Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgJeugd Toezichthouder (BOA)

Jeugd Toezichthouder (BOA)

Vacature

Een dienstverband dat start op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar en met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Informatie
Binnen de gemeente Tilburg zijn afspraken over de aanpak van de problematische jeugd en jeugdgroepen. Kernpartners in de aanpak zijn gemeente, politie en jongerenwerk. Deze partners hebben een gezamenlijke werkwijze om de problematiek in beeld te brengen en te analyseren. Vastomlijnde 'jeugdgroepen' zijn er niet ineens. In de praktijk zijn overlast op locaties en/of door wisselende groepen jeugdigen al eerder in beeld. Als jeugdboa ga jij inzet leveren om die situaties te zien en daarop snel te acteren. Als jeugdtoezichthouder ben je in staat een relatie met de jeugd op te bouwen en op basis van deze relatie (dus niet vanuit het gezag) de nodige duidelijkheid te kunnen bieden en te kunnen doorpakken. Je weet daarbij goede balans te vinden tussen repressief en preventief handelen, en maakt daarbij gebruik van je bevoegdheden van buitengewoon opsporingsambtenaar. De autoriteit die je vanuit je functie hebt is erg belangrijk. Doordat je een beeld hebt van wat er actueel op straat speelt, draag er je er ook aan bij dat de partners in de aanpak hun rol goed kunnen invullen.

Je hoofdtaken bestaan uit:
 • Signaleren van overlastgevend gedrag. Hiervoor fiets je met een collega rond in de wijk en leg je contact met (overlastgevende) jongeren. Daarnaast heb je een signaleringsfunctie rondom zorgelijke jongeren; dit betekent dat je zorgen signaleert en kunt doorzetten binnen de huidige routes. Naast deze zelfstandig signalerende taak, werk je ook op basis van structurele en incidentele signalen van partners.
 • Handelen vanuit de handhavingsoptiek. Dit betekent dat je de inschatting maakt of geconstateerd gedrag als overlastgevend wordt aangemerkt. Vervolgens bepaal je in welke mate het overlastgevend gedrag handhaafbaar is en hoe je hier gevolg aan moet geven. Dit kan zijn dat je de jongere zelf aanspreekt op gedrag, of dat je geconstateerde overlast (minderjarige personen) bespreekbaar maakt met ouders/verzorgers om zo de ouders in de gelegenheid te stellen gedrag van zoon/ dochter te kunnen corrigeren. Je hebt ervaring en/of scholing in de omgang met jeugd en je biedt jongeren in begrijpelijke taal duidelijkheid over wat wel en niet mag en je kunt ongewenst gedrag sanctioneren.
 • Het monitoren en in kaart brengen van jeugdgroepen en hotspots (in samenwerking met partners). Door jouw relatie met diverse jeugdigen en jeugdgroepen ben je in staat om jeugdigen en jeugdgroepen in beeld te brengen en te monitoren. Je rapporteert daarover aan de betrokken partners, o.a. door deelname aan overleg met partners in de wijk. Jouw rol en bijdrage aan de aanpak van groepen, wordt afgestemd op de aanpak door partners gezamenlijk, de gemeente heeft daarin de regie.
 • Verbinding zoeken met partners indien dit nodig is voor de aanpak van overlastgevend gedrag. De jeugdboa is onderdeel van de gezamenlijke werkwijze van de partners in de aanpak van problematische jeugd(groepen). Je stemt je eigen acties af op de mogelijkheden die andere partners hebben. Om dat te doen sta je als jeugdboa in nauw contact met politie, gemeente en jongerenwerk. Je kunt deels in overleg met hen je dagelijkse werk invullen en daarnaast ben je prima in staat in te schatten wanneer een probleem opgeschaald moet worden en het jouw verantwoordelijkheden te buiten gaat of wanneer het beter werkt als je een andere partner betrekt.
 • Rapporteren van bevindingen. Na je waarnemingen en contacten in de wijk maak je een rapportage op van je bevindingen. Je deelt deze met de gemeentelijk regisseur van de gehele aanpak, ook neem je deel aan periodieke overleggen van partners in de wijk.
Naast bovenstaande hoofdtaken kunnen de wijk, het seizoen en de actualiteit van je vragen dat je ook betrokken bent bij andersoortige werkzaamheden, zoals een rol in projecten, de integrale aanpak van een groep/gezin, of het geven van voorlichting.

