Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Schouwen-Duiveland Twee coördinatoren Loket Samenleving en Zorg

Solliciteer

Solliciteer voor maandag 22 oktober

Solliciteer

Twee coördinatoren Loket Samenleving en Zorg

Vacature

Ben jij ambitieus, staat de inwoner bij jou op de eerste plaats en kun je goed samenwerken? Solliciteer dan naar een van de twee vacatures voor Coördinator Loket Samenleving en Zorg!

In 2017 realiseerden we binnen de afdeling Werken Wonen Leven (WWL; circa 60 fte’s, 80 medewerkers) het nieuwe cluster Loket Samenleving en Zorg; het cluster dat de integrale toegang vormt voor onze inwoners tot werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, minimabeleid en bijzondere bijstand. Binnen dit cluster draait het om het contact met de inwoners. De medewerkers zijn gespecialiseerd in goede vraagverheldering en inzet van passende ondersteuning. In het cluster vindt ook de toetsing en opdrachtverlening naar specialistische voorzieningen plaats. Het cluster bestaat uit circa 40 medewerkers.

We zijn op zoek naar

                                                                                       Twee coördinatoren Loket Samenleving en Zorg  

voor elk 32 - 36 uur per week

 • Eén coördinator Uitvoering Loket Samenleving en Zorg – in dit deel van het cluster werken klantmanagers Participatiewet, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)- en Jeugd consulenten, medewerkers minimabeleid en bijzondere bijstand en de sociaal rechercheur;
 • Eén coördinator Ondersteuning Loket Samenleving en Zorg – in dit deel werken kwaliteitsmedewerkers, procesregisseur multi problemen en procesregisseurs 3Decentralisaties en administratief medewerkers.

Als coördinator ben je integraal verantwoordelijk voor jouw ‘helft’ van het Loket Samenleving en Zorg, maar samen werk je aan de doelen en resultaten van het totale cluster. Integraliteit en samenwerken vinden we heel belangrijk. Daarom werk je nauw samen met je collega-coördinator binnen dit cluster. Je zorgt voor een gemotiveerd en zelfredzaam team en bent in staat om de medewerkers te coachen met één doel: het optimaal bedienen van de inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland!

Team

Je wordt één van de twee coördinatoren van het cluster dat de Integrale Toegang regelt voor maatschappelijke voorzieningen, jeugdhulp, werk of inkomensvoorzieningen voor onze inwoners.

Je bent voorloper en aanjager bij de inrichting van een klantvriendelijke, herkenbare, toegankelijke en slagvaardige integrale toegang voor onze inwoners. Inwoners voelen zich respectvol en met inlevingsvermogen benaderd. De teamleden werken oplossingsgericht, kunnen zich inleven in de situatie van de inwoner, zijn slagvaardig en beschikken over de benodigde expertise.

De Integrale Toegang en de uitvoering van de taken is nog niet uitontwikkeld. Het cluster zit in een continue proces van verandering en beweging, zoals de toenemende digitalisering, de complexiteit van vragen en omgaan met privacyrichtlijnen binnen het werken in een netwerkomgeving. We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet en willen met het cluster en onze partners in het sociaal domein doorontwikkelen.

Dit vraagt een coördinator die de medewerkers hierin begeleidt, stimuleert, ondersteunt, mee beweegt en faciliteert.  Jouw belangrijkste taak is het coachen van je teamleden op het zelf organiseren en uitvoeren van hun werkzaamheden. Je neemt niet over, maar inspireert, stimuleert en ondersteunt. Op hoofdlijnen ben je op de hoogte van wet- en regelgeving op de taakvelden Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Je bent hard op de zaak en zacht op de mens. Dat betekent dat je taak- en mensgericht bent, meer op het proces dan op de inhoud en waar nodig, knopen doorhakt. Je stimuleert een dienstverlenende in- en opstelling en bent daarvan zelf het voorbeeld.

Wat ga je doen?

 • Je stimuleert teamgeest en ontplooiing van de individuele medewerker;
 • Je zorgt ervoor dat het team en de medewerkers zelfstandig kunnen functioneren, in samenwerking met andere teams;
 • Je vertaalt de organisatiedoelstellingen door naar jouw team;
 • Je behaalt de afgesproken doelstellingen en resultaten;
 • Je zorgt voor een hoge kwaliteit van dienstverlening;
 • Je stuurt het team integraal aan.

Hoe pak je dat aan?

 • Je coacht op talenten en toegevoegde waarde;
 • Je geeft ruimte en faciliteert het team en de medewerkers;
 • Je stimuleert ‘eigenaarschap’ en eigen verantwoordelijkheid;
 • Je stimuleert medewerkers naar het zoeken van interne en externe verbinding;
 • Je werkt met andere coördinatoren en de programmamanager sociaal domein aan de ontwikkeling van de afdeling;
 • Je deelt jouw successen en ontwikkelpunten met betrekking tot het team met jouw leidinggevende.

Opleiding en andere voorwaarden

 • Je hebt een relevante opleiding op HBO+ werk- en denkniveau;
 • Je hebt ruime ervaring in een soortgelijke functie;
 • Je hebt ervaring met verandervraagstukken die vragen om een andere mindset en gedrag;
 • Je hebt een (team)resultaat- en opbouwgerichte manier van werken die bijdraagt aan een sterkere toegang;
 • Je hebt oog voor en kunt snel schakelen vanuit verschillende perspectieven.

Wij bieden jou

een leuke functie in een informele en uitdagende werkomgeving, waarbij we trots zijn op de behaalde resultaten. Je krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om afgesproken resultaten te behalen en om invulling te geven aan persoonlijke ontwikkeling.

Ook bieden we een salaris van maximaal € 4.859,- bruto per maand (bij 36 uur maximum functieschaal 11, peildatum 1 januari 2018) behorend bij de functie Adviseur A met een aangepast salaris in verband met de coördinatormodule.

Dat is exclusief 17,05 % Individueel Keuzebudget (peildatum 1 juli 2018) voor bijvoorbeeld extra inkomen, verlof, een fiets of fitnessabonnement. 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een woon-werkverkeervergoeding, flexibele werktijden en uitstekende studiefaciliteiten.

Informatie?

Voor meer informatie over de vacature kun je in de periode t/m 12 oktober terecht bij Lloyd Grampon, interim-coördinator, op telefoonnummer (0111) 452 491 en vanaf 13 oktober bij Henk Heuvelink, afdelingshoofd WWL, op telefoonnummer (0111) 452 305.

Meer informatie over de gemeente vind je op onze website www.schouwen-duiveland.nl

Belangstelling en Procedure

Je kunt tot en met zondag 21 oktober 2018 je belangstelling kenbaar maken door online te solliciteren.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 44 (29 okt – 2 nov) en week 45 (5 nov -9 nov).

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.

Over de organisatie

De gemeente Schouwen-Duiveland wil een klant- en resultaatgerichte, open en interactieve organisatie zijn. Betrokken, flexibel, zelfbewust open en toegankelijk zijn daarvan de belangrijkste cultuurkenmerken.

meer over Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres

Laan Van St. Hilaire 2
4301 SH Zierikzee

0111 452000