Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchiedamProjectleider sociale wijkteams

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 4 oktober

Solliciteer

Projectleider sociale wijkteams

Vacature

Wat ga je doen?

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en het initiëren van (innovatieve) projecten en pilots die bijdragen een optimale ondersteuning van bewoners. Je ontwikkelt ze, voert regie op de coördinatie en, indien succesvol, implementeert ze in de organisatie. Je vertaalt trends en beleidsontwikkelingen samen met je collega's in het WOT naar relevante vernieuwingen. Daarbij werk je nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten Schiedam.

Je bent in ieder geval verantwoordelijk voor:

Aanjagen, ontwikkelen en adviseren

 • volgen en analyseren van (landelijke) ontwikkelingen en signaleren van kansen voor innovatie en samenwerking op het aandachtsgebied wijkondersteuning
 • ontwikkelen, adviseren over en realiseren van (innovatief) beleid op het aandachtsgebied wijkondersteuning en integreren van nieuwe werkwijzen
 • aanjagen van verbetering en vernieuwing van zorg en innoveren, ontwikkelen en adviseren vanuit deze rol
 • schakelen en afstemmen met verschillende partners in het sociaal domein over innovatie en doorontwikkeling (lokaal, regionaal en landelijk) en dit vertalen in voorstellen voor nieuwe en innovatieve pilots op het aandachtsgebied wijkondersteuning
 • signaleren van kansen en verbinding leggen tussen de praktijk en gemeentelijk beleid
 • vertalen van bovenstaande in concrete projectplannen, bijdragen aan draagvlak en zorgen voor besluitvorming
 • onderzoeken van de mogelijkheid van externe financiering voor projecten en pilots
Projectcoördinatie

 • afstemmen van het projectplan en vormgeven aan de inrichting van het project
 • samenstellen en aansturen van een projectteam en zorg dragen voor de uitvoering van de plannen
 • verzorgen van de vakinhoudelijke, organisatorische en financiële coördinatie bij de uitvoering van pilots en projecten
 • zorgen voor de correcte administratieve afhandeling van pilots en projecten
 • onderzoeken van mogelijkheden tot integratie met andere projecten of pilots
 • verzorgen van de communicatie en de afstemming met de opdrachtgever
 • vinger aan de pols houden en waar nodig bijsturen
 • reflecteren en evalueren van een efficiënte en effectieve inzet van middelen
Evaluatie en implementatie van pilots

 • (voortgangs)rapportages opstellen en uitvoeren van effectiviteitsmetingen
 • bewaken van de bijdrage van de pilots aan de gemeentelijke beleidskaders
 • presenteren van de resultaten aan opdrachtgever en andere belanghebbenden
 • indien zo besloten, zorg dragen voor de implementatie van pilots in de staande organisatie en borgen van de continuïteit van de resultaten
Relatiebeheer

 • signaleren en benutten van kansen om de samenwerking met andere organisaties, partijen en bewoners in de wijk vorm te geven of te versterken
 • vormen van allianties en contacten leggen met potentiele samenwerkingspartners binnen en buiten de gemeente en optreden als ambassadeur
 • onderhouden van contacten met de gemeentelijke organisatie en verbinden van de praktijk met het gemeentelijk beleid

Wat breng je mee?

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO- niveau en bij voorkeur enkele jaren ervaring als projectleider. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het werken in het sociaal domein. Je bent een doener met lef en kan op meerdere borden tegelijk schaken. Je ziet kansen en hebt een goede oplossingsgerichte houding. Je kunt goed netwerken en bent een verbinder. Sleutelwoorden zijn lef en daadkracht, inspirator en ambassadeur van de organisatie.

Wij verwachten daarom van jou in ieder geval de volgende competenties:

 • verandervaardig: durf om verandering in gang te zetten en vaste gewoontes te doorbreken
 • sociale vaardigheden: tact, stimulerend vermogen en overtuigingskracht
 • communicatief sterk: de essentie in heldere taal overbrengen zodat deze begrepen wordt
 • besluitvaardig: keuzen maken, knopen doorhakken, beslissingen nemen
 • analytisch vermogen: systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens
 • lef: het aangaan van risico's voor een bepaald doel
 • motiverend: positieve bijdrage leveren aan de motivatie van medewerkers

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.169,00 bruto per maand (schaal 11, projectleider B) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over WijkOndertsteuningsTeams (WOT's)
De WijkOndersteuningsTeams (WOT’s) hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van bewoners met een hulpvraag. Het WOT kan bijvoorbeeld ondersteunen bij vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk. De professional van het WOT zoekt samen met de bewoner naar een oplossing, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken wat hij of zij zelf kan en wie in de directe omgeving mogelijk een bijdrage kan leveren. Het WOT Schiedam telt zes locaties in de verschillende wijken waar professionals actief zijn in de zorg en ondersteuning van bewoners. De locaties zijn verdeeld in twee gebieden, ook is er een stedelijk werkend team (co-team) voor consult en ondersteuning van de professionals die in de wijken werken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Lorenzo Trimp van Gemeente Schiedam ( +31 10 219 2439)

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam

Adres

Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

14 010