Functie-eisen
Afgeronde MBO4+ opleiding en in bezit van een geldig BOA diploma
 • Aantoonbare en relevante werkervaring op het gebied van problematische jeugd(groepen).
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van handhaving.
 • Uitstekende communicatie vaardigheden in zowel woord als geschrift.
 • Aantoonbare affiniteit met jeugd(groepen).
 • In bezit rijbewijs B.
 • Fysiek en mentaal in goede conditie (je doet je werk o.a. op de fiets).
 • Stressbestendig, flexibel, teamplayer, netwerker, probleemoplossend.
 • Bereid onregelmatige diensten te werken, inclusief avond-, nacht- en weekenddiensten.
 • Energieke persoonlijkheid met een doorpakkers mentaliteit
In de uitvoering verwachten wij dus dat je:
 • Kennis hebt van de wijken in Tilburg en weet waar jeugd zich ophoudt.
 • Bekend bent met de straatcultuur en de taal van de jeugd spreekt.
 • Een relatie hebt opgebouwd met de jongeren, en met de samenwerkingspartners.
 • In staat bent duidelijke grenzen te stellen aan het gedrag van jongeren (repressief) en dat je kan doorpakken.
 • Controles/surveillances uitvoert en waar nodig sancties oplegt.
 • Naast de jeugd ook de bewoners (melders) kunt aanspreken.
 • Bijdraagt aan advies over de aanpak van situaties met hangende/overlastgevende jeugd.
Competenties
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming
 • Assertief, besluitvaardig, durf
 • Inlevingsvermogen
 • Initiatiefrijk (signaleren, alert zijn en oplossingsgericht)
 • Stressbestendig
 • Flexibel

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een leuke, afwisselende functie voor 24 tot 32 uur per week. Werktijden en -dagen stellen we in onderling overleg vast. Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 8 (aanloopschaal 7) . Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal
€ 2.106,- en maximaal € 3.486, bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Michael Rol , specialist veiligheid, via tel nr. 013 5428536. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW19-45e.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 217.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 985 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

Afdeling Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Veiligheid Intelligence en Beleid, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/ RMC en team Persoonsgerichte aanpak/ team Complexe Casuïstiek en Re-integratie.

Team Stadstoezicht
De handhavers van het team Stadstoezicht zijn vooral op straat te vinden, maar zijn ook verantwoordelijk voor cameratoezicht. In de rol van cameratoezicht werken zij intensief samen met politie. Ze hebben de taak de leefbaarheid en veiligheid in de stad voor bewoners en bezoekers te verbeteren. Ze houden actief toezicht op het gebruik van het openbaar gebied en grijpen in waar dat nodig is. De handhavers handhaven op: APV ( algemeen plaatselijke verordening) ASV ( afvalstoffen verordening) RVV ( regelement verkeersregels en verkeerstekens), voeren controles uit op de DOR ( digitale opkoopregisters) en DOL ( digitaal opkopers loket). De handhavers zullen zoveel mogelijk met burgers in gesprek gaan maar leggen ook sancties op aan hen die overlast veroorzaken of de regels overtreden.

Ben jij een topper in het contact leggen met jeugd(groepen) op straat? Sta jij stevig in je schoenen en kun je jongeren aanspreken op ongewenst en overlastgevend gedrag? Heb je een BOA bevoegdheid of wil je die gaan halen? Solliciteer dan nu op de functie van Jeugdtoezichthouder voor gemeente Tilburg.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jack van Son van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013