Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestSenior juridisch medewerker handhaving Wabo

Senior juridisch medewerker handhaving Wabo

Vacature

De gemeente Soest zoekt Durf & Drive met jou als Senior juridisch medewerker handhaving Wabo (36 uur)


Heb jij durf en drive?

Heb jij de drive om samen met je collega’s elke dag te werken voor de inwoners en bedrijven van Soest? En heb jij de durf om hen aan te spreken als ze de regelgeving overtreden? Dan zoeken wij jou!


De organisatie

De organisatie is open, gericht op ontwikkeling en telt 230 medewerkers. We streven continu naar verbetering en hebben daarbij als uitgangspunt: slagvaardigheid, vernieuwing en eigen verantwoordelijkheid. Die instelling vragen wij ook van onze medewerkers en daarom zoeken wij bij nieuwe collega's vooral naar twee dingen: durf en drive.


Het team

Als jurist handhaving werk je in het team Vergunning en Handhaving. Voor dit team zijn o.a. de volgende uitgangspunten geformuleerd: snel kunnen inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen, stuurbaar op proces, resultaat en kwaliteit, een duidelijke functiescheiding tussen vergunningen en toezicht, waarbij het toezicht een onderdeel uitmaakt van het cluster handhaving, er wordt gewerkt met rollen binnen de generieke functies.

Het cluster handhaving houdt zich bezig met een tijdige en kwalitatief goede afwikkeling van individuele verzoeken om handhaving en advisering. Daarnaast is het cluster verantwoordelijk voor een proactief toezicht en handhaving van Wabo, APV en bijzondere wetten mede op basis van gemeentelijk beleid en projectplannen.


Wat ga je doen?

Je handelt handhavingszaken af, inclusief bezwaar-en beroepschriften.


Wie zoeken wij?

Je bent in het bezit van een juridisch afgeronde opleiding op minimaal hbo+ niveau. Je hebt ruime (minimaal 3 jaar) werkervaring op het gebied van de Wabo. Wij zoeken een gedreven professional, met uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Verder ben je proactief en kritisch ingesteld over het effect van de gemeentelijke regelgeving. Je bent een verbinder, initiatiefrijk en resultaatgericht. Je bent in staat overzicht te houden van alle werkzaamheden en taken die zich in het cluster afspelen.


Wij bieden

In de eerste plaats natuurlijk een leuke job, in een dynamische gemeente en in een prettig team. 

Op deze functie is functieschaal 10A (vakspecialist A) van toepassing; minimaal € 3.212 en maximaal € 4.735 bruto per maand bij een volledige dienstbetrekking (peildatum 1 januari 2020).

Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 17,05% over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Na dit jaar wordt in de regel bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke overeenkomst omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.


Hoe kun je reageren?

Ben je enthousiast geworden en herken jij je helemaal in het geschetste profiel? Laat dit dan blijken in je motivatiebrief die je samen met je curriculum vitae vóór 15 december 2019 stuurt naar solliciteren@soest.nl. Je kunt je brief richten aan Kees Kuitert, HR-adviseur. Vermeld daarbij het vacaturenummer 19-41.


Vragen?

Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Karen Starink, teamleider Vergunning en Handhaving, (035) 609 34 68 of Lydia Soolsma, coördinator Handhaving, (035) 609 36 27.Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Kees Kuitert, HR-adviseur, (035) 609 34 82.


Delen? Ja, graag! Acquisitie? Nee, dank je

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling HR van Gemeente Soest ( 035-6093871)

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411