Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgHandhaver Stadstoezicht

Handhaver Stadstoezicht

Vacature

Ben je momenteel in vaste dienst dan blijf je in vaste dienst. Externe kandidaten worden gedurende één jaar gedetacheerd via payrollorganisatie 18K. Na één jaar volgt bij goed functioneren een vaste aanstelling.


Informatie
Vanuit cameratoezicht houden wij preventief toezicht op de stad. Wij zoeken handhavers die hier affiniteit mee hebben en de werkzaamheden als handhaver / cameraobservant ambiëren.

Kerntaken:
 • Houdt toezicht op ongewenst en oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte door middel van toepassing van wet- en regelgeving. Dit kan zowel fysiek op straat als middels cameratoezicht.
 • Signaleert en onderzoekt ongewenste situaties en gedragingen. Herkent en signaleerttrends daarbinnen.
 • Intervenieert op ongewenst gedrag van burgers en gaat de dialoog met betrokken burger(s) aan om het gedrag te voorkomen / te beëindigen.
 • Voert controles uit en legt sancties op bij geconstateerde overtredingen conform wet- en regelgeving.
 • Draagt zorgt voor het tijdig, juist en volledig invoeren van benodigde gegevens in (digitale) Informatiesystemen.
 • Werkt op een adequate wijze samen met interne en externe relaties en ketenpartners.
 • Is zichtbaar aanwezig in de stad, naast zien en gezien worden ook horen en gehoord worden, ter verbetering van de sociale veiligheidsgevoelens.

Functie-eisen
 • Minimaal MBO-3 werk- en denkniveau; bij voorkeur HTV (Handhaver Toezicht en Veiligheid).
 • Geldig BOA-diploma (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) eventueel aangevuld met modules van permanente her- en bijscholing.
 • BHV-diploma.
 • Relevante kennis van wet- en regelgeving (o.a. Algemene Plaatselijke Verordening) en werkervaring op handhavinggebied.
 • Een goede mentale en fysieke conditie is nodig gelet op de geschiktheid voor onregelmatigheidsdiensten (incl. nacht- en weekenddiensten), stressbestendigheid, fysieke inspanning en het ontbreken van auditieve en visuele beperkingen i.r.t. de uitoefening van deze functie.
 • Een representatieve en krachtige persoonlijkheid; betrouwbaar, weerbaar en flexibel. Communicatief en sociaal vaardig.
 • Teamplayer.
 • In het bezit van rijbewijs B (schakelvoertuig).
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Ervaring in werken met computers (o.a. Word, Excel en Outlook
Competenties:
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Besluitvaardigheid
 • Flexibel gedrag
Vast onderdeel selectieprocedure: assessment, aanstellingskeuring, cameratest én een antecedentenonderzoek (gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden).

Werktijden:
De handhavers werken in vastgestelde onregelmatige dienstroosters. Hierbij wordt in dag- en avonddiensten en op za-, zon- en feestdagen gewerkt. Cameratoezicht vindt nu reeds plaats in nachtdiensten en gelet op de gevraagde flexibiliteit zullen alle handhavers ingezet (kunnen) worden in nachtdiensten.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.
Je komt in dienst op basis van detachering via payrollorganisatie 18k, tijdelijk voor de duur van één jaar. Na één jaar volgt bij goed functioneren een vaste aanstelling.
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 6 (aanloopschaal 5). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 1.705,- en maximaal € 2.729,- bruto per maand. Daarnaast gelden voor deze functie een aantal bruto toelagen zoals inconveniëntentoelage categorie 2, onregelmatigheids- en BHV- toelage.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Jack van Son en Chantal van Raak, teammanagers Stadstoezicht, telefoonnummers 013-549 54 98 en 013 - 542 84 16. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt, te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: VEW18-01-04e. Er vindt gelijktijdige in- externe werving plaats. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met bijna 215.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Veiligheid en Wijken
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Beleid & Strategie, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/ RMC en team Persoonsgerichte aanpak/ Zorgveiligheidshuis.

Team Stadstoezicht
Het team Stadstoezicht levert een zichtbare bijdrage door de inzet van handhavers, die actief toezicht houden op het openbaar gebied en die waar nodig interveniëren. De handhavers dragen via het opleggen van sancties en het "praten waar mogelijk, doorpakken waar nodig" bij aan de veiligheid en leefbaarheid voor de burgers en bezoekers van de stad.
De doelstelling is dan ook het (mede)zorg dragen voor een adequate gemeentebrede handhaving (zowel preventief/als repressief) door het actief toezicht houden op het gebruik van de openbare ruimte en zo nodig interveniëren in het gedrag van de gebruikers van die openbare ruimte.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Annemie van Nuland van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013