Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgSenior beleidsmedewerker Sociaal Domein Jeugd

Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein Jeugd

Vacature

Tijdelijk voor een proefperiode van één jaar via payroll-organisatie met uitzicht op vast.

Informatie
Je werkt in het team Zorg en Ondersteuning en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen (voorbereiden, uitvoeren en evalueren) van beleid gericht op de optimalisering van het sociaal domein in de gemeente Tilburg en de regio Hart van Brabant en het adviseren aan het bestuur en management. Je zult in eerste instantie primair worden ingezet op het terrein van de Jeugdhulp waarbij het invulling geven aan het Koersdocument Samen met de Jeugd van de regio Hart van Brabant middels het opzetten van een uitvoeringsagenda een belangrijke taak is. Daarnaast heb je een belangrijke rol in de organisatie van de regionale samenwerking op het terrein van de Jeugdhulp. Je onderhoudt een netwerk met regiogemeenten, partners in de wijkteams, (zorg) aanbieders en andere partners. Je hebt een belangrijke rol waar het gaat om de afstemming van het jeugdbeleid in relatie tot het Wmo beleid alsook in de verbinding tussen beleid en uitvoering en de bewaking van de integraliteit van het gemeentelijke jeugdbeleid. Je vertegenwoordigt de regio in de gemeente Tilburg in uiteenlopende overleggen en je bent de rechterhand van de wethouder Jeugd in bestuurlijke overleggen.

Je taken bestaan uit:
 • leiden van specifieke projecten, veelal in teamverband met collega's en partners;
 • het projectmatig ontwikkelen van beleid, naar eigen ontwerp binnen algemeen gestelde kaders, gericht op de transformatie binnen het jeugddomein en meer specifiek de jeugdhulp;
 • adviseren van bestuur en management;
 • onderhouden van contacten met inwoners, zorgaanbieders, gemeenten, rijk, etc.;
 • mede opstellen van tussentijdse managementrapportages;
 • signaleren van nieuwe in- en externe ontwikkelingen en dit vertalen naar nieuw beleid;
 • zorg dragen voor kennisontwikkeling bij collega's op het beleidsterrein;
 • account en contractmanagement richting (gesubsidieerde) instellingen.

Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ondernemende kandidaat met affiniteit en kennis van de Jeugdhulp, die zich graag wil inzetten voor de publieke zaak. In deze functie opereer je op het snijvlak van bestuur en burgers. Het is dan ook belangrijk dat je in staat bent om goed te luisteren naar alle betrokken partijen, een standpunt te bepalen en dit te vertalen naar een duidelijk advies. Je bent initiatiefrijk en zelfstandig. Je werkt nauw samen met strategen, collega beleidsmedewerkers en met partners in de stad. Je bent een verbinder (in- en extern) en kunt een teamgeest creëren en in stand houden rondom opgaven.

Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding: Bestuurskunde, beleidswetenschappen, politicologie, organisatiekunde

Vereisten:
 • je beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het maken van beleid binnen het sociaal domein;
 • je hebt ervaring op het terrein van de jeugdhulp;
 • je bent goed op de hoogte van de decentralisaties in het sociaal domein en je beschikt bij voorkeur over actuele kennis van de Jeugdwet en bijbehorende regelgeving;
 • je bent een teamplayer, een bruggenbouwer, communicatief en je bent stressbestendig;
 • je hebt ervaring met projectmatig werken en je hebt een goed bedrijfsmatig inzicht;
 • je hebt kennis van management- en besturingsprocessen bij voorkeur binnen een gemeentelijke;
 • context;
 • je kunt helder adviseren in woord en geschrift en je hebt ruime ervaring met de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming.
Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Probleemanalyse
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerkvaardigheid
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in salarisschaal 12 (aanloopschaal 11). Het salaris is afhankelijk van je (werk)ervaring, opleiding en expertise die je meebrengt. Het salaris bedraagt minimaal € 3.348,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week. In eerste instantie kom je in dienst voor de duur van één jaar o.b.v. detachering via payroll-organisatie 18k B.V. Afhankelijk van functioneren en organisatie-omstandigheden volgt na dit jaar een vast dienstverband.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Rudy van de Maat, teammanager Ondersteuning en Zorg, telefoonnummer 06-25767571. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: SOC18-05. Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met bijna 215.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

De afdeling Sociaal
Inwoners in hun kracht zetten, stimuleren dat alle Tilburgers zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en de ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. De afdeling is actief op de terreinen sociale stijging, leefbaarheid en vestigingsklimaat. De medewerkers maken beleid op het gebied van cultuur, sport, onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de ontwikkeling van de 'participerende overheid' is naast beleid maken ook processturing belangrijk geworden. Veel wordt overgelaten aan, of ontwikkeld in samenwerking met partners in de stad of andere gemeenten in de regio. De medewerkers van afdeling Sociaal geven in dat geval advies, voeren de regie of faciliteren hen.

Team Ondersteuning en Zorg
De belangrijkste werkterreinen van het team Ondersteuning en Zorg zijn maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid en jeugdhulp. Het team maakt beleid op deze terreinen en maakt afspraken met partners in het sociaal domein. Binnen het team werken strategen, (beleids)medewerkers en beleidsondersteuners. De medewerkers dragen er aan bij dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en inwoners zelfredzaam blijven of worden. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: regisseren, stimuleren en faciliteren. Dit vraagt van de medewerkers steeds flexibiliteit, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Marjon Kriellaars-Helden van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013