Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TielBeleidsadviseur Sport en Publieke Gezondheid

Beleidsadviseur Sport en Publieke Gezondheid

Vacature

Voor het team Beleid zijn wij op zoek naar een:

Beleidsadviseur Sport en Publieke Gezondheid 

(32 uur per week) 

Als beleidsadviseur ben je onder meer verantwoordelijk voor 

 • het ontwikkelen, implementeren en monitoren van gemeentelijk beleid op het gebied van sport en publieke gezondheid;
 • het onderhouden van netwerken en het verwerven van kennis; 
 • het adviseren van het bestuur bij besluitvorming;
 • het monitoren van de uitvoering en het effect van het beleid;
 • oplevering van producten in het kader van de P&C cyclus (begrotingsteksten, prognoses, verantwoording etc)

Meer specifiek

Je geeft advies over, geeft vorm aan en verricht onderzoek ten behoeve van het beleid op het terrein van sport en gezondheid. Je signaleert, analyseert en je adviseert over de consequenties van landelijke en provinciale ontwikkelingen voor het gemeentelijke beleid en je draagt zorg voor regionale afstemming.

Je werkt samen met beleidscollega’s in de regio Rivierenland en Gelderland Zuid.  

Je werkt intern nauw samen met vakgenoten uit verschillende teams. Je werkzaamheden vallen voornamelijk in het programma Sociaal Domein. Je maakt daarom deel uit van het gelijknamige programmateam.

Als beleidsadviseur vorm je een tandem met collega’s in het Regieteam. In jouw geval met de regisseur Sport en Gezondheid. Zij maken deel uit van het team Regie. Zij werken binnen de vastgestelde beleidskaders en onderhouden primair de regie op de uitvoerende organisaties in dit brede beleidsveld.

Als accountmanager van de GGD Gelderland Zuid adviseer je de wethouder gezondheid als lid van het Algemeen Bestuur. Daarnaast zorg je ervoor dat de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol ten opzichte van deze Gemeenschappelijke Regeling goed kan vervullen door hen te informeren over de gang van zaken bij de GGD GZ en strategisch te adviseren. Je overlegt zowel intern als extern (de andere betrokken gemeenten in de GR) met je collega's over de rol en werkzaamheden van de GGD GZ. Dit alles is gericht op sterk opdrachtgeverschap vanuit de Gemeente Tiel en de controle op de uitvoering van de GGD-taken.

Wie zijn wij?

Onze organisatie bestaat uit een beleidsteam, regieteams en uitvoerende teams. We streven naar een grote mate van zelforganisatie op teamniveau en naar een grote mate van verantwoordelijk bij onze medewerkers. Flexibel werken is de norm, loyaliteit, no-nonsens en hard werken de cultuur.

Het team Beleid heeft een brede, integrale samenstelling (fysiek en sociaal). Integrale advisering, sturen op resultaat, onder meer door programmatisch werken, prioriteren, scherpte in rollen en taken zijn de thema’s. 

Jij…

 • hebt kennis van en ervaring met de beleidsthema’s Sport, Gezondheid en Toerisme
 • onderscheidt je vanwege je sterke proces- en projectmatige vaardigheden: uitlijnen, plannen, discipline in rol en taakafbakening
 • bent analytisch sterk
 • hebt een vlotte pen en uitstekende mondelinge adviesvaardigheden
 • bent gericht op samenwerking
 • hebt een goede politieke antenne 

Competenties: Initiatiefrijk, daadkrachtig , in staat tot oordeelsvorming, adviesvaardig, planmatig, omgevingsbewust, resultaatgericht

Wat wij bieden 

Wij bieden je een uitdagende functie in een ambitieuze werkomgeving die voortdurend in ontwikkeling is. Bij deze functie hoort een salarisniveau van maximaal schaal 11. 

Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en is daarnaast afhankelijk van jouw opleiding, ervaring en kwaliteiten. 

Je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en levensloopbijdrage zijn samengebracht in een Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget waarmee je per jaar flexibel bepaalde keuzes maakt over hoe en wanneer je dit wilt inzetten. 

Meer weten?

Wanneer je meer wilt weten over deze functie, kun je contact opnemen met Maaike Kokx, telefoonnummer: (0344) 63 7467 of E-mailadres: MKokx@tiel.nl

Solliciteren?

Dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief voor maandag 24 juni 2019 via sollicitaties.030350@werkeningelderland.nl of direct via de sollicitatiebutton.

Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd waarbij interne kandidaten de voorkeur genieten. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.