Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgProgrammamanager Pacten Noord en Groenewoud

Programmamanager Pacten Noord en Groenewoud

Vacature

Externe kandidaten komen in dienst op basis van detachering via payrollorganisatie 18k B.V., tijdelijk voor de duur van 1 jaar.

Informatie
De programmamanager die we nu zoeken wordt ingezet in twee wijken: Groenewoud en Noord. Deze wijken zijn Focuswijk en Impulswijk. Dat betekent dat er al geruime tijd extra aandacht is voor deze wijken omdat de inwoners daar te maken hebben met een opeenstapeling van leefbaarheidsproblemen.

Duurzame verbetering van de leefbaarheid in de wijken blijft uit. Daarom wil het bestuur van de gemeente Tilburg naar een Pact voor Groenewoud en Noord, met daarin stevige afspraken tussen een brede coalitie van partijen. Deze pacten moeten leiden tot een langjarige aanpak met onze belangrijkste partners om de Tilburgers in deze wijken veerkrachtiger te maken. De wijkgerichte aanpak die bij deze Pacten wordt gekozen sluiten aan bij de beweging "Wijk aan Zet". De verbinding die zo wordt gemaakt tussen het sociale, veiligheids-, fysieke(wonen/leefomgeving) en economisch domein sluit aan bij de uitkomsten van Agenda Sociaal 013.

In Noord betreft het m.n. problemen op het gebied van bijvoorbeeld armoede, werkloosheid en scholing. In Groenewoud zijn gebieden waar een bovengemiddeld aantal mensen betrokken is bij criminele activiteiten. De afgelopen jaren is er op verschillende niveaus en door verschillende partijen inzet gepleegd op deze domeinen. Toch lijkt het erop dat al deze aanpakken niet wezenlijk het verschil hebben kunnen maken.

In Noord hebben de wijkraden een manifest geschreven, een noodkreet van de wijkraden om de leefbaarheid in Tilburg Noord te verbeteren. Het bevat 9 thema's (demografische ontwikkelingen, huisvesting, inkomens en opleidingsniveau, gezondheid en leefstijl, onderwijs, werkgelegenheid, openbare ruimte, veiligheid en wijk(ondersteuningsstructuur). Ook hier werken de verschillende partners al jaren aan een verbetering van de leefbaarheid maar heeft de geleverde inzet nog niet het juiste resultaat opgeleverd.

Wij zoeken een enthousiaste verbinder die als aanjager met inwoners, professionals en ondernemers achterhaalt wat er toe doet in de wijken Noord en Groenewoud, waar het verschil gemaakt moet worden en wat daar voor nodig is. De resultaten die vanuit deze functie verwachten zijn de volgende:
 • Je faciliteert de wijkpartners in het ophalen van wat nodig is in de wijken en waarmee ook echt het verschil gemaakt kan worden. Er is al veel informatie beschikbaar, waar het om gaat is dat we via een methodische aanpak komen tot een richtinggevende analyse, focus en aanpak en zorgen voor eigenaarschap in de wijk;
 • Je legt verbinding met samenwerkende partners in de beide wijken en sluit een overeenkomst (Pact) zodat er een brede coalitie ontstaat (governance);
 • Je organiseert dat binnen de gemeente de afdelingen meedoen die bij de aanpak nodig zijn. De directeur Sociale Stijging is ambtelijk opdrachtgever voor jou als programmamanager. In overleg met hem kan je een Stuurgroep samenstellen om draagvlak te borgen.

