Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgBeleidsmedewerker Onderwijs; Vroegtijdig schoolverlaters, RMC en Leerplicht

Beleidsmedewerker Onderwijs; Vroegtijdig schoolverlaters, RMC en Leerplicht

Vacature

Externe kandidaten komen in dienst op basis van detachering via payrollorganisatie 18k B.V., tijdelijk voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast. Indien je nu in vaste dienst bent, blijf je in vaste dienst.

Informatie
Het centrale doel van de Regionale Meld en Coördinatie (RMC) functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Iedere jongere tot 23 jaar moet dus een passende plaats in het onderwijs of op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Als beleidsmedewerker RMC / VSV / Leerplicht ben je verantwoordelijk voor het creëren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk op maat traject voor jongeren, het bevorderen van goede samenwerking tussen alle partijen in de RMC regio 35 Midden Brabant en een sluitende melding en registratie van Voortijdig Schoolverlaters (VSV-ers). Dit alles in samenwerking en coproductie met de medewerkers van het team Leerplicht/RMC. De RMC-uitvoering is belegd bij de uitvoeringsorganisatie. Je vervult dus een spilfunctie tussen bestuur, beleid en uitvoering. Positionering in dat krachtenveld is de uitdaging.
De functie bestaat uit meerdere onderdelen;

Vanuit jouw rol ben je voor wat betreft RMC / Leerplicht verantwoordelijk voor o.a.:
 • Strategische beleidsontwikkeling en visievorming m.b.t. RMC / VSV/ Leerplicht;
 • Ontwikkeling van wettelijk voorgeschreven en anderszins wenselijke kaders voor RMC/Leerplicht/VSV, rekening houdend met de uitvoeringspraktijk (ervaringen, wensen en knelpunten);
 • Vertaling van deze kaders naar concreet te realiseren output voor de teammanager RMC-Leerplicht;
 • Ondersteuning van de LEA/REA;
 • Bewerkstelliging van synergie tussen de regiogemeenten, onderwijs, arbeidsmarktregio en het zorgveld met als doel een uniform strategisch beleid;
 • Onderhoud van je contacten met alle relevante partners binnen en buiten de regio om te komen tot een sluitende aanpak in het kader van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten en neem je deel aan relevante overlegstructuren;
 • Verkennen van de mogelijkheden om te komen tot een regionalisering van de leerplicht en ontwikkelen gemeenschappelijke regeling;
Vanuit jouw rol ben je voor wat betreft VSV verantwoordelijk voor:
 • VSV projectleiding: de projectleider VSV vormt samen met de procesmanager een team dat verantwoordelijk is voor het VSV-programma van maatregelen waarbij de projectleider de eindverantwoordelijkheid draagt;
 • De projectleider is verantwoordelijk voor de verbinding met de gemeentelijke beleidsterreinen arbeidsintegratie en participatie, zorg en passend onderwijs en voor het RMC-beleid;
 • Voorbereiding bestuurlijk VSV-overleg;
 • Totstandkoming van een bestuurlijk regionaal overleg met o.a. de domeinen zorg en arbeid gericht op de ontwikkeling van sluitend vangnet voor Jongeren in een Kwetsbare positie;
 • Het laten monitoren van 16-17 jarigen uitstromers uit PRO-VSO en mede voorzien in begeleiding naar de arbeidsmarkt , onderwijs of dagbesteding.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding: Onderwijskunde, bestuurskunde, beleidswetenschappen, politicologie, organisatiekunde, sociologie etc.

De beleidsmedewerker VSV/RMC vervult een spilfunctie tussen bestuur, beleid en uitvoering. Positionering in dat krachtenveld is de uitdaging.
 • je kunt helder adviseren in woord en geschrift en je hebt ruime ervaring met de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming;
 • je kan invulling geven aan veelomvattende en complexe vraagstukken en kan meerdere beleidsterreinen overzien en deze waar nodig integreren;
 • je kan met gezag en visie handelen en de gemeente vertegenwoordigen in netwerken en samenwerkingsverbanden;
 • je kan beleid en strategie omzetten naar concrete acties;
 • je bent uitstekend op de hoogte van trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in het algemeen, VSV, RMC en Leerplicht specifiek;
 • je bent een bruggenbouwer en je bent stressbestendig;
 • je kan vakinhoudelijk sturing geven aan beleidsmedewerkers en beleidsondersteuners en kan optreden als coach richting hen;
 • je hebt ervaring met projectmatig werken, bij voorkeur ook van agile en scrum;
 • je hebt kennis van management- en besturingsprocessen binnen een gemeentelijke context;
 • je stuurt hierbij op integraliteit en eenduidige communicatie zowel intern als extern;
 • je beschikt over tenminste 4 jaar ervaring met het maken van beleid op het gebied van VSV/ RMC/ Leerplicht bij een overheidsorganisatie.
Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid
 • Initiatief en omgevingsbewustzijn
 • Bestuurssensitiviteit
 • Vernieuwingskracht

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.795,- maximaal € € 4.859,- bruto per maand.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Inge Michels , teamleider Civil Society & Perspectief, telefoonnummer 06-11127304, tussen 8.00 en 9.00 uur 's ochtends. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: SOC18-01e.
Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken. Gesprekken staan gepland op vrijdag 2 februari 2018

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met bijna 215.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

De afdeling Sociaal
Inwoners in hun kracht zetten, stimuleren dat alle Tilburgers zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en de ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. De afdeling is actief op de terreinen sociale stijging, leefbaarheid en vestigingsklimaat. De medewerkers maken beleid op het gebied van cultuur, sport, onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door de ontwikkeling van de 'participerende overheid' is naast beleid maken ook processturing belangrijk geworden. Veel wordt overgelaten aan, of ontwikkeld in samenwerking met partners in de stad of andere gemeenten in de regio. De medewerkers van afdeling Sociaal geven in dat geval advies, voeren de regie of faciliteren hen.

Team Civil Society en Perspectief
De belangrijkste werkterreinen van het team Civil Society en Perspectief zijn naast Onderwijs: armoede en schuldhulpverlening, kinderopvang, cultuur, sport, opvang van vluchtelingen, mondiale bewustwording en de sociale basisstructuur. Het team maakt beleid op deze terreinen en maakt afspraken met partners. De rol die de medewerkers binnen het team hebben is wisselend; regisseren, stimuleren en faciliteren. Dit is afhankelijk van de opdracht en van de speerpunten in het gemeentelijke beleid. Dit vraagt van de medewerkers grote flexibiliteit, netwerkvaardigheden en innovatiekracht. Binnen het team werken strategen, beleidsmedewerkers, beleidsondersteuners en adviseurs.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Annemie van Nuland van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013