Zorgen voor een moderne, eenduidige en in lijn met de BBV inrichting van de projectadministratie Grondbedrijf.
 • Actieve bijdrage aan ontwikkeling projectcontrol/projectondersteuning bedrijfseconomisch medewerkers.
 • Coördineren van de dagelijkse werkzaamheden.

Functie-eisen
 • Werk en denkniveau: HBO/HBO plus
 • Beroepsopleiding: Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, SPD, Accountancy
 • Specifieke vakkennis: kennis van en ervaring met Stedelijke ontwikkeling, Grondexploitaties en Vastgoedbeheer, praktische toepasbaarheid Besluit Begroten en Verantwoorden in relatie tot grondexploitaties, (Grond) exploitatieberekeningen en, projectadministraties.
 • Een professional met ten minste vijf jaar concrete ervaring op het vlak van Financial Control, waarvan aantoonbaar in een coördinerende rol (coördineren administratieve werkzaamheden,opstellen jaarrekening, inrichten administratieve organisatie,inbouwen controles om integriteit te bewaken ontwikkelen managementinformatie, gebruik financiële systemen bij voorkeur JD Edwards) of toe aan deze stap.
Competenties
 • Bewaken en controleren; je bent een meewerkend voorman die controleert of hetgeen er moet gebeuren ook daadwerkelijk plaatsvindt en daar ook de mensen op aanspreekt en zelf overneemt. Jij voelt je echt verantwoordelijk voor een gedegen administratie voor de grondexploitaties en bent kritisch naar de diverse betrokken collega's, zowel binnen het team als binnen de afdeling Vastgoedbedrijf. Jij voelt aan hoe je mensen het beste kunt benaderen en kunt samenwerken om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Senioriteit; Autoriteit en aanspreekpunt op het gebied van financial control.
 • Resultaatgerichtheid, je formuleert de te behalen resultaten en doelstellingen en draagt deze ook uit; je neemt ze als leidraad voor je eigen handelen en grijpt in bij tegenvallende resultaten.
 • Samenwerken, betrokkenheid, we zijn een netwerkorganisatie en kunnen het niet alleen, samenwerking zit in je natuur en je bent betrokken bij onze doelen. Je haalt je voldoening dan ook uit samen stappen te zetten.
 • Analytisch, je signaleert problemen en vraagt door naar de vraag achter de vraag, je herkent belangrijke informatie, en legt gemakkelijk verbanden.
 • Vernieuwingsgericht, je bent in staat anderen te inspireren door los van bestaande structuren, patronen en randvoorwaarden aansprekende mogelijkheden voor oplossingen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal €2.753,- en maximaal € 4.787,- bruto per maand op basis van 36 uren per week.
Je komt tijdelijk voor 12 maanden in dienst op basis van detachering via payroll-organisatie 18k. Verlenging is afhankelijk van functioneren en organisatieomstandigheden.

Contactinformatie
Vragen over de functie? Bel Marike van Meerendonk, teammanager adviesteam Vestigingsklimaat, afdeling Planning & Control, telefoonnummer 06-13916001. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: PEC17-11e.
De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 50 en 51.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met bijna 215.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Wij staan voor samenwerking
Wij geloven in de kracht van samenwerking en in ieder in zijn kracht. Met elkaar is er geen probleem dat we niet kunnen oplossen: wij maken elkaar succesvol. We zetten iedereen in op zijn/haar kwaliteiten en werken opgavegericht. Tot onze kernwaarden horen plezier, lef en betrokkenheid. Inhoudelijk zijn we doelgericht, transparant, zakelijk en positief kritisch. Relationeel zijn we betrokken en menselijk. Respectvol omgaan met het individuele belang en gevoel staat voorop.
Als afdeling Planning & Control zijn we vooraf betrokken om zaken mogelijk te maken in plaats van achteraf te vertellen waarom het niet kan. We zorgen voor een stevige maar flexibele basis van beheersing en administratie. Het gesprek vinden we belangrijker dan de rapportage en we zijn graag continu in control in plaats van alleen bij de rapportagemomenten.
Kortom, wij staan voor: Basis op orde, Partner in resultaat, Continu in control, Vanuit kracht in het netwerk.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Annemie van Nuland van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013