Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgAfdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt

Afdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt

Vacature

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Bij voldoende functioneren volgt na dat jaar een vaste aanstelling

Informatie
 • Je geeft leiding aan de 3 teammanagers , 1 procesmanager en 3 strategen.
 • Als hoofd van de afdeling Economie en Arbeidsmarkt draag je duidelijk de koers uit en ondersteun, coach, stimuleer en inspireer je het management en de medewerkers om de gewenste resultaten en doelen te behalen.
 • Je zorgt als afdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt voor een strategische koers die past bij de ontwikkelingen van stad en regio. Je bent in staat om die strategie uit te dragen en door te vertalen naar de gewenste impact in de stad en daarbuiten.
 • Je realiseert op doeltreffende en doelmatige wijze bestuurlijke, gemeente brede en afdeling overstijgende opgaven en zorgt voor een adequate organisatie en bedrijfsvoering van de eigen afdeling.
 • Je bent (mede-)verantwoordelijk voor de uitvoering van economisch-ruimtelijke opgaven zoals o.a. de ontwikkeling van bedrijventerreinen, de Spoorzone/Binnenstad en kennisknooppunt TiU (Tilburg University).
 • Je bent in staat om lokale ambities naar een regionaal niveau te tillen.
 • Je bent bereid een (belangrijke) rol te vervullen binnen het regionale triple-helix economische uitvoeringsprogramma Midpoint.
 • Je bent in staat op hoofdlijnen beleid te (laten) formuleren, relevant voor de afdeling E&A en je bent verantwoordelijk voor strategisch, tactisch en operationeel beleid.
 • Je bent in staat om verbinding met andere afdelingen te maken en deze connecties te onderhouden en uit te bouwen.
 • Je bent een inspirerende leider die vanuit natuurlijk gezag mensen kan motiveren en verbinden, je bent benaderbaar en durft je kwetsbaar op te stellen en hebt oog voor een goede afweging in belasting en belastbaarheid.
 • Je hebt oog voor de ontwikkelingsfase en het talent van je team (en afdeling). Je zorgt samen met hen voor een omgeving waarin veilig, eerlijk en met vertrouwen en plezier gewerkt wordt. Je legt verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie en stimuleert eigenaarschap. Je durft te (laten) experimenteren en fouten te maken, ervan te leren en beter te worden.
 • Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor het bestuur, de directie en in- en externe (keten)partners.
 • Je bent bekend met opgavegericht werken en bent bereid om deze manier van werken bij andere afdelingen onder de aandacht te (blijven) brengen.
Persoonlijk profiel
 • Je bent in staat om verschillende stijlen/methodes te hanteren in de aansturing en ontwikkeling van het team (als collectief) en de individuele medewerkers.
 • Je zoekt verbinding, maakt mensen enthousiast en geeft vertrouwen en draagt zorg voor een goede werksfeer.
 • Je bent in staat draagvlak te creëren binnen de organisatie.
 • Je bent een stevige gespreks- en sparring-partner voor de directie en de organisatie.
 • Je bent een natuurlijke leider, andere raken doe je vanuit een enthousiaste, empathische houding met activerende vragen en wanneer nodig zet je overtuigingskracht in en neem je besluiten.
 • Je helpt de aanwezige ontwikkelkracht en initiatieven waarderend te ontdekken en goede praktijkvoorbeelden een podium te bieden.
 • Je bevordert de relatie en samenwerking met andere afdelingen en externe partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de doelen van de afdeling.
 • Je zorgt voor een adequate bedrijfsvoering en organisatie van je afdeling.
 • Je bouwt, onderhoudt en zet een persoonlijk netwerk op landelijk ,regionaal en Tilburgs niveau in voor de realisatie van de (bestuurlijke) opgaven.
 • Opdrachtnemer en (strategisch) adviseur van de directie en het bestuur. Portefeuilleverdeling binnen de directie bepaalt welke directeur opdrachtgever is vanuit de directie.
 • Opdrachtgever met gemandateerde budgetverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie.
 • Hoogste escalatieniveau bij ambtelijke discussie binnen de eigen afdeling.

