Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Soest2 Beleidsadviseurs Sociaal Domein WMO en Werk en Inkomen

2 Beleidsadviseurs Sociaal Domein WMO en Werk en Inkomen

Vacature

De gemeente Soest zoekt Durf & Drive met jou als

Beleidsadviseur Sociaal Domein, Wmo of Beleidsadviseur Sociaal Domein, Werk & Inkomen

Beiden 32 uur per week


Soest zoekt durf en drive

De Gemeente Soest is een dynamische gemeente die van de gebaande paden durft af te wijken. Dit blijkt onder meer uit het coalitiemotto ‘Duurzaam en daadkrachtig’ en de kernwaarden ‘durf & drive’. De gemeentelijke organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 230 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke kenmerken zijn. De organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Om onze klant, de inwoner en ondernemer van Soest, optimaal van dienst te zijn houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Hiervoor hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek uitsteken voor inwoner en organisatie.

De afdeling

De functie van beleidsadviseur Sociaal Domein is ondergebracht bij de afdeling Samenleving van de gemeente Soest. De afdeling Samenleving houdt zich bezig met het Sociaal Domein en is volop in beweging. We spelen in op alle ontwikkelingen die op ons afkomen en maken als afdeling een ontwikkelingstraject door om zo goed mogelijk aan te sluiten op de veranderende samenleving.

De afdeling omvat verschillende beleidsgebieden, waaronder: Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen, Welzijn, Openbare Orde en Veiligheid, Onderwijs, Sport, Cultuur, Volksgezondheid, Accommodaties en Grondzaken. Binnen de afdeling Samenleving werk je samen met ongeveer 35 collega’s.


Wat ga je doen?

Op dit moment ontwikkelen wij het taakgericht werken. Wij zoeken daarom mensen die het leuk vinden om in teamverband aan diverse opgaven te werken. Daarbij blijft kennis hebben van de Wmo respectievelijk Werk en inkomen wel van belang. Als beleidsadviseur Sociaal Domein ben je goed thuis in alle ontwikkelingen op het gebied van het brede sociaal domein. Je ziet het als een grote uitdaging om in nauwe samenwerking met je collega’s invulling te geven aan de transformatie van het sociaal domein. Hierbij zoek je de samenwerking en afstemming met collega’s, inwoners, instanties en andere belanghebbenden binnen en buiten het gemeentehuis. Je zorgt ervoor dat dit beleid een juiste plek en uitvoering krijgt binnen de organisatie. Daarbij is het van belang dat je goed op de hoogte bent van de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Per functie hebben we specifieke taken in gedachten, maar ook een meer specifieke rol:

1: Beleidsadviseur Wmo

Als beleidsadviseur Wmo ga je je in ieder geval met de volgende thema’s bezighouden:

  • Vrijwilligersbeleid: uitvoeren van het vrijwilligersbeleid; deelname aan het netwerk vrijwillige hulp en het (laten) uitvoeren van het actieprogramma;
  • Mantelzorgbeleid: samen met partners uitvoeren van het actieprogramma;  
  • Doelgroepenvervoer: zorgen voor het intern afstemmen met de uitvoering en deelname aan de regionale werkgroep;
  • Regionale samenwerking, onder meer op het gebied van inkoop, maar ook regionale kenniswerkplaatsen;
  • Aanpak huiselijk geweld: naleven van de wet meldcode.

Je bent sterk in het herkennen van kansen en komt met creatieve, innovatieve oplossingen. Je bent een stevige gesprekspartner voor het bestuur en vindt het leuk om samen met andere collega’s tot betere resultaten te komen.

2: Beleidsadviseur Werk & Inkomen

Voor de beleidsadviseur Werk en Inkomen zoeken wij iemand die aantoonbaar ervaring heeft met armoedebeleid en schuldhulpverlening. Op dit moment implementeert de gemeente Soest het armoedebeleid. Dat is zichtbaar in een aantal werkzaamheden:

  • Het opzetten van vroegsignalering schuldenproblematiek in Soest.
  • Doorontwikkeling Geld op orde Soest. Dit is een laagdrempelige inloop voor inwoners met vragen over geldzaken, een samenwerkingsverband van Sociaal raadslieden, maatschappelijk werk, Schuldhulpmaatje, Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en Kredietbank.
  • Implementatie bestaand armoedebeleid. Dit is zichtbaar in activiteiten als: het uitdragen het gedachtengoed, het opbouwen en onderhouden van een netwerk, en waar nodig evalueer je het bestaande beleid en zorg je voor aanpassingen.

Daarom zoeken we iemand die vaardig is in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Je bent sterk in projectmatig werken en kunt omschreven doelen omzetten in aansprekende resultaten. En je bent communicatief sterk.


Wie zoeken wij?

Je drive is een belangrijke bijdrage te leveren aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen waarbij je oplossingsgericht te werk gaat en jouw netwerk effectief inzet. Eén van je talenten is om creatief te denken en resultaatgericht te werken. We verwachten dat je je flexibel inzet en daadkrachtig te werk gaat. Het spreekt voor zich dat je goed kunt samenwerken, durft  op gepaste momenten je invloed uit te oefenen en je hebt goede adviesvaardigheden. Bovendien ben je een vlotte schrijver.

Je hebt een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau. Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en ruime kennis van (bij voorkeur Wmo respectievelijk Werk en inkomen) en ervaring binnen het sociaal domein.  We zoeken een persoonlijkheid die gemakkelijk verbindingen legt met de samenleving en de collega’s van de organisatie. Iemand die innovatief en buiten kaders durft te denken, die met enthousiasme en een brede blik het werk benadert en die werkelijk iets toevoegt aan de afdeling Samenleving.

Ons aanbod

Een leuke baan in een organisatie en team die volop in ontwikkeling zijn om verder te professionaliseren. Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden wij een salaris tussen € 3.080 en maximaal € 4.541 bruto per maand bij een fulltime (36 uur) dienstverband (functieschaal 10A behorende bij het generieke functieprofiel van Beleidsadviseur A).

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor één jaar waarbij na dit jaar bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling wordt omgezet naar een vaste aanstelling.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 17,05 % over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof, het kopen en verkopen van verlofuren, flexibele arbeidsvoorwaarden, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer, studiefaciliteiten en bovenal een prettige, collegiale, informele en open werksfeer.

Solliciteren

Sollicitaties (een indrukwekkende motivatie en cv) kunnen tot uiterlijk 19 mei 2019 worden gestuurd naar: solliciteren@soest.nl

Vermeld bij de sollicitatie voor de functie van beleidsadviseur WMO het vacaturenummer 19-14 en voor de functie van beleidsadviseur Werk & Inkomen het vacaturenummer 19-15.

De eerste gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 27 mei en dinsdagochtend 28 mei 2019. Eventuele vervolggesprekken staan gepland op 5 juni in de middag.

Meer informatie? 

Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Marnix de Ruiter (Teamleider afdeling Samenleving). Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Carine Vollebregt(HR-adviseur). Zij zijn bereikbaar op (035) 6093411.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR Administratie van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411