Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgJuridisch Adviseur

Juridisch Adviseur

Vacature

Het betreft een structurele functie. Je begint met een jaarcontract.

Word jij enthousiast van deze praktijkvoorbeelden?
Er komt informatie binnen dat er een feest in de binnenstad zal plaatsvinden met het risico van bezoekers met vuurwapens. Verschillende betrokken partijen komen met adviezen en willen het feest laten verbieden. Jij bent als juridisch adviseur in staat een weging te maken van de ontvangen informatie, de consequenties van bepaalde acties (of het nalaten ervan) te benoemen (zowel juridisch, maar ook politiek-bestuurlijk en financieel) en een eigen integraal advies te formuleren.

Collega's van de afdeling horen dat de politie veel meldingen overlast ontvangt over een park in onze stad. Er wordt doelloos gehangen, mogelijk is er sprake van drugsdeals en allerlei honden lopen niet aangelijnd door het park en het aangrenzend speeltuintje. Als juridisch adviseur wordt aan jou gevraagd een aanpak te maken met daarin de verschillende mogelijkheden om deze overlast gebieds-, delict- en persoonsgericht tegen te gaan.
Dan is werken bij Team Veiligheid, Intelligence en Beleid vast wat voor jou!

Binnen het team Veiligheid Intelligence en Beleid zoeken we een jurist. Deze is belast met een breed juridisch palet aan taken. Dit zijn de belangrijkste taken:
 • Voorbereiden burgemeestersbesluiten:
 • Je ondersteunt -vaak zelfstandig- de adviseur openbare orde en veiligheid in de vorm van juridische opvolging van zijn openbare orde taken. Het betreft met name verblijfsontzeggingen en gebiedsverboden, maar ook andere onderwerpen, zoals de aanpak van bijtende honden en inbrekers.
 • Juridische adviezen op de volgende rechtsgebieden:
 • Gemeentewet (cameratoezicht, gebiedsverboden, noodbevelen, veiligheidsrisicogebieden etc.)
 • APV: Aanspreekpunt voor veiligheid en wijken voor APV-gerelateerde onderwerpen
 • Prostitutiewet: Ontwikkelingen van het wetsontwerp volgen
 • WOB-verzoeken voor VEW coördineren en kennis up to date houden
 • Privacy in relatie tot informatie-uitwisseling in- en extern op veiligheidsgebied, waaronder beheer convenanten.
 • Collegiale advisering binnen de afdeling:
 • o.a. aan de teams Veiligheid Intelligence en Beleid, Wijken, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht.
 • Juridische werkzaamheden in het kader van de crisisorganisatie:
 • Je wordt toegevoegd aan de pool met juristen, van waaruit ten tijde van een crisis ondersteuning kan worden geboden aan de crisisorganisatie.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: HBO+/ WO
Afgeronde opleiding: Rechten of vergelijkbaar

Kennis van en ervaring met:
 • Gemeentewet
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Algemene Plaatselijke Verordening
Gevraagde competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming
Attitude:
 • Geen 9.00-17.00u mentaliteit
 • Oplossingsgericht; rekkelijke werkhouding ('hoe kan het wel?')

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand bij 36 uur per week. Een wekelijkse werkduur tussen 28 en 36 uur is bespreekbaar.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Remco Jansen (teammanager Veiligheid, Intelligence en Beleid) tel: 06-31740162. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt, op werkdagen te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898 onder vermelding van het vacaturenummer: VEW18-05e.
Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 22 februari 2018.

Over Gemeente Tilburg
De Tilburgse organisatie is een netwerkorganisatie. Samenwerken met partners in de stad, in goed overleg naar de beste oplossingen zoeken, is voor de medewerkers van onze gemeente vanzelfsprekend. Ervoor zorgen dat de inwoners, bedrijven en bezoekers zich prettig en welkom voelen in de stad hoort tot de belangrijkste taken van onze medewerkers. Het spreekt voor zich dat de ambtelijke organisatie er voor moet zorgen dat de doelen van het stadsbestuur worden gehaald.
Wie ervoor kiest te solliciteren naar een functie bij de gemeente Tilburg maakt een goede keuze. Tilburg is een moderne, vooruitstrevende werkgever. Het is een platte organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt; iedereen gaat voor resultaat én voor kwaliteit. Alles moet betaalbaar blijven en achteraf zonder probleem kunnen worden verantwoord.
De gemeente Tilburg bestaat uit een directie met daaronder 19 afdelingen, elk met een eigen afdelingshoofd, en een Griffie.Voor meer informatie over de gemeentelijke organisatie en voor een organogram: www.tilburg.nl.

Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid en Wijken levert een bijdrage aan een stad waar het goed leven is, waar ondernemers zich graag vestigen en waar studenten en toeristen graag naar toe komen. Kortom: een stad waar het fijn wonen, werken, uitgaan en recreëren is. Belangrijke randvoorwaarde daarvoor is, dat de stad leefbaar en veilig is en dat de inwoners en bezoekers van de stad dat ook zo voelen.
In de afdeling Veiligheid & Wijken zijn beleid en uitvoering dicht bij elkaar georganiseerd. De afdeling bestaat uit 8 verschillende teams. Eén van die teams is het team Veiligheid, Intelligence en Beleid.

De vacature maakt onderdeel uit van het team Veiligheid, Intelligence en Beleid. Vanuit het team wordt opgave gestuurd gewerkt aan een grote variëteit aan vraagstukken.
Het team kent drie clusters: Veiligheid, Intelligence en Beleid. De juridisch adviseur werkt het meest samen met de adviseurs in het cluster Veiligheid.
Het cluster Veiligheid werkt onder andere aan openbare orde, maatschappelijke onrust, crisismanagement, evenementenveiligheid, high impact crimes (woninginbraken, overvallen, straatroof, geweld), jeugdcriminaliteit, radicalisering, integriteitstoetsing van vergunningaanvragen, veiligheidsbeleving en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
In het cluster intelligence wordt de informatiepositie op veiligheid en wijkgericht werken vorm te geven. Het belangrijkste doel van intelligence is om van losse informatie, gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten, praktische inzichten te krijgen, zodat criminaliteit effectiever kan worden aangepakt.
Het beleidscluster werkt voor de hele afdeling veiligheid en wijken. Daarin komen onderwerpen aan de orde als bestuursondersteuning en secretariaten, beleid op het snijvlak van zorg- en veiligheid, beleid over cameratoezicht, planning & control, wijkgericht werken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Annemie van Nuland van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013