Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgController Bestuur

Solliciteer

Solliciteer voor maandag 24 september

Solliciteer

Controller Bestuur

Vacature

Je komt tijdelijk voor 12 maanden in dienst op basis van detachering via payroll-organisatie 18k. Verlenging is afhankelijk van functioneren en organisatieomstandigheden.

Team Sociaal en Bestuur
Het team Sociaal en Bestuur adviseert en ondersteunt met haar financiële kennis en expertise de programma's Sociaal en Bestuur (waaronder met name de ondersteunende afdelingen als Automatisering, Faciliteiten en dergelijke vallen) Wij doen dit accountgericht zodat elke afdeling zijn eigen adviseur dan wel ondersteuner heeft. De controller is op inhoud de verbindende schakel binnen de programma's . De lijnen zijn kort en informeel. Het team is tevens verantwoordelijk voor de financiële advisering over en de uitbetaling van subsidies. Onze medewerkers zijn politiek-bestuurlijk-sensitief, kennen hun netwerk en zijn resultaatgericht. Door onze werkwijze stellen wij de klant in staat om het werk zo goed mogelijk te doen en dat die in control is met als resultaat: het beste voor de stad. Jij gaat aan de slag bij dit team.

Wat ga je doen?
Jij bent als controller verantwoordelijke voor het efficiënt en effectief in control zijn van het programma bestuur. Het programma wordt grofweg door 10 afdelingen uitgevoerd. Dat betekent dat je over de verschillende afdelingen heen verantwoordelijk bent voor de control van het programma. Daarbij fungeer je al adviseur richting de directie.
Concreet houdt dit in dat je:
 • de control doet op samenhang van afdelingen en het programma. Je controleert de bestuurlijke gevoeligheid en de afspraken met directie, consistentie en interne voorschriften;
 • met de andere controllers complexe casuïstiek afstemt en zorgt voor koers en ontwikkeling van control;
 • bij complexe bestuurlijke nota's wordt bijgeschakeld om zorgvuldigheid en afweging van belangen te borgen;
 • vanuit jouw senioriteit wordt bijgeschakeld bij bestuurlijk of inhoudelijk complexe dossiers als sparringpartner en om de juiste belangen af te wegen;
 • een vraagbaak bent voor de financieel adviseurs van de vak afdelingen;
 • inhoudelijk de mensen van het team aanstuurt en daarbij oog hebt voor inhoudelijke of procesverbeteringen van de werkzaamheden;
 • een business partner bent binnen de organisatie, met name op het niveau van directie en afdelingshoofden;
 • adviseur bent van de directie voor het betreffende programma en ad hoc adviseert aan wethouders;
 • proactief komt met verbetervoorstellen en ontwikkelopgaven op elk niveau;
 • je makkelijk beweegt in de netwerkorganisatie van de gemeente Tilburg. Je creëert je eigen netwerk en zorgt dat je proactief op de hoogte bent, en waar nodig onderdeel, van de veranderopgaves.

Wat verwachten wij van jou?
We zijn op zoek naar een controller die een gedegen bedrijfseconomische kennis (opleiding en ervaring) combineert met grote drive naar verbeteringen in proces en inhoud, zowel op concern niveau als op afdelingsniveau. Daarbij heb je goed ontwikkelde competenties die ervoor zorgen dat je je makkelijk beweegt in de organisatie, mensen meekrijgt in jouw ideeën en deel je de ambities van de gemeente Tilburg om uitvoering te geven aan ons nieuwe bestuursakkoord.
Wij vragen Werk en denkniveau: WO
Aantal jaren ervaring: >5 jaar in soortgelijke functie
Afgeronde opleiding: Bedrijfseconomie, accountancy of vergelijkbaar Kennis van: Gemeentefinancien en samenhangende wet- en regelgeving

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 13 (aanloopschaal 12). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Een dienstverband dat start op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar en met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Contactinformatie
Vragen over de functie kun je contact opnemen met Björn Hanzen, teammanager Sociaal en Bestuur, telefoonnummer 06-15479454. (In afwezigheid: Nick Beaumont, teammanager Leefbaarheid, telefoonnummer 06-15958688). Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: PEC18-10e. Solliciteren kun je door hieronder op 'solliciteer' te klikken.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg ligt in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich thuis voelen. Met ruim 215.800 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken. Door ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn. Kortom een stad met vele kwaliteit, maar ook nog met grote stedelijke ambities. Fysieke opgaven rondom gebiedsontwikkeling, economische opgaven die de stedelijke economie moeten versterken en tot meer banen moeten leiden, sociale opgaven op terrein van jeugdwerkloosheid, inkomen, gezondheid en tegengaan van tweedeling en last but not least opgaven gericht op vergroten van de leefbaarheid in de wijken. En misschien wel de lastigste, de opgave om deze fysieke, sociale en economische opgaven in samenhang te ontwikkelen. Tilburg barst van de ambitie.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen en een Griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Wij zijn partner in resultaat
De afdeling Planning & Control staat voor een gedegen advisering en ondersteuning met betrekking tot de financiën in de brede zin van het woord. Onze missie is dan ook: "Planning & Control is de hoeder van de financiële positie en rechtmatigheid van de gemeente Tilburg". Wij ondersteunen met zo'n 95 medewerkers de gemeente Tilburg bij het behalen van resultaten. Dit doen wij door hulp en advies bij - en het verzorgen van: de financiën, de verantwoording en sturing, de financiële administratie en de interne beheersing. Wij doen dit met plezier, lef en passie voor de Raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Wij staan voor samenwerking
Wij geloven in de kracht van samenwerking en in ieder in zijn kracht. Met elkaar is er geen probleem dat we niet kunnen oplossen: wij maken elkaar succesvol. We zetten iedereen in op zijn/haar kwaliteiten en werken opgavegericht. Tot onze kernwaarden horen plezier, lef en betrokkenheid. Inhoudelijk zijn we doelgericht, transparant, zakelijk en positief kritisch. Relationeel zijn we betrokken en menselijk. Respectvol omgaan met het individuele belang en gevoel staat voorop. Als afdeling Planning & Control zijn we vooraf betrokken om zaken mogelijk te maken in plaats van achteraf te vertellen waarom het niet kan. We zorgen voor een stevige maar flexibele basis van beheersing en administratie. Het gesprek vinden we belangrijker dan de rapportage en we zijn graag continu in control in plaats van alleen bij de rapportagemomenten.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Björn Hanzen van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013