Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Ecoloog

Vacature

Een dienstverband dat start op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar en met uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie
Binnen het team Vakspecialisten werken ontwerpers en adviseurs aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ze houden de status in de gaten van bijvoorbeeld het groen, speelvoorzieningen, verkeersregelinstallaties, parkeerverwijzing, openbare verlichting en riolering. Aan de hand van integrale kaders en sectorale richtlijnen die door hen worden opgesteld en meegegeven, toetsen zij het product dat door derden (markpartijen) wordt voorbereid. Zij passen samen met de markt innovaties toe binnen het beheer van de openbare ruimte en beheersen de risico's. De ecoloog is verantwoordelijk voor:
 • advisering op het gebied van ecologisch beheer en ontwikkeling van ecologie binnen projecten;
 • advisering bij opstellen van beheer- en onderhoudscontracten op ecologische aspecten;
 • het uitzetten en beoordelen van ecologische onderzoeken;
 • het zijn van een aanspreekpunt en vraagbaak voor de interne organisatie.
Je vormt een belangrijke schakel tussen de ecologen bij de afdeling Ruimte (die het strategisch beleid maken) en het beheer en de projecten die bij de afdeling RUV is belegd. In deze samenwerking worden de bestuurlijke doelen ten aanzien van ecologie, biodiversiteit, beheerbaarheid en beleving van de groene openbare ruimte in de stad vertaald naar beleid en uiteindelijk uitvoering.

Functie-eisen
Afgeronde opleiding: HBO
 • Ruime kennis van flora en fauna.
 • Specialistische inhoudelijke kennis van en ervaring met het beoordelen van projecten aan groene wet- en regelgeving.
 • In staat om complexiteit van aanvragen van ecologische aspecten in relatie tot andere milieuaspecten te kunnen beoordelen.
 • Kennis van (groen)beheer binnen een gemeente.
 • Flexibele en zelfstandige werkhouding.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 10(aanloopschaal 9). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.591,- schaal 9 en maximaal € 4.225,- (functionele schaal 10) bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Een dienstverband dat start op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar en met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Anneloes Waelpoel, teammanager Vakspecialisten, telefoonnummer 013-542 90 30. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: RUV19-10e.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 217.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 985 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

Afdeling Ruimtelijke Uitvoering
Ruimtelijke Uitvoering is een afdeling in de bedrijfsmatige schil van de netwerkorganisatie. De afdeling ontwikkelt zich als een regisseur voor het beheer van de openbare ruimte in de stad. Bij de uitvoering van dat beheer werken we bijzonder nauw samen met marktpartijen. Om die regie goed te kunnen doen, kennen de medewerkers van Ruimtelijke Uitvoering de stand van zaken in de openbare ruimte en zijn het professionals in het zorgen voor 'een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten'. Dat wordt bereikt door samenwerking te zoeken met diverse interne en externe partners. Kerntaken zijn:
 1. dagelijks beheer van de openbare ruimte. Ruimtelijke uitvoering is de regisseur van de uitvoering van bestekken en contracten;
 2. lang cyclisch beheer, waarbij Ruimtelijke Uitvoering met integrale projecten het beheer en de nieuwe aanleg van de openbare ruimte regisseert.
Ruimtelijke uitvoering is onderdeel van de keten openbare ruimte en bestaat uit de onderdelen programmeren, contracteren en realiseren.

Team Vakspecialisten
Binnen het team Vakspecialisten werken ontwerpers en adviseurs aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ze houden de status in de gaten van bijvoorbeeld het groen, speelvoorzieningen, verkeersregelinstallaties, parkeerverwijzing, riolering, openbare verlichting en riolering. De adviseurs geven advies over onderhoud en vernieuwing, de ontwerpers leveren tekeningen voor aanpassing, onderhoud of aanleg. Dat betreft zowel de reguliere beheer- en onderhoudscyclus als projectmatige werkzaamheden.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Anneloes Waelpoel van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013