Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchiedamProjectleider particuliere woningverbetering

Projectleider particuliere woningverbetering

Vacature

Wat ga je doen?

Je levert een bijdrage aan de (project)plannen van het Servicepunt Woningverbetering projectorganisatie en leidt zelfstandig kleine projecten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het organiseren van een warmtescan-actie of het aanvragen van subsidie. Je draagt zorg voor de bewaking van de voortgang van projecten en maakt rapportages, waarbij je verantwoording aflegt aan de coördinator of projectleider. Daarnaast word je verantwoordelijk voor onze website en het organiseren van (kleine) evenementen.

Het verzorgen van presentaties aan doelgroepen van het Servicepunt maakt ook deel uit van de taken. Omdat de boodschap niet altijd datgene is wat iemand wil horen, is om kunnen gaan met weerstand een belangrijke vereiste.

Wat breng je mee?

  • Minimaal 2 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke context en ervaring met bewonersparticipatie
  • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
  • Affiniteit met integrale gebiedsopgaven
  • Je bent een typische netwerker die de belangen van de gemeente in de stad behartigt en samenwerkt met inwoners, partners uit de samenleving en de interne organisatie

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.362,00 bruto per maand (schaal 10) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 9 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar.

Over Ruimtelijke Ordening en Beleid
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad Schiedam. We voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, het voeren van grondbeleid en het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten, werken aan duurzaamheid en bijdragen aan verstedelijkingsagenda’s (MRDH, centrale ligging). Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen ons team werken de vakdisciplines Wonen, Duurzaamheid en Milieu, Mobiliteit, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Planjuridische Zaken. Tevens verzorgen we de vertaling van strategisch beleid in ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurplannen, stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies).
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Eelco Schippers van Gemeente Schiedam ( +31 10 219 1510)

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam

Adres

Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

14 010