Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgAdviseur Intelligence en veiligheid

Adviseur Intelligence en veiligheid

Vacature

Tijdelijke ambtelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op vast

Informatie
Als adviseur intelligence en veiligheid maak jij het, samen met het cluster intelligence en je eigen netwerk van universiteiten, hogescholen, politie, RIEC Zeeland-West-Brabant, mogelijk om via analyses het verschil te maken op het gebied van veiligheid. De ontwikkelingen op het gebied van intelligence volgen elkaar in snel tempo op, je wordt geacht deze ontwikkelingen te volgen en te implementeren en de lijn binnen het cluster uit te zetten. Vanuit een theoretische beschouwing analyseer je het huidige veiligheidsbeleid. Je weet de kennis van allerlei organisaties samen te brengen. Daarnaast adviseer je over strategieën waarmee we de veiligheidsdoelstellingen kunnen realiseren. Je onderzoekt met het cluster nieuwe trends en fenomenen. Je stelt, waar nodig, nieuw beleid voor om zo efficiënt mogelijke resultaten te boeken. Binnen het team werk je samen met diverse experts op het gebied van veiligheid, maar ook met collega's van andere afdelingen en teams zoals de omgevingsmanagers en medewerkers uit het sociaal domein.

Je taken bestaan uit:
 • het ontwikkelen van visie en strategie op het gebied van informatie gestuurd werken binnen het veiligheidsdomein
 • adviseren van het management op gebied van intelligence- ontwikkelingen
 • leiden van specifieke onderzoeksprojecten binnen en buiten het intelligencecluster
 • onderhouden van contacten van in- en externe partijen op het gebied van intelligence/criminologie
 • signaleren van nieuwe in- en externe ontwikkelingen intelligence en veiligheid en dit vertalen naar tactisch niveau
 • zorg dragen voor kennisontwikkeling bij collega's op het intelligence terrein

Functie-eisen
Je bent een teamplayer met tenminste 5 jaar relevante werkervaring met een afgeronde WO opleiding sociale wetenschappen, criminologie of een andere relevante academische opleiding. Je kunt verder onderzoeken opzetten en/of aansturen. Daarnaast ben je communicatief sterk en kun je schakelen tussen de verschillende niveaus en netwerken. Je hebt goed zicht op trends binnen het domein van veiligheid. Je weet onderwerpen proactief op de agenda te krijgen en je kunt dit alles helder verwoorden.

Benodigde opleiding; WO werk en denkniveau
Benodigde competenties: politiek-bestuurlijke sensitiviteit, samen werken, overtuigingskracht, Probleemanalyse
Omgevingsbewustzijn, Resultaatgerichtheid en netwerkvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 12 (aanloopschaal 11). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 3.348,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Tijdelijke ambtelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Vanwege de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functies binnen afdeling Veiligheid en Wijken een verzwaarde verklaring omtrent gedrag. Dit maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Harko-Jan Huizenga , teammanager, via tel nr 06-1 250 92 61. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW19-04e.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 217.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

De afdeling
Met ruim 217.000 inwoners is Tilburg de zevende stad van het land. Niet voor niets zet onze afdeling Veiligheid en Wijken zich in voor de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid in de stad. Wij doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak. Daarnaast ontwikkelen wij beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering, en spelen we een sleutelrol in verschillende gemeente brede opgaven, zoals het proces voor (burger)initiatieven en de gemeentelijke crisisorganisatie.

Essentieel in ons werk is de verbinding en samenwerking met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern. Onze mensen vormen het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad en bij andere grote steden, ministeries en ketenpartners.

Team Veiligheid, Intelligence en Beleid (V.I.B.)
Het team werkt aan uiteenlopende veiligheidsvraagstukken op het gebied van openbare orde, maatschappelijke onrust, crisismanagement, evenementenveiligheid, high impact crime, jeugdcriminaliteit, radicalisering, zorg- en veiligheidsthema's, integriteitstoetsing van vergunningaanvragen, veiligheidsbeleving en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een van onze belangrijkste doelen is om van losse informatie, gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten, praktische inzichten te verkrijgen, zodat overlast en criminaliteit effectiever kan worden aangepakt.

Tilburg pakt door op veiligheid
Samen daadkrachtig, vernieuwend en verbindend bouwen aan een gezond en gelukkig Tilburg. Veiligheid is een randvoorwaarde om tot dit gezamenlijke doel te komen. Afgelopen jaren is er in en door de gemeente Tilburg, en haar partners, veel bereikt op het vlak van veiligheid. Ondermijnende criminaliteit wordt integraal aangepakt, maar ook op het vlak van zorg en veiligheid weten we steeds beter verbinding te leggen en resultaten te behalen. We zijn er echter nog niet. In het team V.I.B. wordt projectmatig gewerkt. Dit betekent dat doelen die gesteld zijn in ons Integraal VeiligheidsPlan (IVP) gestructureerd en doelmatig worden opgepakt, waarbij we écht het verschil in de stad willen maken. Collega's worden daarbij per onderwerp ingezet op kwaliteiten en competenties.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Harko Jan Huizenga van Gemeente Tilburg ( +31 13 532 5705)

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013