Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente StaphorstStrategisch informatiemanager, CISO en teamcoördinator

Strategisch informatiemanager, CISO en teamcoördinator

Vacature

Ben jij de verbindende expert voor onze informatievraagstukken?


Dan zoeken wij jou als

Strategisch informatiemanager, CISO en teamcoördinator

32 - 36 uurWaar staat Staphorst voor?

Gemeente Staphort is uniek, met een eigen karakter. Bijna iedereen kent ons wel en heeft daar een beeld bij. Veelal gebaseerd op haar oorsprong, cultuurhistorie en erfgoed. Daar hechten wij zeker waarde aan. Maar Staphorst is meer: het ondernemerschap, de bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en de verrassend mooie natuur zijn ook belangrijke kenmerken. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, zijn wij een jonge en dynamische gemeente.

Als gemeentelijke organisatie maken we gebruik van de kracht van die dynamische samenleving. We bewegen flexibel mee en zijn een overheid die, veel meer dan voorschrijvend en controlerend, de voorwaarden wil scheppen voor inwoners en ondernemers. We werken in het hier en nu met onze blik steeds gericht op de toekomst.


En de afdeling waar jij komt te werken?

Als afdeling Bestuur- en Managementondersteuning is het onze taak om bestuur, management en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren in de uitvoering van hun taken.

Met als doel een optimale en kwalitatief goede dienstverlening richting onze inwoners, ondernemers en verenigingen. We voeren uiteenlopende taken uit, ondergebracht in de teams: staf, financiën en personeel & organisatie, informatiemanagement, facilitair en gegevensbeheer.


Wat zoeken wij

Als strategisch informatiemanager heb je een sleutelpositie in vraag en aanbod van informatie. Je versterkt de hele keten op de inhoudelijke samenhang en je brengt betrokken rollen in positie. Je speelt een centrale rol in het ontwikkelen en implementeren van een I(T) visie en uitvoeringsplan voor de gemeente. Je hebt kennis van en ervaring met het werken onder architectuur en in programmatisch, projectmatig werken.

Naast strategisch informatiemanager ben je ook CISO. Je richt je op toezicht en advies en minimaal op de uitvoering. Je zet lijnen uit voor het beheer en overzicht van de totale informatiebeveiliging binnen de gemeente. Als CISO zorg je voor een samenhangend pakket van maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie(systemen) binnen de gemeente te waarborgen.

De positie van de strategisch informatiemanager en CISO moet nog verder worden vormgegeven en ingebed in de organisatie. We zoeken daarom iemand met stevige ervaring in deze rollen, bij voorkeur bij gemeenten van diverse grootte.

Het team informatiemanagement is een nieuwe team. Als coördinator van dit team coach en motiveer je medewerkers om samen de informatievraagstukken in de organisatie op te lossen. Je stuurt het team aan op inhoud en je bent aanspreekpunt voor de manager.


Wat zijn de uitdagingen

 • Je zorgt dat informatie en digitalisering worden benut in de complexere opgaven in Staphorst, zoals de betaalbaarheid van de zorg, Omgevingswet, energie en verduurzaming, de inclusieve samenleving en het niveau van (digitale) dienstverlening;
 • Je versterkt het besluitvormingsproces op basis van informatie op maat in het algemeen en in het bijzonder voor projecten met een grote Informatiecomponent;
 • Je zorgt voor de (door)ontwikkeling van onze visie op vernieuwing, informatievoorziening en realistische uitvoeringsplannen.
 • Je zorgt voor een geborgd informatie- en beveiligingsbeleid dat op alle niveaus gedragen wordt. Daar hoort ook een passende lokale agenda digitale transformatie en –veiligheid bij;
 • Je stuurt op de inrichting en versterking van de verschillende lagen van informatievoorziening, zoals regie op ontsluiting van informatie, informatiebeheer, datakwaliteit en doorontwikkeling van het IT-landschap (gebaseerd op de principes van o.a. Common Ground);
 • Data, Beveiliging en Privacy: data is de brandstof voor processen, analyses en besluitvorming. Het is jouw uitdaging deze gegevens op de juiste wijze te verzamelen, te ontsluiten en te gebruiken.Wat breng je mee

Je laat Staphorst grote stappen zetten in informatievoorziening, met het volgende profiel:

 • Meerjarige ervaring als strategisch informatiemanager, ervaring bij gemeenten van verschillende grootte is een pré;
 • Affiniteit met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en AVG;
 • Je bent een verbinder in de informatieketen(s) binnen en buiten de organisatie;
 • Als coördinator ben je er op gericht om mensen te coachen, te enthousiasmeren, te positioneren en te faciliteren bij hun werkzaamheden;
 • Strategisch adviseur van het bestuur en management in het (veilig) benutten van informatie voor sturing, beleid en uitvoering en de samenhang in alle informatiekundige en ICT-vraagstukken, vanaf de informatiebehoefte tot en met de duiding daarvan;
 • Een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau op het gebied van bedrijfskunde, bestuurskunde en/of informatiemanagement;
 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatie eigenschappen.


Waarom zou je voor ons kiezen?

 • Onze werksfeer kenmerkt zich door collegialiteit, respect en saamhorigheid. We zijn trots op ons werk!
 • Wij betalen je wat je waard bent: deze functie kent een maximum salaris van € 5.067 bruto per maand. Jouw inschaling gebeurt aan de hand van je opleiding en ervaring voor zover deze relevant is voor de functie.
 • De cao Gemeenten kent naast een passende beloning ook vele extra’s zoals een vrij te besteden individueel keuzebudget van ruim 17%; een budget voor je persoonlijke gezondheid; een tegemoetkoming voor je zorgverzekering en betaald ouderschapsverlof.
 • En niet onbelangrijk onze opleidingsmogelijkheden: jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft jouw én onze aandacht.
 • We stimuleren ook een goede balans werk/privé: we kennen flexibele werktijden 


Hoe komen we met jou in contact?

We houden in Staphorst niet van lange procedures. Mail je cv en een bondige motivatie, waarom we juist met jou verder zouden moeten, voor 28 maart 2020, naar: vacatures@staphorst.nl.


Zien we jou binnenkort in Staphorst?


Wij hechten er in Staphorst aan zelf de invulling van vacatures te organiseren, spontane hulp van bureaus wordt in dit stadium dus niet op prijs gesteld!

Over de organisatie

De gemeente Staphorst ziet het als een belangrijke taak om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt blijvend aandacht geschonken aan verbetering van de dienstverlening richting burgerij. Door het mandateren van taken en bevoegdheden naar individuele medewerkers kunnen werkprocessen sneller worden afgewikkeld. Voor het optimaal mogelijk maken van onze organisatie wordt steeds meer moderne media, zoals o.a. het gebruik van Internet, ingezet.

Er bestaan, voor mensen die hun kwaliteit willen tonen, voldoende faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling. Het werken bij de gemeente Staphorst houdt veel meer in dan een aardige intellectuele uitdaging alleen.

meer over Gemeente Staphorst

Adres

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

0522 467400