Functie-eisen
Wij zoeken een krachtige, inspirerende en resultaatgerichte teamspeler met:
 • WO-niveau;
 • ervaring met (groepen) inwoners en professionals en met wijkgericht werken;
 • kennis en ervaring met het werken in een bestuurlijke- / politieke omgeving;
 • verbindend, vernieuwend en enthousiasmerend;
 • iemand die makkelijk schakelt tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Competenties:
 • Methodisch kunnen achterhalen wat de kern van de problematiek is en samen met partners tot creatieve duurzame oplossingen kunnen komen, waarbij tegelijkertijd eigenaarschap gecreëerd wordt.
 • Analytisch vermogen, maar ook voldoende pragmatisch om dit te vertalen naar acties en de praktijk.
 • Nieuwsgierig met een luisterende houding.
 • Constructief en staat open voor anderen en andere ideeën.
 • Doelbewust, ambitieus, samenbindend leiderschap.
 • Zelfkritisch.
 • Ontwikkelingsgericht.
Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor deze een verzwaarde verklaring omtrent gedrag. Dit maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 13 (aanloopschaal 12). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 4022,- maximaal € 5984,- bruto per maand op basis van 36 uur. Betreft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar, met mogelijke verlenging van 1 jaar. Externe kandidaten krijgen een tijdelijk contract via payrollorganisatie 18K. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je op www.tilburg.nl/vacatures.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Madeleine Camp, teammanager Organisatie en ICT, afdeling PPI, telefoonnummer 06 - 46357201 of Wilbert Wouters, afdelingshoofd PPI, telefoonnummer 06-15881814. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: PPI18-01e. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdagochtend 23 januari. U krijgt 22 januari te horen of u hiervoor wordt uitgenodigd.

Over Gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Programma-, Project- & Interimmanagement (PPI)
De medewerkers van de afdeling Programma-, Project- & Interimmanagement kom je overal in de organisatie tegen. Zij worden te hulp geroepen bij het opzetten en uitvoeren van programma's en projecten en ze leveren interim managers wanneer dat nodig is. Projectmatig en programmatisch werken is belangrijk in de gemeentelijke organisatie en de afdeling PPI heeft tot taak om dit, in samenwerking met anderen, verder te professionaliseren. Tijdens de (tijdelijke) werkzaamheden van de medewerkers bij de verschillende organisatieonderdelen neemt de kennis en ervaring toe. Deze worden meegenomen naar een volgende klus en zo helpt de afdeling mee aan de ontwikkeling van de organisatie. De medewerkers zijn flexibel inzetbaar en gaan dáár aan de slag waar de prioriteit het hoogst is. De afdeling wordt voornamelijk gefinancierd uit budgetten voor projecten en programma's.

Team Stedelijke Ontwikkeling
De projectleiders van het team Stedelijke Ontwikkeling geven leiding aan complexe projecten in de vastgoed- en gebiedsontwikkeling in de stad. De stad ontwikkelt zich voortdurend en er zijn steeds nieuwe grote stedelijke projecten waar PPI de tanden in zet. Ze stellen projectplannen op, sturen projectgroepen en ontwikkelaars aan, bewaken de planning, het proces en het resultaat en signaleren knelpunten. De voortgangsrapportages en evaluaties zijn van hun hand. Vanzelfsprekend is er geregeld overleg met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers.
Team ICT en Organisatie
Het werkveld van dit team ligt bij de ICT en organisatie. 'Organisatie' moet je breed zien: het kan gaan om projecten op het gebied van de arbeidsmarkt, op sociaal en economisch terrein of inzake organisatieontwikkeling. Vaak maakt een ICT-voorziening onderdeel uit van de organisatieontwikkeling. De programmamanagers, projectleiders en projectondersteuners stellen projectplannen op, sturen projectgroepen en uitvoerders aan, bewaken de planning, het proces en het resultaat en signaleren knelpunten. De voortgangsrapportages en evaluaties zijn van hun hand. Vanzelfsprekend is er geregeld overleg met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers.
Team Openbare Ruimte
Het team Openbare Ruimte is specialist in projecten die het openbare gebied in de stad betreffen. Of het nu gaat om (her)inrichting van straten, aanleg van tunnels, wegen en fietspaden, de verbreding van het kanaal of de aanleg van pleinen. De projectleiders stellen projectplannen op, sturen projectgroepen en uitvoerders aan, bewaken de planning, het proces en het resultaat en signaleren knelpunten. De voortgangsrapportages en evaluaties zijn van hun hand. Vanzelfsprekend is er geregeld overleg met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Marjon Kriellaars-Helden van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013