Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente StaphorstBeleidsmedewerker groenvoorziening

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk maandag 1 juni

Solliciteer

Beleidsmedewerker groenvoorziening

Vacature

Heb jij een groene kijk op beleid?

Wij zoeken een

Beleidsmedewerker groenvoorziening (24 uur)


Je ontwikkelt, redigeert, adviseert, bewaakt, begeleidt en vertegenwoordigt: dat klinkt mooi! Maar…..


Hoe ziet een gewone werkdag er uit?

Met collega’s werk je samen aan de ontwikkeling van Staphorst op het gebied van groenvoorzieningen, waaronder het Groenbeleidsplan, het hondenbeleid en afval waarbij de samenhang wordt gezocht met de omgevingsvisie en de omgevingswet. Je hebt hierbij veel contact met onze eigen buitendienst en je bent in staat om de juiste verbinding te leggen.

Je werkveld is breed en gericht op diverse taken die te maken hebben met groen en dieren.

Ook draag jij vanuit jouw visie op groenvoorzieningen bij aan de klimaatadaptatie van Staphorst. Je bent de vraagbaak en adviseur voor jouw collega’s bij civiele projecten en je hebt je eigen projecten binnen het werkgebied van groenvoorzieningen. Tot slot lever je vakinhoudelijke input bij planologische procedures, maak je de koppeling tussen groenbeheer en andere disciplines en vertegenwoordig je het discipline  groen in de omgevingskamer.


Waar staat Staphorst voor?

Gemeente Staphort is uniek, met een eigen karakter. Bijna iedereen kent ons wel en heeft daar een beeld bij. Veelal gebaseerd op haar oorsprong, cultuurhistorie en erfgoed. Daar hechten wij zeker waarde aan. Maar Staphorst is meer: het ondernemerschap, de bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en de verrassend mooie natuur zijn ook belangrijke kenmerken. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, zijn wij een jonge en dynamische gemeente.

Als gemeentelijke organisatie maken we gebruik van de kracht van die dynamische samenleving. We bewegen flexibel mee en zijn een overheid die, veel meer dan voorschrijvend en controlerend, de voorwaarden wil scheppen voor inwoners en ondernemers. We werken in het hier en nu met onze blik steeds gericht op de toekomst. 


En de afdeling waar jij komt te werken?

Onze afdeling Ontwikkeling en Beheer is actief op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Binnen de teams beheer, met onze zelfstandige Buitendienst, Ruimtelijke Ordening en Vergunningverlening Toezicht en Handhaving, werken wij voor en samen met inwoners en ondernemers aan een optimale leefomgeving.

We luisteren naar wensen en belangen van de inwoners en bedrijven en wegen deze af binnen onze kaders. Daarbij hanteren we het uitgangspunt: Ja, mits……

Op deze afdeling bieden we jou alle mogelijkheden om je eigen ontwikkeling in te zetten voor de ontwikkeling van Staphorst. Onze teams kenmerken zich door een informele werksfeer, korte lijnen, eigen initiatief en compacte teams.


Wat heb je écht nodig om deze job goed te kunnen doen?

  • HBO werk- en denkniveau, met een opleiding in het gebied van de groene sector; je bent echt slim op jouw vakgebied en hebt hier een actuele kijk op
  • Strategie en beleid: jij kunt de verschillende ontwikkelingen van zowel maatschappelijke en politieke aard door vertalen, waarbij je het grote plaatje in je achterhoofd houdt.
  • Netwerken: daar ben je goed in, je vindt het leuk om de belangen van Staphorst in  verschillende samenwerkingsverbanden te behartigen en Je betrekt inwoners, (belangen)organisaties en bedrijven actief bij het opstellen en uitvoeren van plannen.
  • Processen kunnen regisseren en faciliteren: denken en handelen in termen van ‘hoe kan het wel’


 Wat maakt dat deze baan jóuw baan mag worden?

  • Onze werksfeer kenmerkt zich door collegialiteit, respect en saamhorigheid. We zijn trots op ons werk!
  • Wij betalen je wat je waard bent: deze functie kent een maximum salaris van € 4.406,- bruto per maand. Jouw inschaling gebeurt aan de hand van je opleiding en ervaring voor zover deze relevant is voor de functie.
  • De CAO Gemeenten kent naast een passende beloning ook vele extra’s zoals een vrij te besteden individueel keuzebudget van ruim 17%; een budget voor je persoonlijke gezondheid; een tegemoetkoming voor je zorgverzekering en betaald ouderschapsverlof.
  • En niet onbelangrijk onze opleidingsmogelijkheden: jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft jouw én onze aandacht.
  • We stimuleren ook een goede balans werk/privé: we kennen flexibele werktijden, thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.


Hoe komen we met jou in contact?

We houden in Staphorst niet van lange procedures. Mail je cv en een bondige motivatie  waarom we juist met jou verder zouden moeten voor 1 juni 2020 naar: vacatures@staphorst.nl Hoe en wanneer de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Voor meer informatie over deze vacature en de werkzaamheden kun je contact opnemen met Ronald Voerman, coördinator team beheer (0522- 467 541)


WIJ HECHTEN ER IN STAPHORST AAN ZELF DE INVULLING VAN VACATURES TE ORGANISEREN, SPONTANE HULP VAN BUREAUS WORDT DUS NIET OP PRIJS GESTELD!

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Margje Slager van Gemeente Staphorst ( 0522-467451)

Over de organisatie

De gemeente Staphorst ziet het als een belangrijke taak om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt blijvend aandacht geschonken aan verbetering van de dienstverlening richting burgerij. Door het mandateren van taken en bevoegdheden naar individuele medewerkers kunnen werkprocessen sneller worden afgewikkeld. Voor het optimaal mogelijk maken van onze organisatie wordt steeds meer moderne media, zoals o.a. het gebruik van Internet, ingezet.

Er bestaan, voor mensen die hun kwaliteit willen tonen, voldoende faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling. Het werken bij de gemeente Staphorst houdt veel meer in dan een aardige intellectuele uitdaging alleen.

meer over Gemeente Staphorst

Adres

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

0522 467400