Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgBeleidsmedewerker Onderwijs/ Sociale Basis

Beleidsmedewerker Onderwijs/ Sociale Basis

Vacature

Tijdelijk voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op vast.

Informatie
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van strategisch -en tactisch beleid, voornamelijk gericht op Onderwijs, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) en jongeren in een kwetsbare positie, ook in de regio. Ook ga je een of meerdere beleidsdossiers oppakken die gericht zijn op andere onderwerpen binnen de sociale basis. Denk hierbij aan bv. taken op het gebied van inburgering en asiel.
 • Je leidt programma's en projecten of bent er onderdeel van, ook in regionaal verband.
 • Je bent goed in staat om onderzoeksuitkomsten te vertalen in beleid en cijfers.
 • Je bent een verbinder tussen het Tilburgse beleid op de terreinen van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg.
 • Je oriënteert je op in- en externe ontwikkelingen en vertaalt deze in concrete beleidsadviezen die passen binnen de bestuurlijke uitgangspunten en die hieraan bijdragen.
 • Je stimuleert en faciliteert collega's en partners in de stad die ook bijdragen aan het bereiken van onze doelen, en zorgt voor verbinding om daarmee nieuwe kansen mogelijk te maken.
Hoe ziet je dag eruit?
Als beleidsmedewerker begint je dag met een afspraak met je regiocollega's. Je wilt met hen sparren over de stijgende VSV cijfers en de mogelijke oplossingen die zij voor zich zien. Je luister naar hun ideeën en geeft je eigen visie weer. Uit het gesprek haal je input voor het plan van maatregelen VSVdat je aan het opstellen bent.

Doel hiervan is dat je samen met je collega's binnen en buiten Tilburg en scholen in beweging brengt, zodat problemen met jongeren tijdig signaleert en voorkomen kunnen worden. Daarna heb je met de wethouder een afspraak over het jaarverslag leerplicht & RMC en jouw ideeën over nieuwe maatwerktrajecten voor jongeren die dreigen uit te vallen op school en mogelijkheden zien binnen opleiding vanuit de arbeidsmarkt. Je adviseert de wethouder over de strategie en de volgende stappen in het proces. Na deze afspraak stel je samen met de projectmedewerkers het actieplan op en communiceer je de gemaakte afspraken met betrokken partijen.

Je neemt vervolgens pauze en eet samen met wat collega's een gezonde maaltijd in onze gezellige bedrijfskantine. Je gaat daarna door naar de volgende afspraak met collega's waar de evaluatie van de eerste fase van de uitvoering van de Locaal Educatieve Agenda en impactgericht subsidiëren besproken wordt t.b.v. het begrotingsproces. Je geeft input vanuit jouw taken, maar neemt ook informatie mee terug die je gebruikt voor het bijstellen van het VSV beleid.
De uren daarna heb je de tijd om subsidies te verlenen, een projectopdracht uit te werken voor onderwijs aan AMV-ers, en het proces rondom de regionalisering van de leerplicht verder uit te werken. Je sluit de dag af met een collega die met je wilde sparren over een beleidsonderwerp waar hij/zij mee bezig is.

Functie-eisen
 • Je bent in staat om een eigen mening te vormen en deze in een politiek bestuurlijke arena stevig neer te zetten, de regie te nemen, te luisteren, te analyseren en dit te vertalen naar begrijpelijke adviezen en beleidsnota's;
 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over ruime ervaring op het terrein van VSV en RMC, bij voorkeur ook binnen een grote gemeente. Beleidservaring op ook andere terreinen is een pre.
 • Je bent 36 uur per week inzetbaar.
 • Je bent pro-actief en daadkrachtig, ondernemend, kunt zowel zelfstandig als goed samenwerken en past goed in een dynamische omgeving. Daarnaast ben je flexibel, verbindend en vind je het leuk om te vernieuwen.
 • Je bent politiek- bestuurlijk sensitief.
 • Je vind het leuk om flexibel te opereren en je te verhouden tot verschillende leefwerelden buiten die van Onderwijs
 • De rol die de medewerkers binnen het team hebben is wisselend; regisseren, stimuleren en faciliteren. Dit is afhankelijk van de opdracht en van de speerpunten in het gemeentelijke beleid. Je kunt deze verschillende rollen toepassen.

Arbeidsvoorwaarden
 • Een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en uitdaging binnen de beste overheidsorganisaties van Nederland;
 • Een salaris tussen de €2914,- en 5067,- bruto per maand o.b.v. een 36urige werkweek, afhankelijk van leeftijd en ervaring;
 • Aantrekkelijke secundaire voorwaarden zoals flexibele werktijden, flexibel Individueel Keuzebudget van 17,05% en een volledige OV reisvergoeding;
 • Keuze uit verschillende trainingen in onze eigen T Academy waarmee je elke dag beter kan worden;
 • Tijdelijk voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op vast.

Contactinformatie
Bij interesse ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Heb je een vraag, dan kun je contact opnemen met de teammanager Inge Michels, te bereiken op 06-11127304 dagelijks tussen 8.30 en 9.00 uur.
Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer:SOC20-03e.

Gesprekken vinden plaats op 27 februari tussen 9.00 en 12.00 uur.

Deze vacature is tot nader order onderdeel van het plaatsingsproces voor de registratie medewerkers van de gemeente Haaren. Indien je solliciteert kan het zijn dat er vanuit Haaren een te plaatsen medewerker als voorkeurskandidaat is aangemerkt

Over Gemeente Tilburg
Zet jij je graag in voor een sterke sociale basis, het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van de inwoners binnen de gemeente Tilburg? En heb je affiniteit met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid hieromtrent, specifiek gericht op onderwijs, voorkomen van voortijdig schoolverlaten en andere onderwerpen binnen de sociale basis? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor de afdeling Sociaal zoeken wij een beleidsmedewerker. De kandidaat die wij zoeken is proactief en daadkrachtig, ondernemend, kan zowel zelfstandig werken als goed samenwerken en past goed in een dynamische omgeving. Daarnaast ben je flexibel, verbindend en vind je het leuk om te vernieuwen.

Het beleid gericht op Onderwijs en de sociale basis heeft als doel het zorgen voor gelukkige en gezonde inwoners, waarbij we ons vooral richten op preventie en het bieden van perspectief. Dit kan alleen binnen een sterke sociale basisstructuur in buurten en wijken waar mensen dichtbij gebruik kunnen maken van onderwijs, sociale diensten en voorzieningen (zoals onderwijs, sport, wijkcentra, sociaal werk, zorg, cultuur etc.).en met elkaar in contact kunnen komen, waardoor de sociale veerkracht en zelfredzaamheid van mensen kan toenemen.

Hoe ziet de afdeling en het team eruit?
Tilburg is een Sociale stad bij uitstek. En Tilburg is een stad met ambities.
De afdeling Sociaal werkt, samen met haar interne en externe partners, aan de realisatie van die bestuurlijke sociale ambities.
Dit gebeurt vanuit drie teams. Het team Sociale Basis en Ontwikkeling richt zich op o.a. onderwijs, kinderopvang, sport, opvang van vluchtelingen, mondiale bewustwording, armoede en de sociale basisstructuur. Je komt hoofdzakelijk voor dit team te werken.
Het team Zorg en Ondersteuning draagt zorg voor de taken WMO en Jeugdzorg.
Het team Bedrijfsvoering en Cultuur staat voor de politieke ambities op het terrein van cultuur en ondersteuning van de bedrijfsvoering.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Inge Michels van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013