Functie-eisen
Kennis en ervaring
 • Managementervaring in een grotere overheid- of maatschappelijke organisatie, bij voorkeur in een complexe omgeving.
 • Ervaren manager met ervaring in het vakgebied van de afdeling.
 • Kunnen inspireren, hebben van externe oriëntatie en kunnen omgaan met de spanning tussen innovatie, strategie en operatie.
 • Ervaring met organisatieverandering (werkprocessen/ketens).
 • Ervaring met politiek/bestuurlijke en maatschappelijke processen.
 • Generieke kennis inzake complexe beleids- en besluitvormingsprocesse.
 • Academisch werk- en denkniveau.
Stijlkenmerken
 • Verbindend
 • Vernieuwend/inspirerend
 • Koers bepalen
 • Realiseren
Competenties
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenbindend leiderschap
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Besluitvaardigheid

Arbeidsvoorwaarden
 • Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 15 (met een aanloopschaal 14). Het salaris is afhankelijk van je ervaring.
 • Een bruto maandsalaris van minimaal € 4.770,- en maximaal € 7.215,- bij een 36-urige werkweek.
 • Het betreft vaste formatie. In eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Bij voldoende functioneren volgt na dat jaar een vaste aanstelling.
 • Goede werk-privébalans: 36 uur is fulltime.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05%. Je bepaalt dus zelf hoe je dit budget "uitgeeft".
 • Een flexibele werkplek midden in het centrum van Tilburg.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Frans Swinkels, directeur Sociaal Domein, telefoonnummer (013) 542 9099. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer ECA18-09e. Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.

Over Gemeente Tilburg
De stad Tilburg ligt in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich thuis voelen. Met ruim 215.800 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken. Door ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn. Kortom een stad met vele kwaliteit, maar ook nog met grote stedelijke ambities. Fysieke opgaven rondom gebiedsontwikkeling, economische opgaven die de stedelijke economie moeten versterken en tot meer banen moeten leiden, sociale opgaven op terrein van jeugdwerkloosheid, inkomen, gezondheid en tegengaan van tweedeling en last but not least opgaven gericht op vergroten van de leefbaarheid in de wijken. En misschien wel de lastigste, de opgave om deze fysieke, sociale en economische opgaven in samenhang te ontwikkelen. Tilburg barst van de ambitie.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen en een Griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Economie & arbeidsmarkt
De afdeling Economie & Arbeidsmarkt streeft naar een duurzame economie, een gezonde arbeidsmarkt en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Kennis van de behoeften in de stad en oog voor wat er in de stad speelt zijn daarbij van groot belang. En meebewegen met de veranderende maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Goed kunnen netwerken is vanzelfsprekend een vereiste. De afdeling, met ca. 90 medewerkers, bestaat uit een staf en drie teams: Beleid; Promotie, Acquisitie en Accountmanagement; Ondernemersadvies & VVV.

Team Ondernemersadvies & VVV
De medewerkers van het team Ondernemersadvies & VVV ondersteunen startende en gevestigde ondernemers die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Ze bieden coaching en advies en in sommige gevallen financiële hulp. Alles om instroom in een uitkeringspositie te voorkomen. Binnen dit team is ook de VVV ondergebracht, net als de organisatie van de grootste kermis van de Benelux.

Team Beleid
Het team Beleid formuleert beleid en strategie gericht op versterking van het vestigingsklimaat in Tilburg. Dat bestaat uit ruimtelijk economisch beleid (o.a. inrichting bedrijventerreinen, ontwikkeling binnenstad, innovatiebeleid, kennisinfrastructuur hoger onderwijs) en sociaal economisch beleid (o.a. arbeidsmarkt, bevordering mobiliteit, duurzame inzetbaarheid werkenden).

Team Promotie, Acquisitie & Accountmanagement
De medewerkers van het team Promotie, Acquisitie & Accountmanagement zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en vertegenwoordigers van belangenverenigingen. Het team houdt zich bezig met investeringsbevordering, (internationale) acquisitie, het begeleiden van bedrijfsverplaatsingen en -uitbreidingen. Ze sturen bovendien de externe citymarketingorganisatie aan en ondersteunen evenementen in de stad.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Frans Swinkels van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013