Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgStrateeg Ruimte

Solliciteer

Solliciteer voor woensdag 30 augustus

Solliciteer

Strateeg Ruimte

Vacature

Externe kandidaten komen in dienst via payrolorganisatie 18K op basis van een contract van 12 maanden. Een ambtelijke aanstelling na die periode van 12 maanden is afhankelijk van functioneren.

De functie, dit ga je doen
Tilburg werkt aan haar toekomst. We willen een duurzame stad zijn. Dit is in het huidige coalitieakkoord vastgelegd in de programma's Vestigingsklimaat, Leefbaarheid en Sociale Stijging. In onze optiek richt duurzame ontwikkeling van onze stad zich op een evenwichtige groei van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (ons ecologisch kapitaal), het lichamelijke en geestelijke welzijn van onze burgers (ons sociaal-cultureel kapitaal) en een gezonde economische ontwikkeling (ons economisch kapitaal). We willen de drie kapitalen gelijktijdig verbeteren dus groei van het ene kapitaal niet ten koste laten gaan van een ander kapitaal.
Daarnaast moet de ontwikkeling over generaties heen houdbaar zijn. Met deze integrale benadering neemt Tilburg haar verantwoordelijkheid naar de toekomst en op alle schaalniveaus.

De afdeling Ruimte staat voor de uitdaging om de doelen in het ruimtelijk domein te realiseren, zodanig dat de stad Tilburg zich in ruimte en tijd evenwichtig kan ontwikkelen. Van belang is dat het vestigingsklimaat past bij de zesde stad van het land en dat de leefbaarheid voor de burgers optimaal is. De doelen richten zich o.a. op wonen, werken, winkelen, milieu, bereikbaarheid, circulaire economie en natuur. De afdeling Ruimte is verantwoordelijk voor de fysieke ontwikkeling van de stad in haar regionale context en voor de coördinatie van het beheer en onderhoud van de stad. Als strateeg adviseer je het bestuur en de ambtelijke organisatie over consequenties van externe ontwikkelingen in het ruimtelijk economische domein voor de inhoudelijke koers en strategie van de afdeling en het fysieke domein. Je weet verbindingen te leggen tussen het ecologisch, economisch en sociaal kapitaal vanuit het perspectief van de beleidsdomeinen van de afdeling en werkt samen met de strategen en beleidsmedewerkers binnen en buiten de afdeling.

De portefeuille van de strateeg kent een breed scala van opgaven, waarvan de volgende actueel zijn:
 • Strategische ondersteuning en advisering aan het management en bestuurders
 • Onderzoek, analyse, visievorming en lobby bij het Rijk en in Europa over ruimtelijk-economische ontwikkeling
 • Versterking van het strategisch vermogen van de organisatie van visie naar uitvoering
 • Onderhouden van een relevant bovenregionaal netwerk waarin je gezicht geeft aan Tilburg (B5 en G32
 • Verbinding hebben met de beleidsmedewerkers binnen de afdeling en de strategen die actief zijn binnen de programma's Vestigingsklimaat en Leefbaarheid bij het voorbereiden, ontwikkelen en verantwoorden van programma's

Profiel, dit ben jij
Onze organisatie stelt de inhoudelijke opgave (het doel / het gewenste resultaat) centraal in het werk. Dit bepaalt de manier waarop we onszelf organiseren. Deze filosofie spreekt je aan en daar krijg je energie van.
Opgaven raken regelmatig de opgaven en beleidsterreinen van anderen. Als strateeg heb je daar plezier in. Dit vergt best veel van je. De gemeente Tilburg zoekt een strateeg:
 • die zich met hoofd, hart & handen wil inzetten voor Tilburg
 • die graag samenwerkt in een divers en krachtig speelveld
 • die kan aansluiten op de energie in de samenleving en ontwikkelingen kan duiden
 • die in goed overleg de beste oplossingen zoekt en kansen pakt
 • die verbinding zoekt, mensen enthousiast maakt en vertrouwen geeft
 • die flexibel en een creatief denker is, energie geeft en humor heeft
 • met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven
Kennis & ervaring, dit neem je als bagage mee
 • denken en werken op academisch niveau (planologie, economische geografie, ruimtelijke economie (of vergelijkbaar)
 • ervaring met politiek/bestuurlijke en maatschappelijke processen
 • in staat te schakelen van visie t/m operatie en terug
 • kan werelden en mensen verbinden die ver van elkaar staan
 • aantoonbare ervaring in het aangaan van coalities in en buiten onze stad regio om opgaven te realiseren
 • je bent lid van het "Brede Managementteam" van de afdeling

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in schaal 13 (aanloopschaal 12). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 3.923,- en maximaal € 5.837,- bruto per maand bij 36 uur per week.

Contactinformatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Angela Barendregt, afdelingshoofd Ruimte, telefoonnummer (013) 542 8487. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898 onder vermelding van het vacaturenummer: RUI17-09E.
Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 36 (maandag 4 of woensdag 6 september 2017.
Solliciteren kun je door hieronder op 'solliciteer' te klikken.

Professionele netwerkorganisatie (link Organogram gemeente Tilburg)
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van bijna 900 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie die steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. De lijnen zijn kort, de sfeer toegankelijk, zonder kapsones en zeker niet deftig. Gewoon, mouwen opstropen en aan de slag om slimme oplossingen te bedenken, want de gemeente Tilburg loopt graag voorop. Daadkracht, vernieuwing en verbinding; dat is typisch Tilburgs. Binnen de gemeentegrenzen, maar ook vaak daarbuiten samen met de andere gemeenten in Hart van Brabant en met Brabantstad.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg ligt in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Met ruim 210.000 inwoners is Tilburg de zesde stad van het land. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Georgia Bruns van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

14 013