Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgEnergieregisseur

Energieregisseur

Vacature

Betreft in eerste instantie een functie voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.

Informatie
Binnen het bestuursakkoord 2018-2022 "Gezond en gelukkig in Tilburg" is de Duurzame Stad een van de pijlers. Tilburg werkt hard om een klimaatbestendige stad te zijn waarbij klimaatadaptatie, circulaire economie en de transitie naar duurzame energie centraal staan. In het bestuursakkoord zegt het bestuur over de energietransitie: "Het realiseren van de energietransitie is met zekerheid een van de allergrootste opgaven die we als samenleving hebben voor de komende decennia". De afdeling Ruimte heeft een belangrijke rol in het verwezenlijken van deze opgave. Met het formuleren van beleid, het samen met bewoners en partners maken van (wijkenergie)plannen, het aangaan van samenwerkingsverbanden (greendeals) en innovatieve voorbeeldprojecten worden goede eerste stappen gezet op weg naar het einddoel. Er is echter nog heel veel werk te verzetten, vraagstukken te beantwoorden en activiteiten te ondernemen. De gemeente Tilburg gaat daarvoor en wil zijn team daarom versterken met een energieregisseur.

De energieregisseur wordt onderdeel van het team Mobiliteit en Energie waarbinnen hij/zij zich onder aanvoering van de strategisch programma adviseur en samen met de beleidsmedewerkers en projectleiders gaat toeleggen op de opgave van de energietransitie. Waar de rol van de strategisch programma adviseur voornamelijk extern gericht is, agenderend en uitzetten van de grote lijn binnen het domein, is de rol van de energieregisseur voornamelijk intern gericht. De energieregisseur brengt lijn in de grote hoeveelheid complexe, dynamische en omvangrijke opgaven en stelt op basis hiervan het beleidsprogramma op. Hij/zij verbindt taken en opgaven tussen zijn directe collega's maar ook binnen de rest van de afdeling en de organisatie. Dit met als doel dat de opgave in alle onderdelen van de organisatie is verankerd. Ook bewaakt hij/zij of de doelstellingen van de door de raad vastgestelde Energievisie gehaald worden. Hij of zij stuurt op de instrumenten en randvoorwaarden - middelen, budget, capaciteit en regels- en is proactief bij kansen en knelpunten. De energieregisseur is verantwoordelijk voor het rapporteren over de doelstellingen en middelen en verzorgt hiertoe de verantwoording binnen de planning en control cyclus. Binnen deze rol is de energieregisseur ook het aanspreekpunt voor bestuur (college), het betrokken management en medewerkers. Samen met de strategisch programma adviseur vormt de energieregisseur een complementair duoschap. De door de strategisch programma adviseur uitgezette koers en vertaling naar maatregelen wordt door de energieregisseur samengebracht, gecoördineerd en uitgelijnd. Vanuit die rol ben je actief in het externe netwerk en ben je bekend met de belangrijkste partijen.

Functie-eisen
Als energieregisseur:
 • heb je ruime ervaring met het beleidsprogrammatisch werken binnen een complexe opgave, kennis van en ervaring met verander- en transitieprocessen en die je in weet te vullen binnen een gemeentelijke context;
 • heb je affiniteit met de energietransitie en het bredere klimaatthema, bij voorkeur kennis en kunde op dit thema en ben je bekend met het netwerk;
 • ben je in staat om binnen een dynamische omgeving, overzicht te brengen en te bewaken, lijnen uit te zetten, en ook flexibel te zijn om zaken aan te passen waar dat wenselijk is;
 • heb je ervaring met (gemeentelijke) financiële stromen, informatievoorziening en budgetbewaking en is het werken in de planning en control cyclus je bekend;
 • ben je een verbindende samenwerker en kan je sturend optreden binnen een team;
 • ben je communicatief sterk (mondeling en schriftelijk).
Als energieregisseur heb je verder een academisch werk- en denkniveau en herken je jezelf in de competenties:
 • organisatievermogen en organisatiebewustzijn;
 • resultaatgerichtheid;
 • samenwerken en verbinden;
 • bestuurlijke/politieke sensitiviteit;
 • netwerkvaardigheden;
 • analytisch vermogen (weet hoofd- en bijzaken te scheiden).

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 12 (aanloopschaal 11). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal €3.348,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Betreft in eerste instantie een functie voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Mike Alberts, teammanager Mobiliteit en Energie, via 013 - 542 8742. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van het vacaturenummer: RUI18-11e.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met ruim 210.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen en een Griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Ruimte
De afdeling Ruimte staat voor de uitdaging om de ambities in het ruimtelijk domein te realiseren, zodanig dat de stad Tilburg zich in ruimte en tijd evenwichtig kan ontwikkelen. Van belang is dat het vestigingsklimaat past bij de zesde stad van het land en dat de leefbaarheid voor de burgers optimaal is. De doelen richten zich o.a. op wonen, werken, winkelen, milieu, bereikbaarheid, duurzaamheid en natuur. De afdeling Ruimte is verantwoordelijk voor de fysieke ontwikkeling van de stad in haar regionale context en voor de coördinatie van het beheer en onderhoud van de stad. De afdeling bestaat uit vier teams. Voor het team Mobiliteit en Energie zoeken we nu een betrokken energieregisseur.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Mike Alberts van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013