Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Schouwen-Duivelandprocesregisseur sociaal domein

procesregisseur sociaal domein

Vacature

Help je mee onze ambitie ‘integrale dienstverlening in het sociaal domein’ te realiseren?


De gemeente Schouwen-Duiveland werkt toe naar een integrale benadering in het sociaal domein. Dit vraagt een verandering in organisatie én een verandering in houding en gedrag bij onze medewerkers.

Het cluster Loket Samenleving en Zorg (LSZ) vormt binnen de afdeling Werken, Wonen, Leven (WWL; ruim 60 fte’s) de integrale toegang. Vraagverheldering en inzet van ondersteuning vindt hier op een zo vroeg mogelijk moment en zo dicht mogelijk bij de inwoner plaats. In het cluster vindt ook de toetsing en opdrachtverlening naar specialistische voorzieningen plaats.

Het cluster LSZ is gesplitst in een Team Uitvoering (met klantmanagers Participatiewet, Wmo- en Jeugd consulenten, medewerkers minimabeleid en bijzondere bijstand en de sociaal rechercheur) en een Team Ondersteuning (procesregisseurs sociaal domein, kwaliteitsmedewerkers en de administratie Jeugd en Wmo). Beide teams worden aangestuurd door een coördinator.

Voor het Team Ondersteuning zijn we op zoek naar een

Procesregisseur sociaal domein (m/v)

Voor 32-36 uur per week

Dit ben jij

Jij bent de verbindende schakel en een bruggenbouwer. Samen met de coördinator en je collega procesregisseur ben je kartrekker bij de inrichting van een herkenbare, toegankelijke en slagvaardige gemeentelijke toegang. Daarbij functioneer je als voorman/-vrouw, adviseur, facilitator, bewaker en klankbord voor medewerkers (van de gemeente en partners).

Je bent een aanjager met visie op het sociaal domein en je hebt overtuigingskracht. Je kunt meerdere jaren vooruit kijken (en over de grenzen van het eigen cluster heen), maar staat tegelijk met de voeten in de praktijk van het "nu". Je ondersteunt en begeleidt medewerkers bij het verbeteren van hun eigen werkgedrag, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je stimuleert een dienstverlenende in- en opstelling en bent daarvan zelf het voorbeeld. Je hebt oog voor en kunt snel schakelen vanuit verschillende perspectieven (inwoners, gemeente en partners). Daarnaast ben je creatief, oplossingsgericht en heb je doorzettingsvermogen.

Je onderhoudt nauwe contacten met collega’s van het veiligheidsdomein van de gemeente en met partijen in Veiligheidsketen zoals Veiligheidshuis en politie. Ook tussen zorg en veiligheid ben jij de verbindende schakel.

Andere competenties waarover je beschikt en die blijken uit jouw loopbaan zijn netwerken, omgevingsbewustzijn, besluitvaardigheid, mondelinge communicatie, samenwerken en klantgerichtheid.

Dit doe je concreet

Je bewaakt dat processen waarbij meerdere partijen betrokken zijn efficiënt en doeltreffend verlopen. Je faciliteert de samenwerking binnen de toegang, met en tussen de gemeentelijke beleidsmedewerkers en met en tussen partners. Snelheid en ‘de juiste personen aan tafel’ zijn daarbij cruciaal. Stagneert de samenwerking of wordt het beoogde resultaat niet bereikt, dan grijp je in, zonder over te nemen.

Bij veiligheidsrisico’s schaal je op in afstemming met AOVer en bestuurder, dit volgens de Zeeuwse regiekaart.

Ook zorg je ervoor dat het actuele aanbod van voorzieningen in het voorliggende veld goed bekend is en optimaal benut wordt. Hierbij is het altijd van belang dat er afgeschaald wordt daar waar nodig. Het onderhouden van een relevant netwerk op de verschillende beleidsvelden sociaal domein, naastgelegen gemeentelijke beleidsterreinen en met de verschillende partijen uit het sociaal- en justitieel domein is een ‘must’.

In denken en doen draag je de Organisatievisie en het Integraal Dienstverleningsmodel Schouwen-Duiveland in- en extern uit. Je stimuleert in- en extern oplossingsgericht, ‘out of the box’ denken en werken en zelfstandige oordeelsvorming.

Periodiek voer je overleg met en leg je verantwoording af aan je coördinator.

Dit breng je mee

  • Je hebt een relevante opleiding op HBO+ afgerond of aantoonbaar vergelijkbaar werk- en denkniveau;
  • Je hebt inhoudelijke kennis op hoofdlijnen van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet;
  • Je hebt ervaring met veranderingen die vragen om een andere mindset en gedrag
  • Je hebt een (team)resultaat- en opbouwgerichte manier van werken die bijdraagt aan een sterkere gemeentelijke toegang;
  • Je hebt kennis en ervaring in het organiseren en leiden van intervisie bijeenkomsten en casuïstiekbespreking;
  • Je hebt kennis en ervaring met het inrichten van lean-werkprocessen en bent in staat knelpunten te signaleren en deze om te vormen tot bruikbare proces-verbetervoorstellen.


Dit bieden we jou

Een leuke functie in een informele en uitdagende werkomgeving, waarbij we trots zijn op de behaalde resultaten. Je krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om afgesproken resultaten te behalen en om invulling te geven aan persoonlijke ontwikkeling.

Verder bieden we een salaris van maximaal € 4.225,00 bruto per maand (maximum functieschaal 10, peildatum 1 januari 2018) behorend bij de functie Adviseur A.

Je bouwt 17,05% Individueel Keuzebudget op (peildatum 1 juli 2018) voor bijvoorbeeld extra inkomen, verlof, een fiets of fitnessabonnement.

Daarnaast bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een woon-werkverkeervergoeding, flexibele werktijden en uitstekende studiefaciliteiten.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Marlies Wendt, coördinator Ondersteuning LSZ van de afdeling WWL, te bereiken via telefoonnummer (0111) 452133.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Hellen de Rijke (P&O adviseur) telefoon (0111) 452341.

Belangstelling en Procedure

Je kunt tot en met 29 mei 2019 je belangstelling kenbaar maken door online te solliciteren.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 23-24 / 2019.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.


Over de organisatie

De gemeente Schouwen-Duiveland wil een klant- en resultaatgerichte, open en interactieve organisatie zijn. Betrokken, flexibel, zelfbewust open en toegankelijk zijn daarvan de belangrijkste cultuurkenmerken.

meer over Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres

Laan Van St. Hilaire 2
4301 SH Zierikzee

0111 452000