Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestJuridisch medewerker vergunningverlener/plantoetser Wabo

Juridisch medewerker vergunningverlener/plantoetser Wabo

Vacature

De gemeente Soest zoekt Durf & Drive met jou als Juridisch medewerker vergunningverlener/plantoetser Wabo (1 fte)

Soest zoekt durf en drive
De Gemeente Soest is een dynamische gemeente die van de gebaande paden durft af te wijken. Dit blijkt onder meer uit het coalitie motto ‘Samen voor een vitale gemeente Soest’ en de kernwaarden ‘durf & drive’. De gemeentelijke organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers. We streven continu naar verbetering waarbij we slagvaardigheid, vernieuwing en eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunten nemen. Die instelling vragen wij ook van onze circa 229 medewerkers en daarom zoeken wij bij nieuwe collega's vooral naar twee dingen: durf en drive.

De afdeling
Je gaat werken bij de afdeling Dienstverlening en maakt deel uit van het team Vergunning en Handhaving. Voor dit team zijn o.a. de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • snel kunnen inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen
  • stuurbaar op proces, resultaat en kwaliteit
  • een duidelijke functiescheiding tussen vergunningen en toezicht, waarbij het toezicht een onderdeel uitmaakt van het cluster handhaving
  • er wordt gewerkt met rollen binnen de generieke functies

Binnen het team ben je één van de plantoetsers van aanvragen om omgevingsvergunningen, ontheffingen, meldingen en dergelijke. Het cluster Vergunningen is verantwoordelijk voor de beoordeling en advisering van aanvragen om vergunningen en meldingen op grond van de Wabo, APV en overige bijzondere wetten.

Wat ga je doen?
Je beoordeelt aanvragen om vergunningen ingevolge de Wabo en verstrekt informatie terzake zowel mondeling als schriftelijk en adviseert het gemeentebestuur hierover. Je bent in dit proces verantwoordelijk voor de juridische procedure van vergunningaanvragen, inclusief de bezwaar- en beroepsprocedures. Je hebt direct contact met klanten. Kortom, je bent een belangrijke motor aan de kant van de juridische begeleiding van procedures van vergunningaanvragen. Je doet dit in samenwerking met o.a. de overige vakspecialisten op het gebied van de Wabo.

  • Het juridisch toetsen (met uitzondering van Bouwbesluit) en afhandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen, verzoeken om vooroverleg, ontheffingen en meldingen inclusief de beschikkingen en de bezwaar- en beroepsprocedures
  • Het opstellen van collegeadviezen
  • Regievoering op klantvragen en projecten binnen het cluster
  • Informatieverstrekking.

Wie zoeken wij?
Je bent in het bezit van een juridisch afgeronde opleiding op HBO niveau met minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van de Wabo. Je bent communicatief vaardig en je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Verder ben je proactief en kritisch ingesteld over het effect van de gemeentelijke regelgeving. Je bent een verbinder, initiatiefrijk en resultaatgericht. Je bent in staat overzicht te houden van alle werkzaamheden en taken die zich in het cluster afspelen.

Wij bieden
In de eerste plaats natuurlijke een leuke job, in een dynamische gemeente en in een prettig team. Op deze functie is functieschaal 9 (vakspecialist B) van toepassing (minimaal € 2527,-- en maximaal € 3712,--) bruto per maand bij een volledige dienstbetrekking.

Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 16,3 % over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Na dit jaar wordt in de regel bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling omgezet naar een vaste aanstelling.

Hoe kun je reageren?
Ben je enthousiast geworden en herken jij je helemaal in het geschetste profiel? Laat dit dan blijken in je motivatiebrief die je samen met je curriculum vitae vóór 14 augustus 2017 stuurt naar solliciteren@soest.nl. Je kunt je brief richten aan Kees Kuitert, HR adviseur. Vermeld daarbij het vacaturenummer 17-41. Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld, waarbij interne kandidaten voorrang hebben op externe kandidaten.

Vragen?
Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Karen Starink, teamleider vergunning en handhaving, 035-6093468. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Kees Kuitert, HR adviseur, 035-6093482.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Anne Marie Rademaker van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411