Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgKwaliteitsmedewerker

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk donderdag 13 augustus

Solliciteer

Kwaliteitsmedewerker

Vacature

1 jaar tijdelijk met mogelijkheid tot vast

Informatie
Het is belangrijk dat je de wet- en regelgeving leerplicht-RMC leert kennen en beschikt over een goed analytisch vermogen. Je hebt een adviserende taak en uitvoerende taak, denk bv aan cijfermatige onderbouwing voor o.a. jaarverslag leerplicht - RMC, artikel 25 rapportage, effectrapportage en ad hoc vragen. Verder blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplicht - RMC . Neemt deel aan trainingen m.b.t het informatiesysteem JVS 3.0 en koppeling data.

De kwaliteitsmedewerker heeft in eerste aanleg de volgende taken:
 • Acteert pro-actief op de processen binnen team LP-RMC en werkt pro-actief mee aan ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen en monitoring hiervan.
 • Werkt voor zowel de gemeente Tilburg als de Regio 35 Gemeenten, maakt jaarverslagen en een meerjarenplan.
 • Zo nodig zal de kwaliteitsmedewerker partijen aanjagen (signalerende rol) om de gegevens op te leveren.
 • Geeft waar nodig advies aan teammanager/teamcoördinator en beleidsmedewerkers op het gebied van kwaliteitsmanagement en verbetering verantwoording leerplichtcijfers en VSV-cijfers.
 • Het in beeld brengen van de landelijke, regionale en lokale VSV-cijfers en het duiden van de verschillen.
 • Monitoring, voortgangs- en kwaliteitscontrole op de werkprocessen.
 • Draagt zorg voor het uniform werken binnen het team m.b.t. verwerking gegevens.
 • Steekproefsgewijs controles uitvoeren en gesprekken aangaan met teamleden om een eenduidige aanpak te realiseren.
 • Gaat met verschillende mensen in het werkveld in gesprek voor het verzamelen, uitwisselen en koppelen van data.
 • Controleert, in overleg met de privacy-adviseur, of het uitwisselen van data juridisch en AVG-technisch verantwoord is.
 • Geeft presentaties over de laatste ontwikkelingen en cijfers op het gebied van leerplicht-RMC.
Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functies binnen afdeling Veiligheid en Wijken een verzwaarde verklaring omtrent gedrag. Dit maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Functie-eisen
 • afgeronde HBO opleiding;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • in staat zijn om de juiste gegevens te verzamelen, te interpreteren, conclusies te trekken en daarover het team, manager, beleidsmedewerkers te informeren en te rapporteren;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving leerplicht en RMC is een pré;
 • kennis van het jongerenvolgsysteem is een pré.
Competenties
 • oplossings- en resultaatgericht;
 • samenwerking;
 • communicatief vaardig (zowel in woord als geschrift);
 • omgevingsbewust (netwerker);
 • bestuurlijke sensitiviteit;
 • empathisch vermogen;
 • sterk analytisch vermogen;
 • flexibele werkhouding;
 • overtuigingskracht;
 • besluitvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 10 (aanloopschaal 9). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € min € 2.729,- max/ € 4.450,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; 36 uur.
 • 1 jaar tijdelijk met vooruitzicht op vast.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Bianca Bijl, teammanager Leerplicht-RMC, via tel nr. 06-25730540. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW20-20e.

Conform de huidige richtlijnen rondom het Corona virus worden sollicitatiegesprekken zoveel mogelijk digitaal en/of telefonisch gevoerd. Deze richtlijn kan aangepast worden afhankelijk van de ontwikkelingen en keuzes van de regering. De vacaturehouder bepaalt in overleg met de sollicitant hoe zij de sollicitatieprocedure vormgeven met inachtneming van de preventieve maatregelen.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 219.000 inwoners de zevende stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen en een Griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad. Dat we dit doen, is ook gebleken; we zijn de beste overheidsorganisatie 2019 geworden!

Afdeling Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Veiligheid Intelligence en Beleid, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/ RMC en team Persoonsgerichte aanpak/ team Complexe Casuïstiek en Re-integratie.

Het team
Team Leerplicht-RMC maakt deel uit van de afdeling Veiligheid & Wijken. Binnen het team werk je als kwaliteitsmedewerker intensief samen met leerplichtconsulenten, RMC-trajectbegeleiders, teamcoördinator en teammanager leerplicht/RMC en de beleidsmedewerkers Sociaal. Gezamenlijk met je collega's ben je verantwoordelijk voor het terugdringen van voortijdig schooluitval en het terugleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar het onderwijs. Niet alleen op basis van kwantitatieve cijfers, maar juist vanuit kwalitatieve analyses. Wat is het verhaal achter de cijfers.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Bianca Bijl-van Diessen van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013