Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestSr. Klantregisseur Werk en Inkomen/Banenafspraak (36 uur)

Sr. Klantregisseur Werk en Inkomen/Banenafspraak (36 uur)

Vacature

 Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest zoekt een:


 Senior Klantregisseur Werk en Inkomen/Banenafspraak

(36 uur)


Uitvoeringsorganisatie BBS

De gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS) verzorgt de taken rond de Participatiewet, Werk en Inkomen, Uitkeringsadministratie, Schuldhulpverlening en Zorgadministratie van de drie deelnemende gemeenten. Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale/sociale teams van deze drie gemeenten. Onze organisatie werkt met het model van één contactpersoon per klant, de klantregisseur, die wordt ondersteund door specialisten op de gebieden van Werk en Inkomen.

Om ons team Dienstverlening te versterken, zoeken we een klantregisseur met als specialisme Banenafspraak.


Wie zoeken wij?

De klantregisseur Banenafspraak levert hoogwaardige en professionele deskundigheid gericht op het adequaat inzetten van de deskundigheid vanuit de verschillende teams. En is het aanspreekpunt voor klantherkenning en doorverwijzing. De klantregisseur heeft te maken met een diversiteit aan doelgroepen, leeftijden, culturele achtergronden en/of sociale problematiek. Ook is de klantregisseur in staat verbindingen te leggen en afstanden te overbruggen bij het bijeenbrengen van disciplines gericht op integrale en adequate dienstverlening.

Als klantregisseur regisseer je het klantproces Werk en Inkomen uitsluitend voor de klanten met een indicatie Banenafspraak en coördineer je de daarmee samenhangende werkzaamheden. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

* Je fungeert als vraagbaak voor al je collega’s en zorgt voor deskundigheidsbevordering binnen het team Banenafspraak;

* Je neemt deel aan diverse overlegvormen gericht op o.a. casusbespreking en deskundigheidsbevordering;

* Je voert poortgesprekken in het aanvraagproces met inwoners;

* Je bent doortastend, weet duidelijkheid te combineren met hartelijkheid en je communiceert gemakkelijk met mensen met uiteenlopende achtergronden. Hen helpen geeft je energie. Tegelijkertijd ga je ook een pittig gesprek niet uit de weg;

* Je voert gesprekken met klanten uit het doelgroepenregister met het doel het in beeld brengen van de kansen, talenten en mogelijkheden, rekening houdende met de psychische en/of fysieke belemmeringen;

* Je begeleidt, motiveert en stimuleert de klant in het traject gericht op arbeidstoeleiding, zet de juiste trajecten in en realiseert plaatsing (op maat) bij werkgevers;

* Je monitort en administreert de uitgezette trajecten;

* Je verricht maatregelonderzoeken: het opleggen van maatregelen in het kader van de afstemmingsverordening en maakt de rapportages en de juridische beschikkingen daarvoor;

* Je bewaakt d.m.v. heronderzoeken de voortgang van het proces rondom arbeidsovereenkomst en ingezette loonkostensubsidie en/of jobcoaching;

* Je stelt rapportages en beschikkingen op, onderhoudt alle in- en externe contacten en  organiseert samenwerking met (keten)partners om aanspraak op (gemeentelijke) uitkering zo kort mogelijk te houden. Zelfredzaamheid vergroten is een belangrijk onderdeel van je functie;

* Je houdt de klant- en procesgegevens up-to-date voor regievoering en het nakomen van afspraken in het kader van Privacy en informatieveiligheid w.o. AVG en SUWInet;

* Je komt vooraf gemaakte (resultaat)afspraken na vanuit een proactieve inzet. Het leveren van bijdragen aan het verbeteren van processen en procedures is voor jou vanzelfsprekend.


Functie eisen

Je hebt een relevante Hbo-opleiding afgerond met een diploma en brengt daarnaast de nodige ervaring mee. Zo beschik je over kennis van de doelgroep van de Participatiewet, inclusief doelgroep Banenafspraak. Je bent empathisch en kunt goed communiceren. Daarnaast houd je gemakkelijk overzicht en regie in veel verschillende taken, ben je sociaal, ondernemend en mensgericht. Verder heb je aantoonbare ervaring met Suite/GWS4all en is ervaring met een diagnosetool als CompetenSYS een pre.


Bovendien herken je jezelf in onze kernwaarden

Denken in mogelijkheden, Klantgerichtheid ‘de klant staat centraal’, de medewerker staat  centraal, Professionaliteit, Efficiënt werken en Samenwerkingsgericht.


Ons aanbod

BBS valt onder de Cao SGO. Deze Cao is nagenoeg gelijk aan de CAO Gemeenten van gemeente Soest.

We bieden je een uitdagende functie in een organisatie die volop in beweging is. Afhankelijk van ervaring en opleiding bieden wij een salaris van maximaal € 3.968 bruto per maand (schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek.  Daarnaast ontvangt je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.


Arbeidsovereenkomst

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar waarbij na dit jaar in de regel, bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden, de tijdelijkheid naar vast wordt omgezet.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid zal een interne kandidaat altijd voorrang krijgen.


Hoe kun je reageren?

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Mail dan uiterlijk 26 januari 2020 je motivatie met cv, onder vermelding van vacaturenummer BBS20-01DV naar solliciterenbijbbs@soest.nl.

Je kunt je sollicitatie richten aan Peter Blokhuis, HR Adviseur.

De kennismakingsgesprekken zijn gepland op dinsdag 4 februari 2020. Wil je hier vast rekening mee houden?


Vragen?

Met vragen over het sollicitatieproces, kun je bellen met Carla Westeneng, recruiter, telefoonnummer (035) 60 93 033. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je terecht bij Marloes Beker, teamleider (035) 60 93 230.


Delen? Ja, graag!

Acquisitie? Nee, dank je!

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling HR van Gemeente Soest ( 035-6093871)

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411