Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestGezinscoach

Gezinscoach

Vacature

Gezinscoach

32 tot 36 uur

Algemene informatie

Onze organisatie is een Gemeenschappelijke Regeling, waarbij de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest samenwerken in het sociaal domein (GR BBS). Naast het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van Werk en Inkomen, voert de organisatie sinds 1 januari 2017 eveneens de zorgadministratie uit van deze gemeenten. Ook is de GR BBS werkgever van medewerkers van de sociale teams, die ondersteuning leveren dichtbij de inwoners van de drie gemeenten.

In de uitvoeringsorganisatie voeren klantregisseurs, generalisten sociaal team de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en de Participatiewet uit. De Zorgadministratie zorgt voor de administratieve ondersteuning van de klantregisseurs van de Jeugdwet en de Wmo. De Gezinscoach gaat werken voor het Jeugdteam van Soest. Je komt als Gezinscoach in dienst bij BBS.

Gemeente Soest

Naast het Jeugdteam zijn een sociaal team (complexe volwassenen problematiek) een Wmo-team (somatische problematiek) en Werk en Inkomen team actief voor de inwoners van gemeente Soest. Een multidisciplinair team beoordeelt nieuwe vragen van inwoners. In het vervolgtraject werken soms duo’s uit verschillende teams met elkaar samen.

Jeugdteam

Het Jeugdteam ondersteunt gezinnen in Soest met een hulpvraag op één of meer leefgebieden. Het team bestaat uit circa twaalf gezinscoaches. Ze hebben ieder hun eigen expertise op het gebied van onder meer JGGZ, autisme, LVB, veiligheid, huiselijk geweld. Er zijn een gedragsdeskundige en GZ-psycholoog aan het team verbonden. Het team werkt nauw samen met belangrijke partners in het sociaal domein. Denk daarbij aan scholen, huisartsen, veilig thuis, samen veilig, wijkagenten, JGZ, CJG, jongerenwerk, welzijn, leerplicht en aanbieders van aanvullende zorg.  

Gezinscoach

Een Gezinscoach staat een gezin bij door met hen te kijken wat er voor nodig is om problematiek op te lossen, te verminderen of hanteerbaar te maken. De Gezinscoach maakt samen met het gezin een plan van aanpak. Begeleidt hen bij het realiseren van gestelde doelen door het eigen netwerk in te zetten, de sociale basis infrastructuur te benutten, zelf begeleiding te bieden en/of specialistische hulp in te zetten.

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau met aanvullende specialisatie. Aantoonbaar door middel van relevante diploma’s/certificaten en aangevuld met relevante werkervaring
 • Je hebt kennis van de inhoud van de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet
 • Je hebt een zakelijke instelling en weet je binnen de gestelde kaders, de geldende wet- en regelgeving en bestaande voorzieningen, kordaat, flexibel en sociaal te bewegen
 • Je kunt goed samenwerken in teamverband en beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden. Daarnaast zijn analytisch- en adviserend vermogen belangrijke competenties en beschik je over een gezonde dosis mensenkennis
 • Je hebt een zelf reflecterende houding, bent open over belemmeringen en in staat te leren van voortschrijdend inzicht
 • Je kunt omgaan met onduidelijkheden van een zich ontwikkelende omgeving
 • Je bent teamgericht, deelt kennis en ervaring met anderen, denkt en werkt mee aan een nieuwe werkwijze en een gezamenlijk resultaat
 • Je bent BIG of SKJ geregistreerd

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • kwaliteitsgericht
 • flexibel ingesteld
 • inwoner- en klantgericht
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatie


Bovendien herken je jezelf in onze kernwaarden:

 • denken in mogelijkheden
 • klantgerichtheid ‘de klant staat centraal’
 • professionaliteit
 • efficiënt werken
 • op samenwerking gericht

Ons aanbod

We bieden je in de eerste plaats een boeiende, uitdagende functie aan in een organisatie die – mede in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet en organisatieontwikkeling - volop in beweging is. Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden wij een salaris tussen € 2.591 en maximaal € 3.805 bruto per maand aan, behorende bij het generieke functieprofiel Vakspecialist B op basis van een fulltime dienstverband. Gelet op het feit dat de GR de CAR UWO van gemeente Soest hanteert, zijn de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Soest van toepassing: https://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor één jaar waarbij na dit jaar in de regel bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling wordt omgezet naar een vaste aanstelling. Aanvullend hierop is er binnen de gemeentelijke overheid een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals: een goede verlofregeling, betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, volop opleidingsmogelijkheden en Individueel Keuzebudget.

Vragen?

Met vragen over het sollicitatieproces, kun je bellen met HR administratie, telefoonnummer 035 609 32 45 of 035 609 35 85. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je terecht bij Joris Franssen (teamleider). Hij is bereikbaar via (035) 609 34 11.

Hoe kun je reageren?

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan je motivatie met curriculum vitae, voor onder vermelding van vacaturenummer BBS 19-05 naar: solliciteren@soest.nl.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Sahide Celikel van Gemeente Soest ( 035-609 34 11)

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411