Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestSenior technisch plantoetser Wabo (36 uur per week)

Senior technisch plantoetser Wabo (36 uur per week)

Vacature

De gemeente Soest zoekt Durf & Drive met jou als Senior technisch plantoetser Wabo (36 uur per week)

Soest zoekt durf en drive

De Gemeente Soest is een dynamische gemeente die van de gebaande paden durft af te wijken. Dit blijkt onder meer uit het coalitie motto ‘Samen voor een vitale gemeente Soest’ en de kernwaarden ‘durf & drive’. De gemeentelijke organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

We streven continu naar verbetering waarbij we slagvaardigheid, vernieuwing en eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunten nemen. Die instelling vragen wij ook van onze circa 275 medewerkers en daarom zoeken wij bij nieuwe collega's vooral naar twee dingen: durf en drive.

De afdeling

Je gaat werken bij de afdeling Dienstverlening en maakt deel uit van het team Vergunning en Handhaving. Voor dit team zijn o.a. de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • snel kunnen inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen
  • stuurbaar op proces, resultaat en kwaliteit
  • een duidelijke functiescheiding tussen vergunningen en toezicht, waarbij het toezicht een onderdeel uitmaakt van het cluster handhaving
  • er wordt gewerkt met rollen binnen de generieke functies

Binnen het team ben je één van de twee technische plantoetsers van de aanvragen om omgevingsvergunningen, meldingen en dergelijke. Het cluster Vergunningen is verantwoordelijk voor de beoordeling en advisering van aanvragen om vergunningen en meldingen op grond van de Wabo, APV en overige bijzondere wetten.

Wat ga je doen?

Je beoordeelt de aanvragen om vergunningen volgens het Bouwbesluit 2012 inclusief bezwaar- en beroepsprocedures voor zover het de technische kant betreft, verstrekt daar zowel mondeling als schriftelijk informatie over en adviseert in samenwerking met de juridische vakspecialisten het gemeentebestuur. Je hebt in dit proces de regievoering over de technische procedures van alle aanvragen om vergunning. Je hebt direct contact met klanten. Een paar keer per jaar is het jouw beurt om bouwtoezicht uit te voeren bij evenementen of bij integrale horecacontroles. Ook vervang je bij afwezigheid de secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Kortom, je bent een belangrijke motor aan de kant van de technische begeleiding van procedures van aanvragen om vergunning. Je doet dit in samenwerking met o.a. de juridische vakspecialisten op het gebied van de Wabo.

Wie zoeken wij?

  • Je bent in het bezit van een technisch afgeronde opleiding op minimaal HBO+ niveau en bent in het bezit van het diploma ABW 1 en 2
  • Je hebt ruime (minimaal 3 jaar) werkervaring op het gebied van het Bouwbesluit. Wij zoeken een gedreven professional, met uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
  • Verder ben je proactief en kritisch ingesteld over het effect van de gemeentelijke regelgeving. Je bent goed op de hoogte van de huidige (bouw)regelgeving en volgt de ontwikkelingen w.o. de Omgevingswet op de voet
  • Je bent een verbinder, initiatiefrijk en resultaatgericht
  • Je bent in staat overzicht te houden van alle werkzaamheden en taken die zich in het cluster afspelen en kunt goed samenwerken
  • Je kijkt verder dan de grenzen van je eigen werk en handelt daar ook naar

Wij bieden

In de eerste plaats natuurlijke een leuke fulltime job, in een dynamische gemeente en in een prettig team.  Op deze functie is functieschaal 10A (vakspecialist A) van toepassing (minimaal € 3.080 en maximaal €4.541) bruto per maand bij een volledige dienstbetrekking. Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 17,05% over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Na dit jaar wordt in de regel bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling omgezet naar een vaste aanstelling.

Hoe kun je reageren?

Ben je enthousiast geworden en herken jij je helemaal in het geschetste profiel? Laat dit dan blijken in je motivatie die je samen met je curriculum vitae uiterlijk zondag 16 september 2018 mailt naar solliciteren@soest.nl Je kunt je mail richten aan Kees Kuitert, HR adviseur. Vermeld daarbij het vacaturenummer 18-27.

De kennismakingsgesprekken hebben wij gepland op donderdagmiddag 27 september 2018.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid, heeft een interne kandidaat voorrang.

Vragen?

Wil je iets weten over de sollicitatieprocedure? Bel dan met de medewerkers van HR administratie. Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Karen Starink, teamleider Vergunning en Handhaving. Je kunt kun hen allemaal bereiken via (035) 609 34 11.

Acquisitie? Nee, dank je!

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR Administratie van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411