Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestSr juridisch medew. vergunningverlener/plantoetser Wabo (1 fte)

Sr juridisch medew. vergunningverlener/plantoetser Wabo (1 fte)

Vacature

De gemeente Soest zoekt Durf & Drive met jou als

Senior juridisch medewerker vergunningverlener/plantoetser Wabo (1 fte)


Soest zoekt durf en drive

De Gemeente Soest is een dynamische gemeente die van de gebaande paden durft af te wijken. Dit blijkt onder meer uit het coalitie motto ‘Samen voor een vitale gemeente Soest’ en de kernwaarden ‘durf & drive’. De gemeentelijke organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers. We streven continu naar verbetering waarbij we slagvaardigheid, vernieuwing en eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunten nemen. Die instelling vragen wij ook van onze medewerkers en daarom zoeken wij bij nieuwe collega's vooral naar twee dingen: durf en drive.

De afdeling

Je gaat werken bij de afdeling Dienstverlening en maakt deel uit van het team Vergunning en Handhaving. Voor dit team zijn o.a. de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • snel kunnen inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen
 • stuurbaar op proces, resultaat en kwaliteit
 • een duidelijke functiescheiding tussen vergunningen en toezicht, waarbij het toezicht een onderdeel uitmaakt van het cluster handhaving
 • er wordt gewerkt met rollen binnen de generieke functies 

Het cluster Vergunningen is verantwoordelijk voor de beoordeling en advisering van aanvragen om vergunningen en meldingen op grond van de Wabo, APV en overige bijzondere wetten binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen.

Wat ga je doen?

 • Je toetst juridisch bouwplannen (met uitzondering van Bouwbesluit)
 • Je behandelt  aanvragen om omgevingsvergunningen, verzoeken om vooroverleg, ontheffingen en meldingen inclusief de beschikkingen
 • Je voert bezwaar- en beroepsprocedures
 • Je stelt collegeadviezen op
 • Je draagt bij aan de beleidscyclus Vergunningen door (mee) te schrijven aan beleidsstukken
 • Je voert de regie op klantvragen en projecten binnen het cluster;
 • Je verstrekt informatie aan onze klanten, zowel aan de balie als telefonisch


Wie zoeken wij?

Wij zoeken een gedreven professional, met uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Verder ben je proactief en kritisch ingesteld over het effect van de gemeentelijke regelgeving. Je bent een verbinder, initiatiefrijk en resultaatgericht. Je bent in staat overzicht te houden van alle werkzaamheden en taken die zich in het cluster afspelen. Binnen het team ben je één van de plantoetsers van de meer complexe aanvragen om omgevingsvergunningen, ontheffingen, meldingen en dergelijke. Tevens ben je samen met de andere seniorjurist de vraagbaak voor de collega’s binnen en buiten het team.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een juridisch afgeronde opleiding op minimaal HBO+ niveau
 • Je hebt ruime (minimaal 3 jaar) werkervaring op het gebied van de Wabo
 • Je vindt het werken onder tijdsdruk een uitdaging
 • Je bent bereid om je uren flexibel in te zetten als het werk daarom vraagt


Wij bieden

In de eerste plaats natuurlijke een leuke job, in een dynamische gemeente en in een prettig team. Op deze functie is functieschaal 10A (vakspecialist A) van toepassing (minimaal € 3080,--  en maximaal € 4541,--) bruto per maand bij een volledige dienstbetrekking. Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 17,05.% over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Na dit jaar wordt in de regel bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling omgezet naar een vaste aanstelling.

Hoe kun je reageren?

Ben je enthousiast geworden en herken jij je helemaal in het geschetste profiel? Laat dit dan blijken in je motivatiebrief die je samen met je curriculum vitae vóór 29 april 2019 stuurt naar solliciteren@soest.nl Je kunt je brief richten aan Kees Kuitert, HR adviseur. Vermeld daarbij het vacaturenummer 19-11.

Vragen?

Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Karen Starink, teamleider vergunning en handhaving, 035-6093468. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Kees Kuitert, HR adviseur, 035-6093482.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR Administratie van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411