Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgWerkcoach Vertrouwensexperiment

Werkcoach Vertrouwensexperiment

Vacature

Tijdelijk voor een proefperiode van 12 maanden via payroll-organisatie met mogelijkheid tot verlenging van één jaar.

Het project
In de Participatiewet staan regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Deze regels kennen veel verplichtingen. Wat gebeurt er als mensen niet meer hoeven te solliciteren? Als ze een deel van hun bijverdiensten mogen houden? Of extra begeleiding krijgen? Vinden mensen dan sneller werk? Kunnen ze meer meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of mantelzorg? Worden mensen simpelweg gelukkiger? Dat gaan we onderzoeken in het vertrouwensexperiment.
Het Vertrouwensexperiment is ontstaan vanuit een maatschappelijk initiatief. Binnen het experiment wordt onderzocht wat het betekent en oplevert als een geselecteerde groep mensen met een bijstandsuitkering andere vrijheid krijgt waarbij het uitgangspunt is dat zij vanuit eigen mogelijkheden stappen (kunnen) zetten op weg naar sociale stijging en/of vergroting van welbevinden en geluk.
In het experiment wordt het effect gevolgd van de (arbeids)-participatie, van inkomensvrijlating, het ontheffen van de sollicitatieplicht en van een andere bejegening. Oók wordt bezien wat het effect daarvan is op overige leefdomeinen. Specifiek voor het experiment is dat deelnemers worden ingedeeld in verschillende groepen. Voor elk van deze groepen geldt een andere behandeling, variërend van vrijheden (ontheffing sollicitatieplicht, inkomensvrijlating) t/m het aantal contactmomenten, begeleiding en bejegening.

Het Vertrouwensexperiment wordt uitgevoerd door een (kleine) projectorganisatie met specifieke bevoegdheden en een zekere mate van autonomie. Aansturing is in handen van een projectleider. Inhoudelijk richtinggevend is het onderzoekskader dat is opgesteld door de Universiteit van Tilburg. Deze is nauw betrokken bij de inhoudelijke begeleiding en aansturing van de werkcoaches.
De uitvoering vindt plaats in nauw overleg en intensieve samenwerking met de afdeling Werk & inkomen zodat een correcte verstrekking van de uitkering alsmede de bewaking van wettelijke taken niet in het gedrang komen. Voor het experiment worden werkcoaches geworven die onderdeel gaan uitmaken van de projectorganisatie en als zodanig ingezet worden voor één van de verschillende onderzoeksgroepen.

De functie
De werkcoach Vertrouwensexperiment is verantwoordelijk voor het beheer van een klantenbestand van één van de verschillende experimentgroepen. De werkcoach heeft een goed klantbeeld en draagt bij aan de bevordering van het welzijn en welbevinden van bijstandsklanten waarbij, afhankelijk van de betreffende experimentgroep de nadruk ligt op participatie, de verbinding met hulpverlening (al dan niet uit andere leefdomeinen), het ondersteunen bij activiteiten gericht op welzijn en welbevinden. Indien passend bij het traject wordt samen mét de klant een plan van aanpak opgesteld. De voortgang hiervan wordt periodiek gemonitord en ketenpartners worden hierbij betrokken.

De werkcoach werkt intensief/constructief samen met de andere teams van Werk en Inkomen. Voor het overige is het van belang dat;
 • de werkcoach adequaat contact heeft om de betreffende bijstandsklant op maat (en dus passend bij de specifieke aspecten van de experimentgroep) te motiveren, te coachen, te stimuleren en te begeleiden naar werk, onderwijs of zorg óf juist los te laten en op afstand te volgen,
 • de werkcoach daar waar nodig regie voert over het plan van aanpak en zo mogelijk zelf aanbod selecteert, en presenteert,
 • de werkcoach verantwoordelijk is voor het registeren en monitoren van de voortgang van de trajecten.

Functie-eisen
Werk en denkniveau: HBO
Afgeronde opleiding: HBO (methodische & agogische opleiding met kennis van sociaal juridische vraagstukken).
Enkele jaren ervaring binnen de sociaal juridische dienstverlening, schuldhulpverlening c.q. schuldbemiddeling of binnen het sociaal-maatschappelijk domein zijn voorwaarde.

Competenties:
 • Grote betrokkenheid op en veel respect vóór de doelgroep c.q. de deelnemers aan het Experiment.
 • Klantgerichtheid. Maatwerk kunnen leveren.
 • Methodisch en doelgericht kunnen werken.
 • Communicatief vaardig. Goed kunnen luisteren en aansluiten bij de klant en zijn systeem.
 • Inlevingsvermogen.
 • Stressbestendigheid.
 • Analytisch.
 • Uitstekend kunnen samenwerken.
 • Organisatievermogen.
 • Creatief en innovatief kunnen denken en handelen.
 • Professionele houding.Balans tussen afstand en nabijheid bewaken.
 • Lef en eigenzinnigheid.
 • Daadkracht en doortastendheid.
 • Flexibiliteit.
 • Maatschappelijke betrokkenheid.
 • Het vermogen tot zelfreflectie.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 9 (aanloopschaal 8). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.277,- en maximaal € 3.712,- bruto per maand (bij 36 uur per week). Invulling op deeltijdbasis (minimaal 24 uur) is bespreekbaar.
Je komt in dienst voor een proefperiode van 12 maanden op basis van detachering via payroll-organisatie 18k B.V. Verlenging is afhankelijk van functioneren en organisatie-omstandigheden.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Jos Mevis, projectleider Vertrouwensexperiment, telefoonnummer 06-81907489. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer: WIN17-42-45i.
Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats.
Solliciteren kun je door hieronder op ´solliciteer´ te klikken.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 30 augustus en 01 september 2017.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met ruim 210.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 886 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

Afdeling Werk & Inkomen
Het doel van de afdeling Werk & Inkomen is om burgers zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Onze opgave is om efficiënte en effectieve dienstverlening vorm te geven waarin maximaal aansluiting wordt gezocht en gevonden bij de behoefte van werkgevers en de in de arbeidsmarkt, in de stad en de in de individuele klant aanwezige kracht. We dragen bij aan de ondersteuning van werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmark en hopen daarbij zoveel mogelijk mensen uitkeringsonafhankelijk te maken. We doen dat door de vraag van de markt en de klant centraal te stellen en daar waar nodig, passende begeleiding te bieden. De afdeling Werk & Inkomen bestaat uit vier clusters: Regie, Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening. De clusters zijn onderverdeeld in teams.
De afdeling Werk & Inkomen werkt samen met een aantal kernpartners en heeft een netwerk dat bestaat uit een groot aantal maatschappelijke partners en werkgevers die actief zijn in de stad en regio.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Annemie van Nuland van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

14 013