Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestBeleidsmedewerker Wonen (20 uur per week)

Beleidsmedewerker Wonen (20 uur per week)

Vacature

Soest zoekt durf en drive
De Gemeente Soest is een dynamische gemeente die van de gebaande paden durft af te wijken. Dit blijkt onder meer uit het coalitie motto ‘duurzaam en daadkrachtig’, de kernwaarden ‘durf & drive’ en het feit dat Soest actief inspeelt op de kansen die de Omgevingswet biedt. De gemeentelijke organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 275 medewerkers. We streven continu naar verbetering waarbij we slagvaardigheid, vernieuwing en eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunten nemen. Die instelling vragen wij ook van onze medewerkers en daarom zoeken wij bij nieuwe collega's vooral naar twee dingen: durf en drive.

De afdeling
Als Beleidsmedewerker Wonen werk je bij het team ‘RO, Wonen, Geluid, Groen en Water’ van de afdeling Ruimte. De afdeling bestaat uit zo’n 28 collega’s. Samen leggen we de beleids- en procesmatige basis voor een goed functionerende fysieke leefomgeving. We doen dat pro-actief en werken hierbij samen met inwoners, collega’s, instanties en andere belanghebbenden. We werken resultaatgericht waarbij je zelf veel verantwoordelijkheid hebt voor het formuleren en behalen van je resultaatafspraken.

Wat ga je doen?
Je combineert beleidsuitvoering en beleidsadvisering rond het thema Wonen. Dit houdt in dat je:

 • beleid uitvoert rond het thema wonen en wonen met zorg (denk bijvoorbeeld aan bewustwordingscampagnes op het gebied van langer thuis wonen), in nauwe samenwerking met de afdeling Samenleving en de beleidsregisseur Ruimte en Wonen.
 • adviseert over ruimtelijke plannen en projecten op het gebied van wonen (en zorg) en programmering
 • nauwe contacten onderhoudt met corporaties, onder meer door het maken van prestatieafspraken en de uitvoering daarvan.
 • je bezig houdt met onderwerpen zoals de huisvestingsverordening, woonruimteverdeling en starters- duurzaamheids- en blijversleningen)
 • zorgt dat de gemeentelijke taakstelling voor vergunninghouders wordt gehaald
 • het gemeentelijk belang behartigt in de regio over het thema Wonen.

Jouw profiel

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau en minimaal 2 jaar ervaring binnen een organisatie die zich bezig houdt met het thema wonen
 • Je hebt kennis van de woningmarkt en/of volkshuisvesting
 • Je bent een pragmatisch ingestelde teamspeler. Je combineert beleidsuitvoering met een deel beleidsadvisering, waarbij veel interne en externe samenwerking nodig is
 • Je werkt nauwkeurig en bent analytisch ingesteld waardoor je goed overzicht houdt binnen een informatierijke omgeving
 • Jouw durf en drive zit in het feit dat je woonbeleid pragmatisch vertaalt in concrete resultaten, waarbij je zonodig diverse partners, belanghebbenden en disciplines binnen de gemeente zelf betrekt

Ons aanbod
Een leuke baan in een organisatie en team die volop in ontwikkeling zijn om verder te professionaliseren. Soest ondersteunt ontwikkelingswensen en investeert in jouw groei. Het salaris bedraagt maximaal € 4.225,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. (Functieschaal 10 die hoort bij het generieke functieprofiel van Beleidsadviseur B). Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 16,8 % over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof, het kopen en verkopen van verlofuren, flexibele arbeidsvoorwaarden, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer, studiefaciliteiten en bovenal een prettige, collegiale, informele en open werksfeer.

Solliciteren
Sollicitaties (een indrukwekkende motivatie en cv) kunnen tot uiterlijk 19 juni 2018, onder vermelding van het vacaturenummer 18-20, worden gestuurd naar: solliciteren@soest.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 27 of donderdag 28 juni 2018.

Meer informatie?
Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Mignon Bogaard, (Teamleider afdeling Ruimte) 035 609 36 13 of m.bogaard@soest.nl. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Carine Vollebregt(HR-adviseur) op 035 609 38 66 / 06-18582571 of c.vollebregt@soest.nl

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Anne Marie Rademaker van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411