Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgLeerplichtconsulent

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk donderdag 13 augustus

Solliciteer

Leerplichtconsulent

Vacature

1 jaar tijdelijk met mogelijkheid naar vast.

Informatie
Als leerplichtconsulent heb je een goed contact met de PO-, VO-, VSO- en MBO scholen in Tilburg en de regio en de ketenpartners. Met het team maken we een doorontwikkeling door, waarbij preventief werken een randvoorwaarde is. Je bent als leerplichtconsulent zichtbaar op scholen, je fungeert als makelaar tussen zorg, onderwijs en veiligheid, waarbij je je wettelijke taak goed op het netvlies hebt en houdt.

De leerplichtconsulent heeft in eerste aanleg de volgende taken:
 • Handhaving van de Leerplichtwet
Handhaven van de Leerplichtwet en ingrijpen wanneer het recht op onderwijs in het geding komt, heeft een tweeledig doel. Het voorkomt dat leerlingen verzuimen of voortijdig het onderwijs verlaten. Daarnaast moet ingrijpen bevorderen dat jongeren een startkwalificatie behalen. De instrumenten die een leerplichtconsulent ter beschikking staan, weet hij of zij op de juiste manier in te zetten waardoor een normale schoolgang snel kan worden hersteld of gerealiseerd. Naast het inzetten van repressieve middelen kan een leerplichtconsulent ook verwijzen naar zorg. Samen met de scholen en ketenpartners wordt ingezet op preventieve trajecten. De leerplichtconsulent stelt zich op als een geschikte sparringpartner voor ouder(s), kind, scholen en ketenpartners om zo tot het juiste traject voor de leerling te komen.
 • Probleemanalyse
Naar aanleiding van casuïstiek kan de leerplichtconsulent een heldere inschatting maken van de (achterliggende) problematiek. Schoolverzuim kan een signaal zijn van een onderliggend probleem. Communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen is hierin van groot belang.
 • Kennis
Kennis van de Leerplichtwet is randvoorwaarde om zelfstandig als leerplichtconsulent te kunnen functioneren. De instapcursus 'Leerplichtconsulent/RMC-trajectbegeleider', BOA-opleidingen de inwerkperiode bij leerplicht moeten zorgen voor voldoende kennis voor het uitvoeren van de functie.
 • Netwerken en samenwerken
Het is belangrijk om kennis te hebben van het interne en externe netwerk van de leerplichtconsulent. Naast ouder(s) en kind zijn scholen, sociale en hulpverlenende instanties (ketenpartners) bij het tegengaan van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten van belang.
 • Vastleggen van gegevens
Om tot goede dossiervorming te komen is het van belang dat feiten en omstandigheden rondom de leerling en/of ouders op een heldere en goede wijze worden vastgelegd in het registratiesysteem.

Functie-eisen
 • een afgeronde hbo-opleiding;
 • aantoonbare ervaring, kennis en affiniteit met de doelgroep;
 • affiniteit heeft met het werken met jongeren leeftijdscategorie 5 -18;
 • affiniteit met het speciaal onderwijs
 • kennis van de sociale kaart;
 • mocht je geen gerichte maar wel een afgeronde hbo-opleiding hebben, dan staan wij in sommige gevallen wel open voor een reactie. Motivatie, ervaring en affiniteit spelen hierbij een grote rol.
Competenties
 • oplossings- en resultaatgericht;
 • samenwerkings- en klantgericht;
 • communicatief vaardig (zowel in woord als geschrift);
 • omgevingsbewust (netwerker);
 • overtuigingskracht;
 • interpersoonlijke sensitiviteit;
 • besluitvaardigheid;
 • voortgangscontrole;
 • probleemanalyse;
 • snel schakelen.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 9 (aanloopschaal 8). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.459,- en maximaal € 4.008,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is 36 uur.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functies binnen afdeling Veiligheid en Wijken een verzwaarde verklaring omtrent gedrag. Dit maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Bianca Bijl, teammanager Leerplicht/RMC, via telefoonnummer 06-25730540. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW20-18e.

Conform de huidige richtlijnen rondom het Corona virus worden sollicitatiegesprekken zoveel mogelijk digitaal en/of telefonisch gevoerd. Deze richtlijn kan aangepast worden afhankelijk van de ontwikkelingen en keuzes van de regering. De vacaturehouder bepaalt in overleg met de sollicitant hoe zij de sollicitatieprocedure vormgeven met inachtneming van de preventieve maatregelen.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 219.000 inwoners de zevende stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. Dat we dit doen, is ook gebleken; we zijn de beste overheidsorganisatie 2019 geworden! De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen en een Griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Veiligheid Intelligence en Beleid, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/RMC en team Persoonsgerichte aanpak/team Complexe Casuïstiek en Re-integratie.

Team Leerplicht/RMC
De medewerkers van het team Leerplicht /RMC doen hun uiterste best om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en jongeren te stimuleren een startkwalificatie te behalen. De medewerkers van het team werken zowel preventief als curatief nauw samen met de (keten)partners en het onderwijsveld. Zij zijn ook regelmatig op de scholen aanwezig, participeren in zorgoverleg en geven voorlichting aan jongeren. Dit alles met als doel om elk kind en iedere jongere hun recht op onderwijs en ontwikkeling te bieden.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Bianca Bijl-van Diessen van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013