Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgRaadsadviseur

Raadsadviseur

Vacature

Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.

Informatie
Accent van het werk ligt op reguliere besluitvorming en de raadsadviseur is daarop partner voor de raad, stad, college en organisatie. Heeft een netwerk in de organisatie en in de stad op bepaalde beleidsdomeinen. Is initiatiefrijk, zelfstandig, creatief, kan verbindingen leggen, denkt projectmatig en ziet participatie als een vanzelfsprekendheid. Is klankbord voor raadsleden, voorzitters en organisatie en adviseert over inzet van politieke instrumenten. Is verantwoordelijk voor voorbereidingen op en ondersteuning bij vergaderingen (sessies), zowel inhoudelijk als operationeel. Inhoudelijk betekent dit het opstellen van behandelvoorstellen, bewaken doel vergaderingen, terugkoppeling naar organisatie en belangengroepen, etc. Operationeel gaat het om zaken als afstemming met organisatie en belangengroepen, uitzetten toezeggingen en logistieke zaken. Kan daarbij een beroep doen op de algehele ondersteuning binnen de griffie. Is alert op door de raad gestelde kaders en helpt deze bewaken.

Het takenpakket van de groep raadsadviseurs omvat daarnaast ook de ondersteuning van meer projectmatig georganiseerde of incidentele werkzaamheden zoals raadswerkgroepen, ondersteuning van de auditcommissie, van raadsvergaderingen en van de agendacommissie. Ook algemene ondersteuningstaken t.a.v. ICT-gerelateerde kwesties (momenteel BVS en Notubiz, t.z.t. overgang naar nieuw systeem, ICT-EHBO voor raadsleden, etc.) en communicatie vallen in het domein van de raadsadviseurs. Deze taken worden onderling door de raadsadviseurs verdeeld.

We zoeken een raadsadviseur die procesmatig denkt en handelt, samenwerkingsgericht is, creatief en ondernemend en oplossingsgericht werkt en rolvast is. Inhoudelijke kennis op gebied van financiën is een pré.

De functie wordt op dit moment gewaardeerd. Voorlopig is deze vastgesteld op schaal 11.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: HBO
Kennis van:
 • Kennis van politiek-bestuurlijke processen, in het bijzonder gericht op raadswerk
 • Goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden
Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Bestuurssensitief en organisatiesensitief
 • Omgevingsbewust
 • Klantgericht
 • Netwerkvaardig
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Gerard Vrenken, raadsgriffier, via tel nr.013 - 542 8285. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: GRI19-01e.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 217.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

De Raadsgriffie
De griffie faciliteert de raad in zijn werk als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur.
De griffie verleent procedurele, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning aan de raad, de raadswerkgroepen en de informatie- en debatbijeenkomsten van de raad.

De griffie is bezig met een kanteling. De griffie gaat politiek-bestuurlijke besluitvorming meer trajectmatig oppakken, de sturing op de politieke agenda door de raad langs die weg versterken, de informatiepositie van de raad verder verbeteren en nadrukkelijker adviseren en ondersteunen bij nieuwe en intensievere vormen van de participatieve democratie. Waar mogelijk doet de griffie dat samen met de organisatie: vroegtijdig, transparant en gebruik makend van elkaars kennis, kunde en expertise. Zowel van de medewerkers van de griffie als van de organisatie vraagt dat een wat andere manier van werken: elkaar vroegtijdig informeren, (h)erkenning van elkaars rollen, transparant en gebruik makend van elkaars kennis, kunde en expertise.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Gerard Vrenken van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013