Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SoestBeleidsadviseur Veiligheid

Beleidsadviseur Veiligheid

Vacature

Soest zoekt durf en drive

De Gemeente Soest is een dynamische gemeente die van de gebaande paden durft af te wijken. Dit blijkt onder meer uit het coalitiemotto ‘Samen voor een vitale gemeente Soest’ en de kernwaarden ‘durf & drive’. De gemeentelijke organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 230 medewerkers.

We streven continu naar verbetering waarbij we slagvaardigheid, vernieuwing en eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunten nemen. Die instelling vragen wij ook van onze medewerkers en daarom zoeken wij bij nieuwe collega's vooral naar twee dingen: durf en drive.

De afdeling

De functie van beleidsadviseur Veiligheid is ondergebracht bij de afdeling Samenleving van de gemeente Soest. De afdeling Samenleving houdt zich onder meer bezig met het Sociaal Domein en is volop in beweging. We spelen in op alle ontwikkelingen die op ons afkomen en maken als afdeling een ontwikkelingstraject door om zo goed mogelijk aan te sluiten op de veranderende samenleving. De afdeling omvat verschillende beleidsgebieden, waaronder: Wmo, jeugd, werk & inkomen, welzijn, openbare orde en veiligheid, onderwijs, sport, jeugd, cultuur, volksgezondheid en grondzaken. Binnen de afdeling Samenleving werk je samen met ongeveer 35 collega’s.


Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur Veiligheid ben je inzetbaar op het brede beleidsveld Veiligheid. Samen met de andere beleidsadviseur veiligheid, de adviseur crisisbeheersing en de strategisch beleidsadviseur veiligheid houd je je bezig met de organisatie op het terrein van openbare orde, integrale veiligheid, crisisbeheersing en de veiligheidsregio. Je adviseert, signaleert en analyseert over beleidsmatige aspecten rondom veiligheidsbeleid en crisisbeheersing naar alle betrokken partijen. Je zorgt ervoor dat dit beleid een juiste plek en uitvoering krijgt binnen de organisatie. Daarbij is het van belang dat je goed op de hoogte bent van de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Dat vraagt een heel nauwe samenwerking met je directe collega’s, de nodige flexibiliteit en het vermogen om te schakelen tussen verschillende dossiers.

Jouw aandachtsgebieden zijn in ieder geval de aanpak van radicalisering, huiselijk geweld, huisverboden, jaarwisseling, vuurwerk, de Week van de Veiligheid en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Daarnaast draai je mee in de interne bereikbaarheidspool.

Wie zoeken wij?

Je drive is een belangrijke bijdrage te leveren aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen waarbij je oplossingsgericht te werk gaat en jouw netwerk effectief inzet. Een van je talenten is om creatief te denken en resultaatgericht te werken. We verwachten dat je je flexibel inzet, en dat je beleidsmatig en daadkrachtig te werk gaat. Het spreekt voor zich dat je goed kunt samenwerken, durft op gepaste momenten je invloed uit te oefenen en goede adviesvaardigheden hebt. Bovendien ben je een vlotte schrijver.

Je hebt een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau (bij voorkeur op het gebied van veiligheid) en je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid in een politiek-bestuurlijke omgeving. We zoeken een persoonlijkheid die gemakkelijk verbindingen legt met de samenleving en de collega’s in de organisatie. Iemand die innovatief en buiten kaders durft te denken, die met enthousiasme en een brede blik het werk benadert en die werkelijk iets toevoegt aan de afdeling Samenleving.

Ons aanbod

Een leuke, boeiende baan in een organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is.  Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden wij een salaris tussen € 3.080 en maximaal € 4.541 bruto per maand bij een fulltime (36 uur) dienstverband (functieschaal 10A behorende bij het generieke functieprofiel van Beleidsadviseur A).

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor één jaar waarbij na dit jaar bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling wordt omgezet naar een vaste aanstelling.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 17,05 % over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof, het kopen en verkopen van verlofuren, flexibele arbeidsvoorwaarden, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer, studiefaciliteiten en bovenal een prettige, collegiale, informele en open werksfeer.

Solliciteren

Sollicitaties (een indrukwekkende motivatie en cv) kun je tot uiterlijk 16 augustus 2019 sturen naar: solliciteren@soest.nl onder vermelding van vacaturenummer 19-20

Meer informatie? 

Vragen over deze vacature of de sollicitatieprocedure kun je stellen aan de HR Office via 0356093411 of via solliciteren@soest.nl

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR Administratie van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411