Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Soest2e gemeentelijke ombudsman

2e gemeentelijke ombudsman

Vacature

De gemeente Soest is op zoek naar

Een 2e gemeentelijke ombudsman (m/v) - 

Ben jij het luisterend oor voor Soest en Soesterberg? Werk jij graag mee aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners? Dan is deze functie een interessante uitdaging voor jou!

Algemeen                                                         

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis.

Wij streven naar een optimale dienstverlening voor onze inwoners. Zorgvuldige en onafhankelijke klachtafhandeling maakt daar onderdeel van uit en daarbij speelt een gemeentelijke ombudsman een belangrijke rol. Zo kunnen wij als organisatie continu leren en onze dienstverlening verbeteren.

Wegens het vertrek van een van de gemeentelijke ombudsmannen zoeken we een opvolger voor deze functie. met interesse voor de Soester dynamische samenleving.

De uitdaging

Als gemeentelijk ombudsman neem je klachten over gedragingen van een ambtenaar of een bestuurder in behandeling. Per jaar ontvang je gemiddeld 10 te behandelen zaken. Deze zaken worden op integere en professionele wijze onderzocht. Door deze manier van klachtbehandeling leren wij van de klachten en kunnen we onze dienstverlening (verder) verbeteren.

Je informeert indiener(s) van de klacht over het proces van de klachtbehandeling.

Je legt verantwoording af aan de gemeenteraad van Soest. Dit doe je door eenmaal per jaar een jaarverslag op te stellen en deze onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad. Zo nodig verricht je aanvullende taken zoals het verzorgen van voorlichting.

Wie zoeken wij?

Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel. Je opereert onafhankelijk en onpartijdig. Je beschikt over inlevingsvermogen en bent empathisch. We vinden het belangrijk dat je benaderbaar bent voor de inwoners van Soest en Soesterberg. Van nature beschik je over bemiddelingskracht. Je begrijpt de lokale cultuur van onze gemeente en hebt kennis over het functioneren van een gemeentelijke organisatie. Daarnaast beschik je over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Communiceren op allerlei niveaus gaat je uitstekend af, dus zowel op het niveau van de burger als op het niveau van het gemeentebestuur. Dit geldt ook voor je schriftelijke communicatie. Systematisch kun je tot een oordeel komen en deze ook op overtuigende wijze uitdragen. Daarnaast heb je kennis van het klachtrecht en de Algemene wet bestuursrecht.

Om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid te waarborgen mag de gemeentelijke ombudsman geen onverenigbare functie(s) uitoefenen. Daarnaast heb je voor het vervullen van deze functie een VOG nodig.

Wij bieden jou

Een vaste jaarlijkse vergoeding van € 1.000,-. , een bedrag van € 200,- voor het opstellen van een rapportage 2e lijn klachtbehandeling en een bedrag van €75,- per beoordeelde klachtaanvraag. De raad heeft de vergoeding gemeentelijke ombudsman vastgesteld.

Reageren

De benoeming vindt plaats door de gemeenteraad. De benoeming is vanaf 1 oktober 2019 voor een periode van 6 jaar (herbenoeming is mogelijk).

Wil je meer informatie over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Fred Lucassen via het telefoonnummer (035) 609 34 11. Heb je interesse in deze functie? Reageer dan voor 14 september 2019 via solliciteren@soest.nl op deze vacature.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR Administratie van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411