Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente StaphorstPlaatsvervangende leden bezwaarschriftencommissie

Plaatsvervangende leden bezwaarschriftencommissie

Vacature

Wij zoeken

 Plaatsvervangende leden voor de

bezwaarschriftencommissie

 Algemene informatie

De bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Daarnaast zijn er twee plaatsvervangende leden. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris die is aangewezen door het college.


Wat ga je doen

De commissie adviseert het college of soms de burgemeester of gemeenteraad over de afdoening van bezwaarschriften in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Uitgezonderd zijn de bezwaarschriften op het terrein van belastingen, waardering van onroerende zaken en rechtspositie van personeel. Hoorzittingen vinden doorgaans één keer per maand plaats op maandagavond vanaf 19.00 uur. Per jaar worden circa 35 bezwaarschriften ingediend.

Wie ben je

Enthousiast en tegelijk evenwichtig met een gedegen kennis van het bestuursrecht en goed inzicht in juridische vraagstukken binnen de gemeente. Zicht op de verschillende belangen en oog voor de gevoelens die tijdens het horen bij de betrokken partijen naar voren kunnen komen. In staat om een onafhankelijk oordeel te vormen, een brede maatschappelijke belangstelling en goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Wat bieden wij jou

Plaatsvervangende commissieleden ontvangen een vergoeding van € 165 voor een vergadering waarin meerdere zaken geagendeerd worden. Er wordt een reiskostenvergoeding uitbetaald van € 0,28 per kilometer.

Zittingsduur:

De zittingsduur van de (plaatsvervangende) leden is vier jaar en gerelateerd aan de zittingsduur van de raad. Een eerste benoeming vindt daarom voor een kortere periode plaats. De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de raad. Zij blijven de functie vervullen totdat in herbenoeming of opvolging is voorzien.

Nieuwsgierig of geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wilhelm Töller, ambtelijk secretaris, telefoon: (0522) 46 74 80.

Jouw motivatie en CV kun je tot en met 1 oktober 2019 mailen naar vacatures@staphorst.nl

Over de gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en mooie natuur. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, zijn wij een jonge en dynamische gemeente met karakter en lef. Inwoners die zich goed voelen en maximale regie hebben over hun leven, dát is waar we voor gaan.

Acquisitie of doorplaatsing naar andere sites wordt niet op prijs gesteld.

Over de organisatie

De gemeente Staphorst ziet het als een belangrijke taak om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt blijvend aandacht geschonken aan verbetering van de dienstverlening richting burgerij. Door het mandateren van taken en bevoegdheden naar individuele medewerkers kunnen werkprocessen sneller worden afgewikkeld. Voor het optimaal mogelijk maken van onze organisatie wordt steeds meer moderne media, zoals o.a. het gebruik van Internet, ingezet.

Er bestaan, voor mensen die hun kwaliteit willen tonen, voldoende faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling. Het werken bij de gemeente Staphorst houdt veel meer in dan een aardige intellectuele uitdaging alleen.

meer over Gemeente Staphorst

Adres

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

0522 467400