Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchiedamStrategisch beleidsadviseur Sociaal Domein

Strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein

Vacature

Wat ga je doen?

Als Strategisch Beleidsadviseur Sociaal Domein schakel je voortdurend tussen diverse rollen: regisseur, projectleider, accounthouder, beleidsontwikkelaar of procesbegeleider. Binnen de diverse beleidsterreinen in het sociaal domein ben je allround inzetbaar om flexibel mee te kunnen veranderen (ook in taken) als dat nodig is. Je werkt opgavegericht: op basis van maatschappelijke vraagstukken. De focus ligt in de komende periode op de kernopgave Sociale veerkracht.

Vanuit je rol zet je de strategische lijnen uit en denk je procesmatig en integraal mee vanuit de behoefte van de inwoner. In samenwerking met aanbieders ontwikkel je nieuwe manieren om mensen de zorg en ondersteuning te bieden die past bij wat ze nodig hebben maar ook uitgevoerd kan worden binnen de beschikbare budgetten. Je fungeert daarbij als schakel tussen jouw diverse opgaven met politiek/bestuurlijke doelen en maatschappelijke netwerkpartners. Dit bekent dat je goed kunt omgaan met verschillende belangen op lokaal, regionaal, ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarbij kun je de visie op de noodzakelijke transformatie binnen het sociaal domein vertalen in uitvoerbare plannen. Dit komt tot uitdrukking in het realiseren van een integrale visie Sociaal Domein en - na vaststelling - een uniforme verordening voor de drie decentralisaties. Op inspirerende wijze weet jij zowel de interne als de externe partijen in de gewenste veranderingen mee te nemen. Je functie biedt en vraagt veel dynamiek en afwisseling met ruimte voor procesverbeteringen en vernieuwing. Belangrijke onderdelen hierbij zijn sturing en financiering maar ook de aansluiting van onderwijs en jeugdzorg.

Wat breng je mee?

 • Een relevante opleiding op HBO+/WO-niveau
 • Ten minste vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie, liefst in een gemeentelijke of overheidsorganisatie
 • Ervaring hoe je in samenspraak met partners en burgers tot beleid komt
 • Een zeer goed ontwikkelde bestuurlijke antenne
 • Kennis van de relevante ontwikkelingen en trends in het sociaal domein
 • Kennis van en ervaring met sturing en financiering
 • Een breed overzicht van het sociaal domein
 • Ervaring met de hantering van meerdere complexe zaken
Ben je/heb je:
 • Doortastend en besluitvaardig
 • Communicatief sterk
 • Goede schrijf en redactionele vaardigheden
 • Een open en verbindende houding
 • Pragmatisch en resultaatgericht
 • Proactief, een "erop af "mentaliteit
 • Bewust opererend in een netwerkomgeving
 • Uitstekend in staat voortdurend te schakelen tussen de diverse rollen: regisseur, projectleider, accounthouder, beleidsontwikkelaar of procesbegeleider
 • Flexibel, geen 'negen tot vijf' mentaliteit (jouw agenda is grotendeels flexibel te plannen)

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal ‚ā¨ 5.520,00 bruto per maand (schaal 12) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 11 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en priv√© en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar.

Over Sociaal Domein
De samenleving is aan het veranderen. We zien dat de overheid zich terugtrekt en de verantwoordelijkheid van de burgers groter wordt. De gemeente Schiedam is na overheveling van een aantal taken door de rijksoverheid verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en de niet-medische zorg aan haar burgers maar ook voor de jeugdzorgtaken en de uitvoering van de participatiewet.

De opgave voor de gemeente Schiedam is om - in samenwerking met alle sociale partners - een betaalbare sociale infrastructuur te realiseren, waarin de Schiedamse burger beschikking heeft over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg, afgestemd op zijn behoefte, mogelijkheden en omgeving. Sociale stijging van de burger als individu en de stad in zijn totaliteit zijn speerpunten van beleid waarbij we ons vooral willen richten op preventie.

In het sociaal domein zijn dan ook een groot aantal opgaven geformuleerd die tezamen er voor moeten zorgen dat de gemeente Schiedam goed uitvoering kan geven binnen haar wettelijke en niet-wettelijke taken binnen Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, Onderwijs, Welzijn en Sport. Financieel moet de basis op orde zijn om zicht te hebben en te houden op de uitvoeringsgevolgen voor de gemeentelijke begroting. Hierbij is ontschotting van de beschikbare geldstromen van de verschillende decentralisaties binnen de teams van het sociaal domein een nader uit te werken speerpunt.

Ben jij een verbinder, een netwerker pur sang en bekend met de opgaven in het Sociaal Domein? Kun je actief idee√ęn ophalen uit de stad, duidelijk communiceren op verschillende niveaus en schakel je makkelijk tussen strategie en uitvoering? Dan zoeken we jou!
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Lorenzo Trimp van Gemeente Schiedam ( +31 10 219 1442)

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam

Adres

Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

14 010