Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgBeleidsmedewerker Armoede en Schuldhulpverlening

Beleidsmedewerker Armoede en Schuldhulpverlening

Vacature

Het betreft een tijdelijke aanstelling die bij goed functioneren overgaat in een vast dienstverband.

Informatie
Tilburg is een stad met ambities. Wij hebben daarbij ook oog voor alle inwoners. We vinden het van belang dat alle inwoners gelijke kansen hebben. Het voorkomen en verminderen van armoede en schulden zijn daarom in onze ogen van groot belang. De afdeling Sociaal werkt, samen met haar interne en externe partners, aan de realisatie van de bestuurlijke ambities op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. Onze ambities zijn vastgelegd in het beleidskader & uitvoeringsprogramma armoede en het beleidsplan schuldhulpverlening. Beide beleidskaders zijn toe aan een vernieuwing. Jij staat hiervoor aan de lat. Je bent vanuit je functie verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid.

Tegelijkertijd ben je breed inzetbaar op beleidsopgaven in het sociale domein in Tilburg. Je kunt op strategisch en tactisch niveau acteren op het domein armoede- en schuldhulp beleid. Kennis van dit terrein is vanzelfsprekend noodzakelijk. Je oriënteert je binnen het beleidsgebied op in- en externe ontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen en de bestuurlijke opdrachten in concrete beleidsadviezen. Daarbij heb je sterk oog voorprojectmatige realisatie van beleid én oog voor ontwikkelingen op aanpalende beleidsterreinen (zoals onderwijs, arbeidsmarkt etc.).

Werkzaamheden/actiepunten voortvloeiend uit het beleidskader & uitvoeringsprogramma armoede 2013-2017 en het nieuw te ontwikkelen beleidskader armoede en schulden voor 2018 en verder zijn o.a,:
 1. Regie voeren op het algehele beleid armoede en schulden.
 2. Zorgdragen voor de armoedemonitor , voor de verantwoording van het armoedebeleid aan de raad.
 3. Overig: volgen lopende activiteiten voortvloeiend uit (het bestaand) uitvoeringsprogramma armoede, adhoc zaken zoals behandeling raadsvragen, advisering afdelingen/college, aanspreekpunt externe partijen etc. oppakken.
 4. Accountmanagement en subsidiebeheer.
 5. Initiëren/regisseren van (innovatieve) aanpakken op het gebied van armoede en schulden.
 6. Ontwikkelen + evalueren van een nieuw geïntegreerd beleidskader Armoede en schuldhulpverlening voor 2018 en verder.
 7. Aanspreekpunt voor zorgverzekeraars CZ/VGZ en landelijk adviesbureau BSNF als het gaat om dossier collectieve ziektekostenverzekering voor minima (CZM) en de jaarlijkse doorontwikkeling CZM Pakketten.
Afhankelijk van de activiteit is de rol, volgen, regisseren, coördineren of sturen.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: WO
Afgeronde opleiding: Bestuurskunde, organisatiekunde, beleidswetenschappen etc.
 • je bent initiatiefrijk, zelfstandig en hebt een academisch niveau;
 • je werkt nauw samen met bestuurders en collega beleidsmedewerkers en met diverse partners in de stad;
 • je bent een verbinder (intern en extern) en kunt een teamgeest creëren en in stand houden rondom beleidsmatige opgaven;
 • je beschikt over tenminste 3 jaar ervaring met het maken van beleid op het gebied van armoede en schulden bij een overheidsorganisatie;
 • je kan invulling geven aan veelomvattende en complexe vraagstukken en kan meerdere beleidsterreinen overzien en deze waar nodig integreren;
 • je kan met gezag en visie handelen en de gemeente vertegenwoordigen in netwerken en samenwerkingsverbanden;
 • je kan beleid en strategie omzetten naar concrete acties;
 • je bent uitstekend op de hoogte van trends en ontwikkelingen op het gebied armoede en schuldhulpverlening;
 • je bent een bruggenbouwer en je bent stressbestendig;
 • je kan vakinhoudelijk sturing geven aan beleidsmedewerkers en beleidsondersteuners en kan optreden als coach richting hen;
 • je hebt ervaring met projectmatig werken;
 • je hebt kennis van management- en besturingsprocessen bij voorkeur binnen een gemeentelijke context;
 • je kunt helder adviseren in woord en schrift en je hebt ruime ervaring met de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming.
Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid
 • Initiatief en omgevingsbewustzijn
 • Bestuurssensitiviteit
 • Vernieuwingskracht

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 11(aanloopschaal 10). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.795,- maximaal € 4.859,- bruto per maand.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Inge Michels, teamleider Civil Society & Perspectief, telefoonnummer 06-11127304. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer SOC18-09e. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 215.000 inwoners de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

De organisatie
Inwoners in hun eigen kracht zetten, stimuleren dat Tilburgers mee kunnen doen in de samenleving en ruimte krijgen zich te ontplooien: dáár houdt de afdeling Sociaal zich mee bezig. Kortom: het gaat over mensen! De grote uitdaging is om als gemeente alleen de regierol te pakken als dat echt nodig is. Liever laten we dat aan anderen en zorgen wij voor stimulansen, adviezen en faciliteren we als dat nodig is. Belangrijk is onze analyserende rol: voortdurend alert zijn op wat er speelt in de samenleving en hoe wij daar als gemeente, samen met al onze partners, op kunnen inspelen.
Onderwerpen binnen onze afdelingen zijn onder andere jeugdhulp en -zorg, WMO, cultuur, sport, onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Team Civil Society en Perspectief
De belangrijkste werkterreinen van het team Civil Society en Perspectief liggen op het gebied van het versterken van de Sociale Veerkracht; d.m.v. inzet op de Sociale basisstructuur, sport, cultuur, opvang van vluchtelingen etc. Daarnaast werken we aan versterking van de zelfredzaamheid van inwoners d.m.v. het ontwikkelen van beleid op onderwijs, kinderopvang, armoede en schuldhulpverlening etc. Het team maakt beleid op deze terreinen en maakt afspraken met partners. De rol die de medewerkers binnen het team hebben is wisselend; regisseren, stimuleren en faciliteren. Dit is afhankelijk van de opdracht en van de speerpunten in het gemeentelijke beleid . Dit vraagt van de medewerkers grote flexibiliteit, netwerkvaardigheden en innovatiekracht. Binnen het team werken strategen, (beleids)medewerkers, beleidsondersteuners en twee adviseurs cultuureducatie die werkzaam zijn bij CiST (Cultuur in School Tilburg).
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Marjon Kriellaars-Helden van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013