Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Tilburgbeleidsmedewerker Sociaal Domein Jeugd

beleidsmedewerker Sociaal Domein Jeugd

Vacature

Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.

Informatie
Je werkt in het team Ondersteuning en Zorg en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en monitoren van beleid en beleidsprogramma's gericht op optimalisering van het Sociaal Domein en het adviseren aan het bestuur en management. Je bent breed inzetbaar op beleidsopgaven in het sociale domein die voor Tilburg en de regio van belang zijn en kan hier zelfstandig in opereren en stevig in adviseren.

Je wordt primair ingezet op taken in het kader van de Jeugdwet en draagt op vernieuwende wijze bij aan de benodigde transformatie. Specifieke aandachtsvelden zijn de samenwerking tussen het sociaal- en het medisch domein en de advisering met betrekking tot het Innovatienetwerk Jeugd. Je bent actief lid van het supportteam Innovatienetwerk Jeugd.

Je werkt hierbij nauw samen met de collega's van het Innovatienetwerk Jeugd, de beleidsmedewerkers in de Regio Hart van Brabant en de collega beleidsmedewerkers waaronder die verantwoordelijk zijn voor inkoop en contractering. Je onderhoudt een netwerk met regiogemeenten, partners in de wijkteams, (zorg) aanbieders en andere partners. Je hebt een belangrijke rol waar het gaat om de afstemming van het jeugdbeleid in relatie tot het Wmo beleid alsook in de verbinding tussen beleid en uitvoering en de bewaking van de integraliteit van het gemeentelijke beleid op het terrein van het sociaal domein.

Je taken bestaan uit:
 • leiden van specifieke projecten, veelal in teamverband met collega's en partners;
 • het projectmatig ontwikkelen van beleid, naar eigen ontwerp binnen algemeen gestelde kaders, gericht op de transformatie binnen het jeugddomein en meer specifiek de jeugdhulp;
 • adviseren van bestuur en management;
 • onderhouden van contacten met inwoners, zorgaanbieders, huisartsen, gemeenten, rijk, etc.;
 • het procesmatig werken aan het verbinden van het medisch en sociaal domein;
 • mede opstellen van tussentijdse managementrapportages;
 • signaleren van nieuwe in- en externe ontwikkelingen en dit vertalen naar nieuw beleid;
 • zorg dragen voor kennisontwikkeling bij collega's op het beleidsterrein;
 • account en contractmanagement richting (gesubsidieerde) instellingen;
 • aanjagen van innovatie en ontwikkelingen samen met jongeren en ouders;
 • strategisch de lijnen uitzetten samen met Innovatienetwerk Jeugd regio HvB.

Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ondernemende kandidaat met affiniteit en kennis van de Jeugdhulp en het medisch domein die zich graag wil inzetten voor de publieke zaak. In deze functie opereer je op het snijvlak van bestuur en burgers. Het is dan ook belangrijk dat je in staat bent om goed te luisteren naar alle betrokken partijen, een standpunt te bepalen en dit te vertalen naar een duidelijk advies. Je bent initiatiefrijk en zelfstandig. Je werkt nauw samen met strategen, collega beleidsmedewerkers en met partners in de stad. Je bent een verbinder (in- en extern) en kunt een teamgeest creëren en in stand houden rondom opgaven.

Werk en denkniveau: HBO/WO
Vereisten:
 • beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het maken van beleid binnen het sociaal domein bij voorkeur op beleidsthema's wijkteams, Jeugdhulp en/of WMO;
 • bent goed op de hoogte van de decentralisaties in het sociaal domein en beschikt over kennis van de wetten in het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Wlz en ZvW) en bijbehorende regelgeving;
 • is een teamplayer, een bruggenbouwer en communicatief vaardig;
 • kan projectmatig werken en hebt een goed bedrijfsmatig inzicht;
 • heeft kennis van management- en besturingsprocessen bij voorkeur binnen een gemeentelijke context;
 • kan zeer helder adviseren in woord en schrift en hebt ruime ervaring met de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming;
 • innovaties binnen de jeugdhulp weten aan te jagen en strategisch te adviseren op (door)-ontwikkelen en borging van kansrijke initiatieven.
Gevraagde specifieke competenties voor deze functie zijn:
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit, samenwerken, overtuigingskracht, probleemanalyse, omgevingsbewustzijn, resultaatgerichtheid en netwerkvaardigheid;
 • gelet op het feit dat een belangrijke opdracht betreft de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein gaat de voorkeur uit naar iemand met een (para)medische achtergrond;
 • innovatief, preventief en creatief kunnen denken;
 • hands-on mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Een tijdelijke ambtelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste ambtelijke aanstelling.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaarvervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Rudy van de Maat, teammanager Ondersteuning en Zorg, telefoonnummer 06-25767571. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: SOC18-17e. Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

De afdeling Sociaal
Voorwaarden creëren om Inwoners in hun kracht te krijgen, stimuleren dat alle Tilburgers zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en de ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. De afdeling is actief op de terreinen sociale stijging, leefbaarheid en vestigingsklimaat. De medewerkers maken beleid op het gebied van cultuur, sport, onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de ontwikkeling van de 'participerende overheid' is naast beleid maken ook processturing belangrijk geworden. Veel wordt overgelaten aan, of ontwikkeld in samenwerking met partners in de stad of andere gemeenten in de regio. De medewerkers van afdeling Sociaal geven in dat geval advies, voeren de regie of faciliteren hen.

Team Ondersteuning en Zorg
De belangrijkste werkterreinen van het team Ondersteuning en Zorg zijn maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid en jeugdhulp. Het team maakt beleid op deze terreinen en maakt afspraken met partners in het sociaal domein. Binnen het team werken strategen, (beleids)medewerkers en beleidsondersteuners. De medewerkers dragen er aan bij dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en inwoners zelfredzaam blijven of worden. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: regisseren, stimuleren en faciliteren. Dit vraagt van de medewerkers steeds flexibiliteit, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Rudy maat van de van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013