Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente StaphorstKwaliteitsmedewerker informatiemanagement

Kwaliteitsmedewerker informatiemanagement

Vacature

Bouw jij voor ons een brug tussen beleid en uitvoering op het gebied van Informatiemanagement? Wij zoeken een


Kwaliteitsmedewerker informatiemanagement


In al jouw werkzaamheden staan samenwerking en integraal denken en handelen voorop. Dat klinkt mooi! Maar…..


Hoe ziet een gewone werkdag er uit?

Jij hebt een duidelijke visie over kwaliteit en bent in staat deze proactief uit te dragen. Jij adviseert en ondersteunt collega’s bij verbeteringen en vernieuwingen in de werkprocessen van de afdeling. Het accent van jouw werk kan komen te liggen op het Sociaal Domein, op het Fysiek Domein of op Bestuur en Managementondersteuning. Jij toetst samen met collega’s, werkzaam op het gebied van informatiemanagement (bestaande uit privacy, informatiebeheer, -beveiliging) op de naleving van kwaliteitseisen die aan processen worden gesteld. Dat is dus precies waar jij de schakel bent: je onderzoekt, verricht data-analyses, toetst en vervult daarnaast een adviserende rol om verbeteringen in te kunnen zetten. De werkzaamheden zijn erop gericht om uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de doorontwikkeling van optimaal en veilig digitaal werken. Daarmee zorgen we samen voor een goede en veilige informatievoorziening voor collega’s, de inwoners, ondernemers en ketenpartners van de gemeente Staphorst.


Waar staat Staphorst voor?

Gemeente Staphort is uniek, met een eigen karakter. Bijna iedereen kent ons wel en heeft daar een beeld bij. Veelal gebaseerd op haar oorsprong, cultuurhistorie en erfgoed. Daar hechten wij zeker waarde aan. Maar Staphorst is meer: het ondernemerschap, de bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en de verrassend mooie natuur zijn ook belangrijke kenmerken. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, zijn wij een jonge en dynamische gemeente.

Als gemeentelijke organisatie maken we gebruik van de kracht van die dynamische samenleving. We bewegen flexibel mee en zijn een overheid die, veel meer dan voorschrijvend en controlerend, de voorwaarden wil scheppen voor inwoners en ondernemers. We werken in het hier en nu met onze blik steeds gericht op de toekomst.


En de afdeling waar jij komt te werken?

Als afdeling Bestuur- en Managementondersteuning is het onze taak om bestuur, management en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren in de uitvoering van hun taken.

Met als doel een optimale en kwalitatief goede dienstverlening richting onze inwoners, ondernemers en verenigingen. We voeren uiteenlopende taken uit, ondergebracht in de teams: staf, financiën en personeel & organisatie, informatiemanagement, facilitair en gegevensbeheer.

Voor de gemeente Staphorst wordt informatietechnologie steeds belangrijker. Bij de ontwikkeling naar een meer proces gedreven gemeente speelt het team Informatiemanagement een belangrijke rol. Als kwaliteitsmedewerker val je onder dit team.

Het team zorgt ervoor dat de informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de gemeente Staphorst ontstaan, worden vertaald naar een juiste informatievoorziening. Hierin ben je de verbindende schakel tussen Informatie en de rest van de gemeente Staphorst als afnemer en gebruiker. Het team bestaat uit functioneel beheerders, ICT- beheerders en medewerkers informatiebeheer, -beveiliging en privacy.


Wat heb je écht nodig om deze job goed te kunnen doen?

 • HBO werk- en denkniveau; je bent een analyticus in jouw vakgebied
 • Kwaliteitsbewust: natúurlijk ben je dit. Jij bent immers de kwaliteitsmedewerker!
 • Adviesvaardig: je weet je advies goed op anderen aan te sluiten en over te brengen. Je adviseert collega’s in het anders toepassen van verbeteringen.
 • Organisatiesensitief: je realiseert je dat voor hetgeen jij wilt en noodzakelijk acht draagvlak gecreëerd moet worden. Je weet hoe ‘de hazen’ lopen in de organisatie.
 • Leergierigheid: dit jonge vakgebied vraagt om voortdurende scholing. Dat is wat jij graag wilt en wij faciliteren dit door middel van opleidingsmogelijkheden
 • Affiniteit met Sociaal Domein of Fysieke Leefomgeving en/of Bestuur en managementondersteuning: geef aan waar jouw voorkeur naar uitgaat als je kunt kiezen


Wat maakt dat deze baan jóuw baan mag worden?

 • Onze werksfeer kenmerkt zich door collegialiteit, respect en saamhorigheid. We zijn trots op ons werk!
 • Wij betalen je wat je waard bent: deze functie kent een maximum salaris van € 3520,- bruto per maand. Jouw inschaling gebeurt aan de hand van je opleiding en ervaring die relevant is voor de functie. Toekomstige ontwikkelingen maken het wellicht mogelijk om door te groeien.
 • De CAO Gemeenten kent naast een passende beloning ook vele extra’s zoals een vrij te besteden individueel keuzebudget van ruim 17%; een budget voor je persoonlijke gezondheid; een tegemoetkoming voor je zorgverzekering en betaald ouderschapsverlof.
 • En niet onbelangrijk onze opleidingsmogelijkheden: jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft jouw én onze aandacht.
 • We stimuleren ook een goede balans werk/privé: we kennen flexibele werktijden, thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.Hoe komen we met jou in contact?

We houden in Staphorst niet van lange procedures. Mail je cv en een bondige motivatie waarom we juist met jou verder zouden moeten naar: vacatures@staphorst.nl. Wij hebben de sollicitatiegesprekken gepland staan in de week van 24 februari.


Zien we jou binnenkort in Staphorst?

Of ben jij niet onze nieuwe Kwaliteitsmedewerker informatiemanagement, maar ken je iemand die daar juist geknipt voor is? Geef deze tip door!

Wij hechten er in Staphorst aan zelf de invulling van vacatures te organiseren, spontane hulp van bureaus wordt in dit stadium dus niet op prijs gesteld!Over de organisatie

De gemeente Staphorst ziet het als een belangrijke taak om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt blijvend aandacht geschonken aan verbetering van de dienstverlening richting burgerij. Door het mandateren van taken en bevoegdheden naar individuele medewerkers kunnen werkprocessen sneller worden afgewikkeld. Voor het optimaal mogelijk maken van onze organisatie wordt steeds meer moderne media, zoals o.a. het gebruik van Internet, ingezet.

Er bestaan, voor mensen die hun kwaliteit willen tonen, voldoende faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling. Het werken bij de gemeente Staphorst houdt veel meer in dan een aardige intellectuele uitdaging alleen.

meer over Gemeente Staphorst

Adres

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

0522 467400