Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente StaphorstVoorzitter Omgevingskamer

Voorzitter Omgevingskamer

Vacature

Per 1 januari 2019 geeft de gemeente Staphorst, als eerste gemeente in Nederland, haar inwoners de regie over hun bouwplannen. Met de invoering van de nieuwe werkwijze EPOS (Efficiënte Procedures Omgevingsrecht Staphorst), legt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving daar waar het volgens de gemeente hoort: bij de inwoners. Hiermee loopt de gemeente vooruit op de nieuwe Omgevingswet, waarin de rol van de gemeente verschuift van besluitvormer naar facilitator.

Met deze nieuwe werkwijze heeft de gemeente ook landelijk veel waardering weten te behalen.

Wat is EPOS (Efficiënte Procedures Omgevingsrecht Staphorst):

Inwoners die een bouwplan hebben, hebben een omgevingsvergunning nodig. Soms is een herziening van het bestemmingsplan vereist.  Bij de nieuwe werkwijze EPOS, wordt dit gehele traject niet langer door de gemeente uitgevoerd, maar door de inwoner zelf in samenwerking met een door hem uitgekozen professional.

CPOS (Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst):

In dit collectief van professionals zijn architecten, ontwikkelaars, bouwers, stedenbouwkundige en planologische adviseurs vertegenwoordigd, die door de gemeente zijn getoetst en goedgekeurd. Burgers die bouwplannen hebben, kunnen vanuit het oogpunt van efficiëntie, kiezen voor een samenwerking met één van de  professionals uit dit collectief. De professional uit CPOS legt de bouwplannen namens de aanvrager ter goedkeuring aan de gemeente.

Vertrouwen als basis

De gemeente Staphorst vertrouwt de professionals uit CPOS op wat zij verklaren. Indien dit vertrouwen wordt beschaamd, wordt de professional geroyeerd uit CPOS. De voorzitter van de Omgevingskamer speelt hierbij een belangrijke rol.

De voordelen van de nieuwe werkwijze EPOS:

Indien er sprake is van een correcte voorbereiding, is het mogelijk om binnen één dag een bouwvergunning te ontvangen tegen gehalveerde leges.

Omgevingskamer

Voor de EPOS-werkwijze is er de Omgevingskamer ingesteld. In de Omgevingskamer worden plannen die niet voorzien zijn in de omgeving integraal beoordeeld door een team van interne en externe vakspecialisten. De kamer komt in principe wekelijks bij elkaar en wordt voorgezeten door een, van de gemeente onafhankelijke, voorzitter.

De Omgevingskamer heeft als doel een slagvaardige en kwalitatief goede advisering aan het college van burgemeester en wethouders zodat de initiatiefnemer snel weet waar hij aan toe is.

De gemeente Staphorst werkt sinds 2017 naar volle tevredenheid van alle partijen, met de Omgevingskamer.

Profiel Voorzitter Omgevingskamer:

De voorzitter geeft leiding aan de Omgevingskamer. De voorzitter stelt de agenda samen en stelt, in samenwerking met de zaakbehandelaar, adviezen op. Tevens speelt hij een rol in het arbitragesysteem van CPOS.

Taken Voorzitter:

 • Wekelijks voorzitten van de Omgevingskamer;
 • Opstellen van het advies van de omgevingskamer (samen met de zaakbehandelaar RO);
 • Opstellen van het jaarverslag;
 • Bewaken dat de Omgevingskamer binnen de kaders van EPOS functioneert;
 • Zorgt voor navolging en opvolging van het Huishoudelijk reglement;
 • Zorgdragen voor een correcte uitvoering van het arbitragesysteem van CPOS.


Functie-eisen:

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Beschikt over een tactvolle en oplossingsgerichte instelling;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Bewust zijn van Staphorster identiteit;
 • Ervaring met het werken in een overheidsorganisatie;
 • Ervaring met de procedures die binnen het domein van de Fysieke Leefomgeving worden gevoerd;
 • Kennis van het Omgevingsrecht en de Omgevingswet;
 • Levert een enthousiaste bijdrage aan EPOS;
 • Beschikbaar op maandagmiddag (vergadering) en woensdag (eindredactie adviezen)


Vergoeding:

De Voorzitter van de Omgevingskamer ontvangt een vergoeding van € 190 per zitting . Dit is inclusief het op te stellen advies per de zaak. Per week worden er maximaal 3 zaken behandeld. De reiskostenvergoeding is vastgesteld op € 0,28 per kilometer.


Benoeming

De voorzitter wordt door het college benoemd voor een periode van 4 jaar met een eenmalige optie tot verlenging van maximaal 4 jaar. 

Meer informatie:

Voor meer informatie over de vacature en werkzaamheden kun je contact opnemen met Jaap van den Berg, senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, telefoonnummer (0522) 46 74 83. 

Sollicitatie:

Je schriftelijke sollicitatie kun je tot en met 19 maart 2019 sturen naar burgemeester en wethouders van Staphorst, Postbus 2 7950 AA Staphorst, met vermelding van vacature voorzitter omgevingskamer in de linkerbovenhoek van de enveloppe. Je kunt de sollicitatiebrief ook per mail verzenden aan: peno@staphorst.nl.

Over de organisatie

De gemeente Staphorst ziet het als een belangrijke taak om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt blijvend aandacht geschonken aan verbetering van de dienstverlening richting burgerij. Door het mandateren van taken en bevoegdheden naar individuele medewerkers kunnen werkprocessen sneller worden afgewikkeld. Voor het optimaal mogelijk maken van onze organisatie wordt steeds meer moderne media, zoals o.a. het gebruik van Internet, ingezet.

Er bestaan, voor mensen die hun kwaliteit willen tonen, voldoende faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling. Het werken bij de gemeente Staphorst houdt veel meer in dan een aardige intellectuele uitdaging alleen.

meer over Gemeente Staphorst

Adres

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

0522 467400