Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestJuridisch Medewerker Vergunningen/plantoetser Wabo

Juridisch Medewerker Vergunningen/plantoetser Wabo

Vacature

 

De gemeente Soest zoekt Durf & Drive met jou als Juridisch medewerker vergunningen/plantoetser Wabo (36 uur)


Heb jij durf en drive?

Heb jij de drive om samen met je collega’s elke dag te werken voor de instandhouding en verbetering van de leefomgeving van de inwoners en bedrijven van Soest? En heb jij de durf om een initiatief niet alleen te toetsen aan de geldende regels, maar mee te denken om eventuele barrières te slechten? Dan zoeken wij jou!


De organisatie

De organisatie is open, gericht op ontwikkeling en telt 230 medewerkers. We streven continu naar verbetering en hebben daarbij als uitgangspunt: slagvaardigheid, vernieuwing en eigen verantwoordelijkheid. Die instelling vragen wij ook van onze medewerkers en daarom zoeken wij bij nieuwe collega's vooral naar twee dingen: durf en drive.


Het team

Je gaat werken bij de afdeling Dienstverlening en maakt deel uit van het team Vergunning en Handhaving. Voor dit team zijn o.a. de volgende uitgangspunten geformuleerd:snel kunnen inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen, stuurbaar op proces, resultaat en kwaliteit, een duidelijke functiescheiding tussen vergunningen en toezicht, waarbij het toezicht een onderdeel uitmaakt van het cluster handhaving, er wordt gewerkt met rollen binnen de generieke functies.

Het cluster Vergunningen is verantwoordelijk voor de beoordeling en advisering van aanvragen om vergunningen en meldingen op grond van de Wabo, APV en overige bijzondere wetten.


Wat ga je doen?

Je bent regievoerder over de aanvragen om vergunningen ingevolge de Wabo. Je verstrekt hier informatie over, zowel mondeling als schriftelijk en adviseert het gemeentebestuur. Je bent in dit proces verantwoordelijk voor de juridische procedure van vergunningaanvragen, inclusief de bezwaar- en beroepsprocedures. Je hebt direct contact met klanten. Daarbij voer je werkzaamheden uit ten behoeve van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Je moet dan o.a. denken aan voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen.

Kortom, je bent een belangrijke motor aan de kant van de juridische begeleiding van procedures van vergunningaanvragen. Je doet dit in samenwerking met o.a. de overige vakspecialisten op het gebied van de Wabo.


Wie zoeken wij?

Je bent in het bezit van een juridisch afgeronde opleiding op hbo-niveau met minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van de Wabo. Je bent communicatief vaardig en je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Verder ben je proactief en kritisch ingesteld over het effect van de gemeentelijke regelgeving. Je bent een verbinder, initiatiefrijk en resultaatgericht Je bent in staat overzicht te houden van alle werkzaamheden en taken die zich in het cluster afspelen.


Wij bieden

In de eerste plaats natuurlijk een leuke job, in een dynamische gemeente en in een prettig team. Op deze functie is functieschaal 9 (vakspecialist B) van toepassing; minimaal € 2.702 en maximaal € 3.968 bruto per maand (peildatum 1 januari 2020) bij een volledige dienstbetrekking.

Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget  zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Na dit jaar wordt in de regel bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke overeenkomst omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.


Hoe kun je reageren?

Ben je enthousiast geworden en herken jij je helemaal in het geschetste profiel? Laat dit dan blijken in je motivatiebrief die je samen met je curriculum vitae vóór 15 december 2019 stuurt naar solliciteren@soest.nl. Je kunt je brief richten aan Kees Kuitert, HR-adviseur. Vermeld daarbij het vacaturenummer 19-40.


Vragen? 

Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Karen Starink, teamleider vergunning en handhaving, (035) 609 34 68 of Paul Phielix, senior jurist vergunningverlening, (035) 609 36 20. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Kees Kuitert, HR-adviseur, (035) 609 34 82.Delen? Ja, graag! Acquisitie? Nee, dank je! 


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling HR van Gemeente Soest ( 035-6093871)

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411