Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SteinInkoopadviseur

Inkoopadviseur

Vacature

Dat maakt Stein voor mij…

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent!

Om ons hierin te ondersteunen zijn we voor de afdeling Bedrijfsvoering, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de parttime structurele functie van:

Inkoopadviseur

(32 u/w)

Werkzaamheden.

 • Je adviseert over, begeleidt en geeft (samen) uitvoering aan het inkoopbeleid (incl. contractbeheer) en aanbestedingen;
 • Je adviseert proactief over rechtmatig en doelmatig inkopen;
 • Je draagt bij aan een uniform inkoopproces en geeft mede uitvoering aan het inkoopjaarplan;
 • Verder heb je aandacht voor een ingericht en werkbaar contractbeheersysteem, actuele formats en interne ontsluiting van informatie;
 • Je adviseert organisatiebreed over budgettering, behoeftebepaling en inkoopstrategie;
 • Je neemt deel aan zogenoemde inkoopteams en neemt daarin een sturende en innoverende rol;
 • Je zoekt (daar waar mogelijk) inkoopsamenwerking met andere gemeenten in de regio.

Alle medewerkers binnen onze gemeente maken deel uit van onze interne crisis- en rampenorganisatie. Dit betekent dat je ten tijde van een ramp of crisis, binnen of buiten kantoortijden, opgeroepen kunt worden om regulier werk te verrichten.

Wie zoeken wij?

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau aangevuld met relevante inkoopcursussen, zoals NEVI1 en (eventueel bezig met) NEVI2;
 • Je bent een ervaren inkoopprofessional met minimaal drie jaar relevante werkervaring en diepgaande kennis van inkoopprocessen en (Europees aanbesteden);
 • Ook heb je een goed gevoel voor bestuurlijke en organisatorische belangen en denk je mee in oplossingen. Je brengt wensen en mogelijkheden bij elkaar;
 • Goede kennis van het inkoop- en aanbestedingsrecht in essentieel;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je hebt affiniteit met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en duurzaamheid;
 • Verder ben je klantgericht, sterk in samenwerken en gericht op resultaat.

Wat bieden wij?

De functie is ingeschaald in schaal 10 (maximaal € 4.362,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Salarispeil 1 oktober 2019). Waarbij salariëring in overeenstemming met kennis en ervaring zal plaatsvinden, zijn binnen de gemeentelijke overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals:

 • Eindejaaruitkering;
 • Vakantiegeld;
 • Bijdrage in je ziektekostenverzekering;
 • Levensloopbijdrage;
 • Fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden;
 • De mogelijkheid om bij bovenmatig functioneren in aanmerking te komen voor (tijdelijke/vaste) salaristoelagen tussen de 3 en 10%;
 • Wij vergoeden geen reiskosten woon- werkverkeer!

Sinds 1 januari 2017 beschikt de gemeente Stein over de mogelijkheden van een zogenaamd Individueel Keuze Budget Arbeidsvoorwaarden. Verlofrechten, de mogelijkheid ADV op te bouwen, pensioen- en collectiviteitsverzekeringen maken dit aantrekkelijke plaatje compleet.

Wij blijven investeren in onze nieuwe organisatie, waarbij het P&O-instrumentarium en de (lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen nog meer worden afgestemd de nieuwe resultaatgerichte organisatie.

Gemeente Stein investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Een betrokken en resultaatgerichte houding is vereist.

Meer informatie.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw Ingrid van Kempen, Afdelingsmanager, via het telefoonnummer 046-4359220.

Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-adviseur via het telefoonnummer 046-4359314.

Solliciteren.

Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en met zondag 17 november a.s., gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v. vacature Inkoopadviseur. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.