Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Schouwen-DuivelandAfdelingshoofd Bedrijfsvoering 2, Finance en ICT (36 uur p/w)

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering 2, Finance en ICT (36 uur p/w)

Vacature


Heb jij het lef en de vaardigheden om ICT en Financiën van Schouwen-Duiveland de toekomst in te loodsen? Lees dan verder!!

Schouwen-Duiveland is een gastvrij Zeeuws eiland waar de dynamiek van water, land, natuur en cultuur mensen inspireert en verbindt.

De gemeente Schouwen-Duiveland telt 32.000 inwoners (in de zomer het tienvoudige). De gemeentelijke organisatie bestaat uit ca 350 medewerkers.

Vanuit de organisatievisie is het de ambitie van de gemeente om samen met de bewoners, ondernemers en bezoekers het klimaat te scheppen waarbinnen wonen, werken, leven en recreëren zo aangenaam mogelijk is. Samenwerking vormt, naast het op resultaat gericht zijn, een belangrijke kernwaarde.

Dit weerspiegelt zich ook in de interne bedrijfsvoering die verdeeld is over twee afdelingen; Bedrijfsvoering 1 en - 2. Tot de laatste behoren de clusters Financiën en ICT met ca 40 medewerkers.

Om onze gemeente en onze organisatie in onze ambitie te helpen, zoeken wij de beste collega’s die er voor deze opgave zijn.

Wanneer het managen in je bloed zit, je de medewerker als het kapitaal van de organisatie ziet en je je aangetrokken voelt tot Financiën en ICT? Dan ben jij mogelijk het door ons gezochte


Afdelingshoofd Bedrijfsvoering 2

Finance en ICT

Voor 36 uur per week


De afdeling

De afdeling Bedrijfsvoering 2 is behoorlijk in beweging. Naast de reguliere uitvoering van werkzaamheden en de gebruikelijke dienstverlening lopen er binnen de afdeling onderzoeken zoals het onderzoek naar de toekomstige Financiële Functie. Wordt momenteel uitwerking gegeven aan vastgestelde kadernota’s en beleidsvoorstellen, zoals Risicomanagement en rechtmatigheidsverantwoording. En is op ICT gebied o.a. de (concept) ICT beleidsstrategie een belangrijk onderwerp.

Daarnaast wordt, organisatie breed, op dit moment de discussie gevoerd op welke manier de rol- en taakverdeling tussen het afdelingshoofd en de coördinator het best vorm gegeven kan worden. Met als doel om met juiste en afgestemde inzet van de verschillende expertises te komen tot een optimale begeleiding en aansturing van medewerkers c.q. processen.


De functie

 • Maakt deel uit van het MT; naast collega afdelingshoofden van Ruimte & Milieu, Openbare Werken, Wonen Werken en Leven, en Bedrijfsvoering 1 en de gemeentesecretaris als voorzitter en levert vanuit die rol een bijdrage aan de aansturing van de gehele organisatie;
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatievisie en vertaalt deze naar uitvoering van zijn/haar afdeling;
 • Is integraal verantwoordelijk voor zijn/haar afdeling, in het heden met tegelijkertijd een strategische blik op toekomstige ontwikkelingen;
 • Is voorwaarden scheppend en faciliterend met als doel om de medewerkers in hun optimale kracht te zetten, opdat deze maximaal kunnen bijdragen aan de organisatie/afdelingsdoelstelling;
 • Coacht, motiveert en stuurt medewerkers binnen hun functioneren;
 • Heeft oog voor en een mening over de processen binnen zijn/haar afdeling en motiveert tot maximale effectiviteit en efficiëntie;
 • Treedt op als ambassadeur/vertegenwoordiger van de afdeling richting het MT;
 • Ondersteunt de professional in diens contacten met de betreffende wethouder en de gemeenteraad.


Jouw profiel

 • Een onafhankelijke strategische denker met een bedrijfskundige achtergrond;
 • Affiniteit met en plezier in de vakgebieden Financiën en ICT;
 • Aantoonbare managementervaring;
 • Openstaand voor en enthousiast ten aanzien van innovatie en verandering;
 • Geïnteresseerd in en bereid tot kennisneming van gemeentelijke begrotingssystematiek;
 • Sensitief ten aanzien van de interne organisatie, alsook ten aanzien van de politiek- bestuurlijke context en de ontwikkelingen daarbinnen;
 • Coachend en verbindend, gericht op samenwerken;
 • Inlevingsvermogend en oprecht geïnteresseerd in de mens achter de medewerker;
 • Lef, doorzettings- en overtuigingskracht hebbend, gericht op het te behalen resultaat;
 • Conflict oplossend.
 • Relativeringsvermogen en gevoel voor humor.


Ons aanbod

 • Een informele, kleinschalige en uitdagende werkomgeving, waarbij we trots zijn op de behaalde resultaten.
 • Salaris van maximaal € 6.178,00 (bij 36 uur, functieschaal 13, peildatum 1 oktober 2019).
 • Individueel Keuzebudget van 17,05% van je salaris (peildatum 1 juli 2018). Dit bouw je maandelijks op en kan je inzetten voor bijvoorbeeld extra inkomen, verlof, een fiets of een fitnessabonnement.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, mogelijkheid tot thuiswerken, een goede pensioenregeling, een woon- werkverkeervergoeding en uitstekende studiefaciliteiten.


Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de (inhoud van) de functie is Saskia Machielse, afdelingshoofd Bedrijfsvoering 1, graag bereid deze te beantwoorden. Je kunt haar bereiken via Saskia.Machielse@Schouwen-Duiveland.nl of via 06 21396203. Daarnaast is Marieke van den Heuvel, gemeentesecretaris, te bereiken op 0111-452120.

Wil je meer weten over de procedure neem dan contact op met Ellen Poot, HR adviseur, via Ellen.Poot@Schouwen-Duiveland.nl of via 06 19165211.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Geïnteresseerd? Reageer uiterlijk vóór 15 januari 2020.

Gesprekken vinden plaats in de week van 20 januari 2020

Over de organisatie

De gemeente Schouwen-Duiveland wil een klant- en resultaatgerichte, open en interactieve organisatie zijn. Betrokken, flexibel, zelfbewust open en toegankelijk zijn daarvan de belangrijkste cultuurkenmerken.

meer over Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres

Laan Van St. Hilaire 2
4301 SH Zierikzee

0111 452000