Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestVakspecialistisch adviseur Openbare Ruimte

Vakspecialistisch adviseur Openbare Ruimte

Vacature

De gemeente Soest zoekt Durf & Drive met jou als vakspecialistisch adviseur Openbare Ruimte (36 uur per week)

Ben jij een adviseur met visie op de ontwikkelingen binnen het taakveld Openbare ruimte? Vind je het vanzelfsprekend om naast de samenwerking binnen het team en de afdeling ook vooral de samenwerking daarbuiten op te zoeken? Dan is deze functie een interessante uitdaging voor jou!

Algemeen

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in onze doelen. De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke kenmerken zijn. De organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest- optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Hiervoor hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

De uitdaging

Als Vakspecialistisch Adviseur ga je werken op de afdeling Realisatie. Met 30 collega’s verrichten wij onder meer taken op het gebied van de (fysieke) leefomgeving van de inwoners van de Gemeente Soest. Realisatie zorgt voor het gemeentelijk groen, water, riolering, straatverlichting, bos- natuur, landschap en verkeerswegen alsmede het Gemeentelijk Vastgoed. Samenwerken en integraliteit zijn sleutelbegrippen binnen de afdeling en organisatie.

De afdeling realisatie werkt op basis van de PDCA (Plan, Do, Check, Act) cyclus.

Op dit moment is er één Vakspecialistisch adviseur werkzaam met als hoofdgebied de verbinding leggen en onderhouden met de afdelingen Ruimte en Samenleving om hiermee de brug te maken van voorbereiding naar uitvoering. Daarnaast houdt deze collega zich o.a. bezig met afdelingsprojecten zoals de P&C cyclus, ICT, integrale meerjarenplanning en Leidraad Inrichting Fysieke Leefomgeving.

Jij gaat je primair richten op de omgekeerde verbinding, van beheer en onderhoud naar beleid en planvorming. Daarnaast participeer je in diverse ontwikkel- of uitvoeringsprojecten zoals plan van aanpak zwerfvuil, project Smitsveen, project “Waar Staat Je Gemeente”, inkoop machines en voertuigen en de Omgevingswet.

Je werkt nauw samen met de andere Vakspecialistisch Adviseur. Jullie leveren samen een bijdrage aan diverse projecten, zijn samen verantwoordelijk voor het integraal positioneren van beheer en uitvoering van de openbare ruimte, borging binnen de organisatie en vooral ook voor een professionaliseringsslag hierin. 

Wie zoeken wij?

  • Je bent flexibel en in staat om in een lerende organisatie strategie om te zetten in haalbare plannen en resultaten. Daarbij heb je oog voor de bestuurlijke prioriteiten en de haalbaarheid in de organisatie
  • Je zorgt voor transparante werkprocessen op alle niveaus en je organiseert collega’s effectief op deze processen
  • Je beschikt over verbindende kwaliteiten, inzicht in veranderprocessen en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
  • Je bent luistervaardig, besluitvaardig en pragmatisch ingesteld en je weet om te gaan met veranderprocessen in een gemêleerd team aan collega’s
  • Je hebt aantoonbare affiniteit met, en houdt rekening met de nieuwste ontwikkelingen en de samenwerkingsverbanden op het vakgebied en herkent en benut kansen op succes
  • Je hebt ervaring met het verzamelen, interpreteren en vertalen van beheer en onderhoud naar beleids- en projectvoorstellen
  • Je beschikt over een HBO/WO opleidingsniveau en hebt  ca. 5 jaar ervaring in het vakgebied Openbare Ruimte. Daarbij heb je aantoonbare ervaring met projectmatig werken

Geboden wordt

Een uitdagende baan in een organisatie en team die volop in ontwikkeling zijn om verder te professionaliseren. Soest ondersteunt ontwikkelingswensen en investeert in jouw groei. De functie is ingeschaald in een gemeentelijke schaal 11. Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,= bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 16,8 % over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Na dit jaar wordt in de regel bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling omgezet naar een vaste aanstelling.

Kortom: Durf jij ondernemend te opereren en heb je een drive om samen met medewerkers de taakstelling die er ligt in de openbare ruimte op een pragmatische wijze op een hoger plan te krijgen?

Solliciteer dan uiterlijk vrijdag 22 december per e-mail op deze functie: solliciteren@soest.nl onder vermelding van vacaturenummer 17-52. De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op maandag 22 januari 2018 vanaf 14:00 uur. De 2e gesprekken vinden plaats op maandag 29 januari 2018 vanaf 14:00 uur.

Vragen?

Meer informatie over de vacature is verkrijgbaar bij Hans Gerth (afdelingshoofd) of Hans Smit (teamleider) op 035-6093634/035-6093648. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Marleen Bouwman (HR-adviseur) op 035-6093842.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Anne Marie Rademaker van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411