Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestKlantregisseur Sociaal Team Soest (32 - 36 uur)

Klantregisseur Sociaal Team Soest (32 - 36 uur)

Vacature

Klantregisseur Sociaal team Soest (32-36 uur)


Wie zoeken wij?

Een enthousiaste en ervaren collega voor het Sociaal team. Je hebt affiniteit met het werken met volwassenen bij wie sprake is van meervoudige, complexe problematiek. Je staat stevig in je schoenen. Je bent flexibel inzetbaar. Het is een pré als je ervaring hebt in het werken met mensen met meervoudige complexe problematiek zoals psychiatrie, schulden, een licht verstandelijke beperking en/of kennis hebt van mensen met verslavingsproblematiek. Meertaligheid strekt tot aanbeveling. Het is voor ons belangrijk dat je in elk geval beschikbaar bent om te werken op vrijdagen.


Wat houdt de functie in?

Een klantregisseur staat een inwoner bij door samen te kijken wat er nodig is om problematiek te verminderen of hanteerbaar te maken. Het Sociaal Team richt zich hierbij op de doelgroep volwassen mensen met meervoudige problematiek.

De klantregisseur maakt samen met de inwoner en eventuele betrokkenen een plan van aanpak. Hij/zij begeleidt bij het realiseren van gestelde doelen door het eigen netwerk in te zetten, de sociale basisinfrastructuur te benutten, zelf begeleiding te bieden en/of specialistische hulp in te zetten. De klantregisseur is daarbij de spin in het web. Hij/zij voert de regie over het zorg- en ondersteuningstraject van de inwoner. Afhankelijk van de casus werken de klantregisseurs alleen of in duo’s.


Wat breng jij mee?

 • Je hebt minimaal een afgeronde relevante Hbo-opleiding (denk aan Social Work, SPH, MWD) aangevuld met relevante werkervaring;
 • Je hebt kennis van de inhoud van de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet;
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van volwassenen bij wie sprake is van meervoudige, complexe problematiek;
 • Je kunt goed samenwerken in teamverband en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Je bent autonoom en je gaat goed om met diversiteit in culturen en groepen;
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent in staat om je inzichten op passende wijze over te brengen aan zowel je cliënten als je collega’s;
 • Je hebt een zelf reflecterende houding en bent sterk in het geven en ontvangen van feedback;
 • Je bent flexibel en kunt goed omgaan met de uitdagingen van een zich ontwikkelende omgeving;
 • Je bent team- en resultaatgericht, deelt kennis en ervaring met anderen, denkt en werkt mee aan werkwijzers die leiden tot een gezamenlijk resultaat;
 • Je bent in staat je te bewegen in een politieke omgeving;
 • Je kunt omgaan met agressie en weerstand en bent bekend met diverse methodieken van gespreksvoering;
 • Je bent geregistreerd bij Registerplein of bereid je te registreren.


Wie zijn wij?

Uitvoeringsorganisatie BBS

Onze organisatie is een Gemeenschappelijke Regeling, waarbij de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest samenwerken in het sociaal domein (GR BBS). Naast het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van Werk en Inkomen, voert de organisatie sinds 1 januari 2017 eveneens de zorgadministratie uit van deze gemeenten. Ook is de GR BBS werkgever van medewerkers van de Sociale teams van Baarn, Bunschoten en Soest, die ondersteuning leveren dichtbij de inwoners van de drie gemeenten.

In de uitvoeringsorganisatie voeren klantregisseurs de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet uit. De Zorgadministratie zorgt voor de administratieve ondersteuning van de klantregisseurs.

Gemeente Soest

Ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen is lokaal georganiseerd. In de gemeente Soest zijn een Sociaal team (complexe volwassenenproblematiek), een Wmo-team (somatische en geriatrische problematiek), een Jeugdteam en een Werk en Inkomen-team actief. De uitvoerende teams worden in hun werkzaamheden ondersteund door kwaliteitsmedewerkers.

Een deel van de klantregisseurs bemenst ook de Ingang Zorg, Werk en Inkomen. Dit integrale team, bestaande uit klantregisseurs uit alle bovengenoemde uitvoerende teams, onderzoekt meldingen en hulpvragen van inwoners en professionals. Het onderzoek bestaat uit verheldering van de situatie van een cliënt/ systeem en het in kaart brengen van mogelijke oplossingen.

Sociaal team

Het Sociaal team ondersteunt volwassen inwoners van Soest met problemen op meerdere leefgebieden. Het team bestaat uit circa elf klantregisseurs. Ieder teamlid heeft eigen expertise op het gebied van onder meer GGZ, LVB en veiligheid. Daarnaast is iedereen goed op de hoogte van de Sociale kaart van Soest en omstreken. Het Sociaal team werkt nauw samen met belangrijke partners in het sociaal domein. Denk daarbij aan Fact-teams en overige partners in de GGZ, huisartsen, Veilig Thuis, wijkagenten en aanbieders van aanvullende zorg.  


Wat bieden wij?

We bieden je in de eerste plaats een boeiende, uitdagende functie aan in een organisatie die volop in beweging is. Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden wij een salaris tussen € 2.729 en maximaal € 4.008 bruto per maand aan (schaal 9, Vakspecialist B) op basis van een fulltime dienstverband. Verder ontvang je naast het salaris een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 17,05% over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Daarnaast bieden wij een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, het kopen en verkopen van verlofuren, volop opleidingsmogelijkheden, betaald ouderschapsverlof, bedrijfsfitness en tegemoetkoming in je reiskosten.

BBS valt onder de Cao SGO. Deze Cao is nagenoeg gelijk aan de CAO Gemeenten van Gemeente Soest.

Wie bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar, waarbij na dit jaar in de regel, bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden, de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt omgezet naar een vaste arbeidsovereenkomst.  


Informeren & solliciteren

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Upload dan je cv en motivatie onder vermelding van vacaturenummer BBS20-43ST uiterlijk 30 augustus 2020.

De kennismakingsgesprekken hebben wij gepland op maandag 7 september en de vervolggesprekken op donderdag 10 september. Wil je hier alvast rekening mee houden?

Heb je inhoudelijke vragen over de functie of vragen over het sollicitatieproces, dan kun je bellen met HR Office / Recruitment, telefoonnummer (035) 609 30 33.


 Delen? Ja, graag! Acquisitie? Nee, dank je!avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling Recruitment van Gemeente Soest ( 035 - 60 93 033)

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411