Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgManagement- en Projectondersteuner Sociaal

Management- en Projectondersteuner Sociaal

Vacature

Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.

Informatie
De medewerker Management- en projectondersteuner bij afdeling Sociaal schakelt op adequate manier met management en medewerkers van de afdeling. Daarnaast werk je, vanuit een coördinerende rol in (bijvoorbeeld) de P&C-cyclus, samen met managers en medewerkers van zowel binnen als buiten de afdeling.

De taken betreffen onder andere:
 • Het uitzetten van activiteiten vanuit het MT Sociaal en de follow-up hiervan bewaken. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van deze activiteiten, binnen de afgesproken tijdslimiet
 • Je assisteert bij de voorbereiding van MT-vergaderingen en vervult daarin een actieve rol. Je draagt bij en bewaakt mede de agendaplanning. Je levert in het MT Sociaal een inhoudelijke bijdrage aan de discussie en aan de kwaliteit en je bent in staat gezichtspunten in te brengen vanuit een meer onafhankelijke positie en vanuit een breder perspectief.
 • Je bewaakt en coördineert de jaarplanning van de afdeling Sociaal en zorgt voor structurele agendering en bespreking ervan. Tevens ben je in staat om de kwaliteit van (bestuurlijke) stukken te beoordelen of ze voldoen aan de Tilburgse standaard voor "Helder Adviseren". Je doet dit op een pro-actieve wijze in samenspraak met teammanagers, afdelingshoofd en strategen. Tevens ben je in staat om dit te blijven ontwikkelen zodat de afdeling grip houdt op de workload.
 • Je bent in staat om naar aanleiding van de vraagstukken en ontwikkelopgaven binnen de afdeling en op basis van daartoe uit de afdeling aangeleverde bijdragen, plannen van aanpak op te stellen.
 • Je denkt mee over de inrichting van control en voorbereiding van rapportages ten behoeve van het MT Sociaal.
 • Je signaleert knelpunten en risico's voor de bedrijfsvoering van de afdeling, analyseert deze en draagt oplossingen aan.
 • Je levert voor de afdeling vanuit het team een bijdrage in projecten die ondersteunend zijn aan de teams van de afdeling.
 • Je bent ondersteunend voor de teammanager op de ontwikkeling binnen het team.
Afhankelijk van de behoeften binnen het team en actuele en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen hier door het jaar heen projecten aan worden toegevoegd, ook op andere terreinen binnen het sociaal domein.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: HBO/HBO plus
Afgeronde opleiding: HEAO Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde
Kennis van: Algemene kennis van bedrijfsvoering en procesverbetering vanuit een gestructureerde werkwijze.

Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Initiatiefrijk
 • Probleemoplossend vermogen
 • Accuraat en gestructureerd denken en werken
 • Bestuurlijk sensitief

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar, eventueel met uitzicht op een vaste ambtelijke aantelling.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Bjørn van Rumpt, teammanager Analyse, Bedrijfsvoering en Cultuur, telefoonnummer 06 - 50 07 69 22, op ma t/m do tussen 8.30 en 17.00 uur. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: SOC19-06e.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 985 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

Afdeling Sociaal
Voorwaarden creëren om inwoners zelfredzaam en veerkrachtig te maken, stimuleren dat alle Tilburgers zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en de ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. Dit doen we door beleid te ontwikkelen, actief de regierol te pakken waar nodig, advies te geven en te faciliteren. We signaleren ontwikkelingen in de samenleving waar we op inspelen en richting aan geven, samen met onze partners. De afdeling is actief op de terreinen inclusieve stad, leefbaarheid en vestigingsklimaat. De medewerkers maken beleid op het gebied van cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de ontwikkeling van de 'participerende overheid' is naast beleid maken ook processturing belangrijk geworden. Veel wordt overgelaten aan, of ontwikkeld in samenwerking met partners in de stad of andere gemeenten in de regio.
De afdeling bestaat uit 3 teams die op alle (beleids)domeinen intensief samenwerking in onze netwerkorganisatie.

Team Analyse, Bedrijfsvoering en Cultuur
Tilburg is een Sociale stad bij uitstek. En Tilburg is een stad met ambities.
De afdeling Sociaal werkt, samen met haar interne en externe partners, aan de realisatie van die bestuurlijke ambities op o.a. het gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur, sport, opvang van vluchtelingen, mondiale bewustwording, armoede en de sociale basisstructuur. Dit gebeurt vanuit het team Civil Society en Perspectief. Vanuit de participatieve samenleving wordt tevens vorm gegeven aan de transities WMO, Jeugd en Participatie (3D). Het team Zorg en Ondersteuning draagt zorg voor deze taken. Team Analyse, Bedrijfsvoering en Cultuur is ondersteunend aan deze twee teams.
De rol die de medewerkers binnen het team hebben is wisselend; regisseren, stimuleren en faciliteren. Dit is afhankelijk van de opdracht en van de speerpunten in het gemeentelijke beleid. Dit vraagt van de medewerkers grote flexibiliteit, netwerkvaardigheden en innovatiekracht. Binnen het team werken strategen, beleidsmedewerkers en beleidsondersteuners. Daarnaast wordt er vanuit dit team ook gewerkt aan de ontwikkeling van intelligence (datasturing).

We zijn als team in doorontwikkeling. Enerzijds vanwege de nieuwe rollen die van onze medewerkers gevraagd worden binnen de participatieve samenleving. Anderzijds willen we ook graag de kwetsbaarheid van eenmansfuncties verminderen door meer met elkaar (integraal) samen te werken. Dit maakt mede dat de functie van beleidsondersteuner gevarieerd is.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Bjorn van Rumpt van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013