Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgKwaliteitsmedewerker

Kwaliteitsmedewerker

Vacature

Betreft een tijdelijke functie voor een jaar.

Informatie
De kwaliteitsmedewerker acteert actief op de processen binnen Toezicht en Handhaving en werkt pro-actief mee aan ontwikkelingen en verbeteringen (kwaliteitsmonitoring). Je voert de regie op het jaarlijkse uitvoeringsplan, jaarverantwoording en meerjarenbeleidsplan. (PDCA cyclus) Ondersteunt medewerkers voor het leveren van input op verschillende inhoudelijke beleidsterreinen en schrijft en/of ondersteunt medewerkers bij het opstellen van bestuurlijke stukken. Daarnaast lever je een bijdrage aan team- en cluster overstijgende thema's, voert onderzoeken uit en ondersteun je het management.

Functie-eisen
 • Werk en denkniveau: HBO.
 • Afgeronde opleiding: HBO.
 • Multidisciplinair inzetbaar.
 • Ervaring met veranderprocessen met oog voor details.
 • Ervaring met bestuurlijke processen en je beschikt over de nodige bestuurlijke sensitiviteit.
 • Affiniteit met digitale applicaties bij voorkeur Squit XO.
Competenties:
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Probleemanalyse
 • Voortgangscontrole
 • Vernieuwingskracht

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 10 (aanloopschaal 9). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal ‚ā¨ 2.702,- en maximaal ‚ā¨ 4.406,- bruto per maand.
 • Goede werk-priv√©balans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Het betreft een tijdelijke functie voor een jaar.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
 • Een functie bij de beste overheidsorganisatie van het jaar 2019.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Peter Straub, telefoonnummer 06-15881810, Ben van Haaren, telefoonnummer 06-10077106 of Rick Balvers 06-51788104. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW20-01e.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 219.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Afdeling Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casu√Įstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern.
Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Veiligheid Intelligence en Beleid, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/ RMC en team Persoonsgerichte aanpak/ team Complexe Casu√Įstiek en Re-integratie.

Team Toezicht & Handhaving
Het team Toezicht & Handhaving zorgt ervoor dat de regels inzake omgevingsvergunningen zoals bouw- en sloopvergunningen en brandveiligheid worden nageleefd. Naast deze werkzaamheden vallen onder andere ook de naleving van de drank- en horecawet, toezicht bij evenementen, het signaleren en voorkomen van overlast en de aanpak van hennepteelt onder de verantwoordelijkheden van het team. Integrale samenwerking met in- en externe partners zoals brandweer, politie en woningcorporaties is hierbij van groot belang. Met het toezicht en de handhaving op tal van gebieden levert het team een essenti√ęle bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de stad.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Peter Straub van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013