Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente StaphorstJuridisch Medewerker Omgevingsrecht

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zaterdag 1 februari

Solliciteer

Juridisch Medewerker Omgevingsrecht

Vacature

Ben jij ons juridisch geweten op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)? Wij zoeken een


Juridisch Medewerker OmgevingsrechtJe beoordeelt, stemt af, speelt in, weegt af, beslist en vertegenwoordigt: dat klinkt mooi! Maar…..

Hoe ziet een gewone werkdag er uit?

Jouw impact is dat je je bezig houdt je met de handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu. Daarvoor is nodig dat je steeds op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving zoek je ook naar alternatieven en nieuwe oplossingen voor verzoeken van inwoners en ondernemers. Juridische advisering is dus ook een van jouw kerntaken.

Maar dat niet alleen! Je probeert te voorkomen dat zaken juridisch moeten worden ‘uitgevochten’. Als dat toch niet lukt, zal jij de gemeente vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.


Waar staat Staphorst voor?

Gemeente Staphort is uniek, met een eigen karakter. Bijna iedereen kent ons wel en heeft daar een beeld bij. Veelal gebaseerd op haar oorsprong, cultuurhistorie en erfgoed. Daar hechten wij zeker waarde aan. Maar Staphorst is meer: het ondernemerschap, de bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en de verrassend mooie natuur zijn ook belangrijke kenmerken. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, zijn wij een jonge en dynamische gemeente.

Als gemeentelijke organisatie maken we gebruik van de kracht van die dynamische samenleving. We bewegen flexibel mee en zijn een overheid die, veel meer dan voorschrijvend en controlerend, de voorwaarden wil scheppen voor inwoners en ondernemers. We werken in het hier en nu met onze blik steeds gericht op de toekomst.

Ben je nieuwsgierig naar hoe het is om in Staphorst te werken, bekijk dan het filmpje ‘Werken bij de gemeente Staphorst’, waarin medewerkers vertellen over hun werk.


En de afdeling waar jij komt te werken?

Onze afdeling Ontwikkeling en Beheer is actief op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Binnen de clusters Ruimtelijke Ordening, Vergunningverlening Toezicht en Handhaving, Openbare Werken en onze zelfstandige Buitendienst werken wij voor en samen met inwoners en ondernemers aan een optimale leefomgeving. We luisteren naar wensen en belangen van de inwoners en bedrijven en wegen deze af binnen onze kaders. Daarbij hanteren we het uitgangspunt: Ja, mits……

Op deze afdeling bieden we jou alle mogelijkheden om je eigen ontwikkeling in te zetten voor de ontwikkeling van Staphorst. Onze teams kenmerken zich door: informele werksfeer, korte lijnen, eigen initiatief, compact team.


Wat heb je écht nodig om deze job goed te kunnen doen?

  • HBO/WO werk- en denkniveau; je bent echt een vaktechnisch expert
  • Kennis van: vergunningverlening en/of de APV
  • Inzicht in onderlinge verhoudingen: je weet bij wie je voor wat moet zijn en past je daarop aan voor het beste resultaat
  • Inlevingsvermogen: je realiseert je wat jouw werk betekent voor inwoners, ondernemers en collega’s
  • Adviesvaardig: je bent in staat praktische adviezen uit te brengen die op het draagvlak van inwoners, ondernemers en collega’s mogen rekenen


Wat maakt dat deze baan jóuw baan mag worden?

  • Onze werksfeer kenmerkt zich door collegialiteit, respect en saamhorigheid. We zijn trots op ons werk!
  • Wij betalen je wat je waard bent: deze functie kent een maximum salaris van € 4406,- bruto per maand. Jouw inschaling gebeurt aan de hand van je opleiding en ervaring die relevant is voor de functie.
  • De CAO Gemeenten kent naast een passende beloning ook vele extra’s zoals een vrij te besteden individueel keuzebudget van ruim 17%; een budget voor je persoonlijke gezondheid; een tegemoetkoming voor je zorgverzekering en betaald ouderschapsverlof.
  • En niet onbelangrijk onze opleidingsmogelijkheden: jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft jouw én onze aandacht.
  • We stimuleren ook een goede balans werk/privé: we kennen flexibele werktijden, thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.


Hoe komen we met jou in contact?

We houden in Staphorst niet van lange procedures. Mail je cv en een bondige motivatie waarom we juist met jou verder zouden moeten naar: vacatures@staphorst.nl.

Wij hebben de sollicitatiegesprekken gepland staan in de week van 10 februari.


Zien we jou binnenkort in Staphorst?

Of ben jij niet onze nieuwe Juridisch Medewerker Omgevingsrecht, maar ken je iemand die daar juist geknipt voor is, geef deze tip door!

Wij hechten er in Staphorst aan zelf de invulling van vacatures te organiseren, spontane hulp van bureaus wordt in dit stadium dus niet op prijs gesteld!

Over de organisatie

De gemeente Staphorst ziet het als een belangrijke taak om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt blijvend aandacht geschonken aan verbetering van de dienstverlening richting burgerij. Door het mandateren van taken en bevoegdheden naar individuele medewerkers kunnen werkprocessen sneller worden afgewikkeld. Voor het optimaal mogelijk maken van onze organisatie wordt steeds meer moderne media, zoals o.a. het gebruik van Internet, ingezet.

Er bestaan, voor mensen die hun kwaliteit willen tonen, voldoende faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling. Het werken bij de gemeente Staphorst houdt veel meer in dan een aardige intellectuele uitdaging alleen.

meer over Gemeente Staphorst

Adres

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

0522 467400